Fransk begyndersprog A

Lær Fransk begyndersprog på A-niveau

I Fransk begyndersprog A kommer du til at arbejde videre med dine kompetencer til at læse, skrive, forstå og tale fransk. Derudover skal du lære mere om kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre frankofone lande som fx Belgien, Algeriet og Canada.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Fransk begyndersprog på A-niveau?

  I Fransk begyndersprog på A-niveau kommer du til at arbejde videre med dine kompetencer i at læse, skrive, forstå og tale fransk. Derudover skal du lære mere om litteratur, historie, kultur og samfundsforhold i Frankrig og andre frankofone lande som fx. Belgien, Algeriet og Canada. Der vil fortsat være fokus på grammatik, ordforråd samt mundtlig og skriftlig kommunikation, som står centralt i undervisningen.

  Undervisningen er varieret og foregår i størst muligt omfang på fransk. Der vil være en del par- og gruppearbejde for at sikre, at du får talt så meget fransk som muligt. 

  På Fransk begyndersprog på A-niveau organiseres undervisningen normalt i 6 emner. Det kan være emner som L’école, Vivre entre deux cultures og Les Sans-Domicile Fixe. Vi læser forskelligartede tekster som fx noveller, digte, tegneserier, blogs og artikler samt arbejder bl.a. med musik, musikvideoer, billeder og film.

  Læreplan for Fransk begyndersprog A

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Fransk begyndersprog A
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Fransk begyndersprog på A-niveau?

  Fransk begyndersprog på A-niveau afsluttes både med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Den mundtlige eksamen varer ca. 30 minutter, og der er ca. en times forberedelsestid. Den skriftlige eksamen varer 4 timer.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen skal du vise, at du kan forstå hovedindholdet, når der tales fransk, og at du kan kommunikere på et klart og nogenlunde flydende fransk. Du trækker en ukendt tekst på ca. 1 side og et ukendt billede. Du skal samtale på fransk om almene emner i ca. 10 minutter med udgangspunkt i billedet og vise, at du har viden om kultur i Frankrig og andre fransktalende lande. Derefter skal du præsentere den ukendte tekst og relatere den til andre tekster, film etc., som du har arbejdet med i undervisningen.

  Om den skriftlige eksamen

  Den skriftlige eksamen består af to dele. Første del varer 1 time og er uden hjælpemidler. Her testes du i læsefærdighed, ordforråd, tekst- og grammatisk forståelse samt skriftlig sprogproduktion. Anden del varer 3 timer og er med hjælpemidler. Her fokuseres der på tekstforståelse og skriftlig tekstproduktion. Du skal skrive enten et læserbrev, en mail eller en artikel på ca. ca. 250 ord med udgangspunkt i udleveret tekst- og billedmateriale.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Fransk begyndersprog på A-niveau?

  Du kan blive optaget på Fransk begyndersprog på A-niveau, når du har gennemført Fransk begyndersprog på B-niveau .

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb