Dansk som andetsprog A

Læs Dansk som andetsprog på A-niveau

Dansk som andetsprog A består af et sprogligt, et litterært og et medie-element. Du kommer i undervisningen til at træne og forbedre både dit talesprog og dit skriftsprog, og du vil komme til at læse, analysere og fortolke litterære tekster - de fleste fra 1870 til i dag.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Dansk som andetsprog A

  Dansk som andetsprog A består af et sprogligt, et litterært og et medie-element. Du kommer i undervisningen til at træne og forbedre både dit talesprog og dit skriftsprog. Du skal formidle danskfagligt både mundtligt og skriftligt, og en del af din skriftlige træning indgår i undervisningstimerne. Derudover er øvelse i brug og anvendelse af IT også en del af faget. 

  Du vil komme til at læse, analysere og fortolke litterære tekster - de fleste fra 1870 til i dag. Du kommer også til at arbejde med tekster af forfattere, der indgår i den litterære kanon. Derudover kommer du også til analysere materialer fra medier og arbejde med bl.a. filmiske virkemidler. Undervejs kommer du til at arbejde med mindst seks værker (fx en film, en tv-udsendelse, en novellesamling, en roman). Tre af værkerne kan være læst på C- og B-niveau. 

  Læreplan for Dansk som andetsprog på A-niveau

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Se læreplan for Dansk som andetsprog A

  Dansk som andetsprog 0-A

  Du kan tage Dansk som andetsprog A som B-A forløb, hvis du allerede har bestået faget på B-niveau. Du kan også tage faget som 0-A forløb, hvor du får C-, B- og A-niveau samtidig, men kun går til en enkelt eksamen til sidst.

  For at få den fulde forståelse af, hvad 0-A forløbet indeholder, skal du også læse fagbeskrivelsen for Dansk som andetsprog C og B.

 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Dansk som andetsprog A

  Dansk som andetsprog A afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min., med én times forberedelsestid. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen skal du besvare nogle eksamensspørgsmål, du ikke kender på forhånd. Dog kan der også indgå tekster, der er læst i undervisningen.

  Til eksamen skal du selvstændigt fremlægge en analyse af tekstmaterialet på 8-10 minutter. Derefter er der en samtale mellem dig og eksaminator.

  Om den skriftlige eksamen

  Til den skriftlige eksamen skal du skrive en besvarelse på baggrund af nogle tekster, du ikke kender på forhånd. Din besvarelse skal indeholde mindst 1000 ord. Der er tre opgaver at vælge mellem. I opgaverne indgår to genrer, du kan skrive i; en analyserende artikel og en debatterende artikel.

  Til den skriftlige eksamen skal du vise, at du kan opbygge din tekst hensigtsmæssigt, at dit skriftsprog er flydende og stort set korrekt, og at du har en indgående forståelse af de tekster, du skriver om.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Dansk som andetsprog A

  Du kan følge Dansk som andetsprog på A-niveau, hvis du er vokset op i et hjem, hvor der har været talt et andet sprog end dansk. 

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

  For at blive optaget på Dansk som andetsprog på A-niveau, skal du gennemføre en visitationstest, der afgør, om du skal begynde på A-, B- eller C-niveau. 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb