Engelsk C

Læs Engelsk på C-niveau

I Engelsk C kommer du til at beskæftige dig dels med det engelske sprog, men også med de kulturer verden over, hvor man har engelsk som modersmål. På faget lærer du at føre samtaler på engelsk, og får en basal læsefærdighed på engelsk og en grundlæggende færdighed i at analysere det, du læser.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Engelsk C?

  I Engelsk C kommer du til at beskæftige dig dels med det engelske sprog, men også med de kulturer verden over, hvor man har engelsk som modersmål, fx Storbritannien, USA, Irland, Sydafrika m.fl. Fordi Engelsk også er blevet et internationalt verdenssprog for alle de lande, der ikke har engelsk som modersmål kommer du også til at beskæftige dig med globale forhold. 

  På faget vil du komme til at opøve en grundlæggende engelsk sprogfærdighed og et ordforråd, der gør, at du vil kunne føre en lettere samtale på engelsk og læse ikke alt for komplicerede tekster. Du vil i den forbindelse også komme til at beskæftige dig med engelsk grammatik. Du vil også få træning i at lytte til engelsk, når det kommer i en naturlig talestrøm og med en autentisk accent og intonation.  

  Derudover vil du komme til at arbejde med tre bestemte udvalgte temaer (det kunne fx være ”the British class system”, ”Irish poetry” og ”American politics”), hvor der til hvert enkelt tema vil være knyttet læsning af en række tekster. Du vil arbejde med at analysere disse tekster med tekstanalytiske begreber. Teksterne kan være skønlitterære (fx noveller eller digte) eller non-fiktive tekster (fx artikler eller interviews).  

  Engelsk på C-niveau sigter således imod at gøre dig i stand til at føre samtaler på engelsk om samfundsrelevante og litterære emner. Det sigter også imod at give dig en basal læsefærdighed på engelsk og en grundlæggende færdighed i at analysere det, du læser.

  Læreplan for Engelsk C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

  Gå til læreplan for Engelsk C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Engelsk C?

  Engelsk C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 24 min. Før eksamen har du 48 min. forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Før den mundtlige eksamen trækker du en ukendt tekst, som du skal læse grundigt og foretage en analyse af. Teksten vil have relation til et af de temaer, som du har arbejdet med i løbet af undervisningen. Til støtte for din analyse vil du før forberedelsen også få udleveret nogle korte instrukser, der fortæller dig nærmere om, hvordan du skal arbejde med teksten. Til selve eksaminationen skal du fremlægge din analyse og kunne føre en samtale om teksten med udgangspunkt i din analyse. Du vil få én samlet karakter, der afspejler såvel kvaliteten af din tekstanalyse som din mundtlige sprogfærdighed.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Engelsk C?

  Du kan følge Engelsk på C-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb