Engelsk A

Læs Engelsk på A-niveau

På Engelsk A kommer du til at læse og forstå avancerede engelske tekster, og du kommer til at udvikle egne evner til at formulere dig i et nuanceret engelsk, såvel mundtligt som skriftligt. Derudover vil du få uddybet din viden om den engelsksprogede verdens historie, litteratur og samfund.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg på Engelsk A?

  I Engelsk A bygger vi videre på det, du tidligere har lært på Engelsk B, men du kommer til at lære mere om både litterære tendenser samt historiske forhold og samfundsforhold i USA, Storbritannien og den øvrige engelsktalende verden. 

  Undervejs på faget vil du komme til at arbejde med tekster fra forskellige litterære perioder. Shakespeare i uddrag er obligatorisk læsning. Shakespeare læses dog sjældent som selvstændigt værk, men som en del af et overordnet emne. Det kunne fx være emnet ‘Horror through the Ages,’ hvor horror-elementer undersøges i tekster fra middelalderen over Shakespeare til moderne horror-film som fx ’Get Out’ af Jordan Peele.  

  På Engelsk A er der desuden fokus på at lære at læse og forstå et mere avanceret engelsk. Lige så vigtigt er det, at du kommer til at arbejde med at udvikle egne evner til at formulere dig både mundtligt og skriftligt på et nuanceret og i høj grad korrekt engelsk. Arbejdet med både retorik, grammatik og sproglig bevidsthed er derfor også centralt i faget.  Det samme gælder analyse og fortolkning af både fiktive og non-fiktive tekster, af fx film, taler, digte og noveller. 

  På engelsk A vil du altså komme til at mestre den engelskfaglige metode og fagbegreber, tale og skrive et varieret engelsk og få et solidt indblik i den engelsktalende verdens litteratur, historie og samfund. Endelig vil du komme til at diskutere det engelske sprogs betydning i en globaliseret verden.

  Læreplan for Engelsk A

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Engelsk A
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Engelsk A?

  Engelsk A afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. med én times forberedelsestid. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer.

  Om den mundtlige eksamen

  Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i en ulæst tekst på 3-4 normalsider, 9 -12 minutters afspillet tekst eller en kombination. Både tekst og afspillet tekst er knyttet til et emne, du har stiftet bekendtskab med på faget.

  Selve eksaminationen indledes med, at du laver en mundtlig præsentation på ca. 8 minutter. Derefter foregår resten af eksamen som en samtale mellem elev og lærer.

  Om den skriftlige eksamen

  Den skriftlige eksamen er en centralt stillet opgave, som tester din grammatiske viden, din sprogfærdighed og dine analytiske evner. Du må medbringe bøger og noter og vil også have adgang til hjælpemidler på nettet, som er brugt i undervisningen.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Engelsk A?

  Du kan følge Engelsk på A-niveau, hvis du har gennemført Engelsk på B-niveau.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb