Biologi B

Læs Biologi på B-niveau

På Biologi B lærer du mere om menneskets fysiologi, arvelighedslære, samspillet mellem det levende og dets omgivelser. Du får også viden om mikrobiologi og evolutionsbiologi. På faget kommer du både til at læse tekster og lave eksperimenter. Du lærer at formidle biologisk teori.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Biologi B?

  På Biologi B bygger vi videre på din viden om menneskets fysiologi, arvelighedslære og om samspillet mellem det levende og dets omgivelser. Derudover beskæftiger Biologi B sig også med nye emner inden for biologifaget. Eksempler på det kan være mikrobiologi og evolutionsbiologi.

  Biologi er et naturvidenskabeligt fag. Her er undersøgelser og eksperimenter udgangspunktet for at få et indblik i biologiske systemers opbygning. Derfor vil eksperimentelt arbejde være en stor del af undervisningen. Det gælder i såvel laboratoriet som naturen.

  Der kan også være aktiviteter ud af huset som en del af undervisningen. Det kan eksempelvis være ekskursioner til nærliggende naturområder, besøg på en forskningsinstitution eller en institution, der formidler biologisk viden. 

  Undervisningen i Biologi B tager udgangspunkt i læsning af faglige tekster på lærebogsniveau og mundtlig formidling. Som hovedregel vil undervisningen være opbygget tematisk. Der bliver lagt vægt på varierende undervisningsformer og på din aktive rolle. Det sker gennem dialog, undersøgelse, dokumentation og formidling. På den måde vil du styrke din mundtlige og skriftlige evne til at formidle biologisk teori. Arbejdsformerne i undervisningen vil veksle mellem klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde og evt. projektarbejde.  

  Læreplan for Biologi B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Se læreplan for Biologi B
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Biologi B?

  Du afslutter Biologi B med en mundtlig eksamen. Den varer 30 min. Før eksamen har du én times forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Før den mundtlige eksamen trækker du en opgave. Den tager udgangspunkt i en problemstilling, som hænger sammen med temaer fra undervisningen. Opgaven indeholder en overskrift og en kort præciserende tekst samt bilagsmateriale. Det kan være figurer, forsøgsdata og lignende. Opgaven inddrager eksperimentelt arbejde fra undervisningen. Hovedparten af bilagsmaterialet er ikke kendt fra undervisningen.

  Eksamen starter med, at du kort fremlægger den opgave, du har trukket med udgangspunkt i bilagsmaterialet. Efterfølgende vil eksamen foregå som en samtale mellem dig og din lærer. Her vil blive inddraget øvrige relevante dele af kernestof og supplerende stof.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Biologi B?

  Du skal normalt have gennemført C-niveau, herunder have godkendte laboratorierapporter.
  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til at gå på HF.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb