Dansk som andetsprog C

Læs Dansk som andetsprog på C-niveau

Dansk som andetsprog C består af et sprogligt, et litterært og et medie-element. På faget får du løftet dit sproglige niveau, og du får udvidet dit ordforråd. Du kommer også til at styrke dine evner til at lytte, tale, læse og skrive på dansk.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Dansk som andetsprog C

  Dansk som andetsprog C består af et sprogligt-, et litterært-og et medie-element. 

  Det sproglige element udgør ca. halvdelen af faget. Her får du løftet dit sproglige niveau, når du arbejder med forskellige tekster, skriver tekster selv, samt træner dit mundtlige sprog. Du kommer også til at arbejde med sproglig opmærksomhed og grammatik, og hvad det kræver at kommunikere korrekt og hensigtsmæssigt skriftligt. Derudover får du  udvidet dit ordforråd og lærer om appelformer og argumentation, gennem arbejdet med debatindlæg. 

  Det litterære element på Dansk som andetsprog på C-niveau udgør ca. en fjerdedel af faget. Her kommer du til at læse og analysere en række litterære tekster - først og fremmest nyere tekster, men også ældre tekster fra før 1900. 

  Medie-elementet udgør den sidste fjerdedel af faget, og her kommer du til at arbejde med at analysere eksempler fra medierne, både trykt- og tv- eller filmmateriale. Her styrker du dine evner til at lytte, tale, læse og skrive på dansk. 

  På Dansk som andetsprog C skal du også udforme produkter til en portfolio. Her skal indgå både skriftlige opgaver skrevet i forskellige genrer og optagelser af mundtlige fremlæggelser. Derudover er øvelse i brug og anvendelse af IT også en del af faget. 

  Læreplan som Dansk som andetsprog C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Se læreplan for Dansk som andetsprog C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Dansk som andetsprog C

  Dansk som andetsprog C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Før eksamen har du én times forberedelsestid.

  For at du kan gå til eksamen, skal du have opfyldt specifikke krav til en portfolio. En portfolio er en mappe med nogle af dine skriftlige eller mundtlige opgaver. 

   

   

  Om den mundtlige eksamen

  Den mundtlige eksamen består af to dele. I første del trækker du en opgave, som du skal holde et oplæg på ca. 5 minutter om. Derefter er der en faglig samtale om opgaven mellem dig og din lærer.

  Anden del tager udgangspunkt i en opgave fra din portfolio. Her skal du fremlægge dine overvejelser om måden, du har udformet det valgte produkt og sammenligne med andre produkter i prøveportfolioen. Derefter er der en faglig samtale om opgaven mellem dig og din lærer. I samtalen kan inddrages andet materiale fra din portfolio.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Dansk som andetsprog C

  Du kan følge Dansk som andetsprog på C-niveau, hvis du er vokset op i et hjem, hvor der har været talt et andet sprog end dansk. 

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

  For at blive optaget på Dansk som andetsprog på C-niveau, skal du gennemføre en visitationstest, der afgør, om du skal begynde på C-niveau eller 0-A. 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb