Fysik B

Læs Fysik på B-niveau

I Fysik B kommer du til at arbejde med at opstille og anvende fysiske modeller, samt at kunne foretage beregninger af fysiske størrelser. Du kommer også til at arbejde med tilrettelæggelse og udførelse af forsøg og efterfølgende databehandling.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Fysik B?

  I Fysik B kommer du til at arbejde med at opstille og anvende fysiske modeller, samt at kunne foretage beregninger af fysiske størrelser. Du kommer også til at arbejde med tilrettelæggelse og udførelse af forsøg og efterfølgende databehandling. Derudover får du kendskab til simulering eller styring af fysiske systemer.  

  På faget får du viden om bestemt kernestof, fx. fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede. Du kommer til at arbejde med energi og elektriske kredsløb. Du vil også komme til at beskæftige dig med bølger og kvantefysik, samt mekanik. 

  Ud over kernestoffet vil du også komme til at arbejde med supplerende stof. Dette kan både være en uddybning af kernestoffet, eller det kan være nye emner. Det supplerende stof vil udgøre ca. 20% af undervisningen.

  Derudover vil du på Fysik på B-niveau også komme til at arbejde en del med eksperimenter, da ca. 20% af undervisningstiden bruges på eksperimentelt arbejde.  

  I Fysik B bruger vi programmet 'LoggerPro'. Programmet kan ikke downloades på fx Chromebooks, og derfor anbefaler vi, at du i undervisningen anvender en PC eller Mac. Du skal have adgang til programmet, for at du kan gå til eksamen i fysik.

  Læreplan for Fysik B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Fysik B

  Fysik 0-B

  Du kan tage Fysik B som C-B forløb, hvis du allerede har bestået faget på C-niveau. Du kan også tage faget som 0-B forløb, hvor du får C- og B-niveau samtidig, men kun går til en enkelt eksamen til sidst. For at få den fulde forståelse af, hvad 0-B forløbet indeholder, skal du også læse fagbeskrivelsen for Fysik C.

  Læs mere om Fysik C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Fysik B?

  Fysik B afsluttes med en mundtlig eksamen, der består af en eksperimentel del på 1,5 time, der kan laves i grupper, og en individuel del på 24 min., med 24 min. forberedelsestid. 

  Om den mundtlige eksamen

  Den mundtlige eksamen består af en eksperimentel del og en individuel del. Under den eksperimentelle del af eksamen skal man udføre et eksperiment og den efterfølgende databehandling i grupper af 1-3 personer. De eksperimentelle spørgsmål må ikke være kendt inden eksamen. Censor og eksaminator taler i løbet af de 1,5 time med dig og din gruppe om eksperimenterne og den tilhørende teori og databehandling. Den individuelle del af eksamen omhandler et teoretisk emne, der er kendt i forvejen. Under denne del af eksamen udleveres et ukendt bilag som må medbringes i forberedelsen.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Fysik B?

  For at du kan følge Fysik på B-niveau, skal du som min. følge Matematik på B-niveau. Det anbefales dog, at du allerede har afsluttet det.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

  Hvis du tager Fysik som C-B forløb, skal du også have gennemført Fysik på C-niveau, inden du kan starte.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb