Fysik A

Læs Fysik på A-niveau

I Fysik A bliver du fortrolig med naturvidenskabelige metoder og synsvinkler. Du lærer at anvende modeller og foretage beregninger, og du kommer til at perspektivere fysikkens bidrag til forståelse af naturfænomener såvel som teknologi- og samfundsudvikling. 

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Fysik A?

  I Fysik A bliver du fortrolig med væsentlige naturvidenskabelige metoder og synsvinkler, der åbner for en naturvidenskabelig tolkning af verden. Du lærer at anvende modeller til forklaring af fysiske fænomener, foretage beregninger af fysiske størrelser, typisk i forbindelse med behandlingen af udførte fysiske eksperimenter. Derudover lærer du gennem eksempler at kunne perspektivere fysikkens bidrag til forståelse af naturfænomener såvel som teknologi- og samfundsudvikling. Du får også indblik i den mere formelle matematiske side af fysikfaget. 

  På faget får du viden om bestemt kernestof, fx. fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede og fysik i det 21.- århundrede. Du kommer til at arbejde med energi, bølger og elektriske kredsløb. Du vil også komme til at beskæftige dig med kvantefysik og mekanik, samt elektriske og magnetiske felter.

  Ud over kernestoffet vil du også komme til at arbejde med supplerende stof, der fx handler om aktuelle og samfundsrelevante eller teknologiske problemstillinger. Det supplerende stof udgør ca. 25% af undervisningen.

  I Fysik A bruger vi programmet 'LoggerPro'. Programmet kan ikke downloades på fx Chromebooks, og derfor anbefaler vi, at du i undervisningen anvender en PC eller Mac. Du skal have adgang til programmet, for at du kan gå til eksamen i fysik.

  Læreplan for Fysik A

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Fysik A
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Fysik A?

  Fysik A afsluttes med en skriftlig eksamen på 5 timer, og en mundtlig eksamen, der består af en eksperimentel del på 2 timer, og en teoretisk del på 24 min. med 24 min. forberedelsestid. 

  Om den mundtlige eksamen

  Den mundtlige prøve er todelt og består af en eksperimentel del og en teoretisk del.

  Til den eksperimentelle del af den mundtlige eksamen arbejder du med en kendt eksperimentel problemstilling i laboratoriet i 2 timer, i grupper på max. 3 personer. Under denne eksamen samtaler eksaminator og censor med hver enkel eksaminand om det konkrete eksperiment og den tilhørende teori.

  Den teoretiske del er individuel, og eksaminationstiden er 24 minutter med 24 minutters forberedelsestid. Denne del omhandler et teoretisk emne og indeholder et bilag, der kan være grundlag for perspektivering af emnet.

  Om den skriftlige eksamen

  Den skriftlige eksamen varer 5 timer, og består af en række opgaver fra fagets kernepensum.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Fysik A?

  For at du kan følge Fysik på A-niveau, skal du have gennemført Fysik på B-niveau, herunder have godkendte laboratorierapporter, og have gennemført Matematik på B-niveau.

  Det anbefales, at du følger eller har gennemført Matematik på A-niveau. Derudover skal du opfylde de almindelige krav til at gå på HF.

  Til Fysik A skal du have lommeregner eller relevant matematiksoftware.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb