Gå til sidens indhold
Biologi A

Læs Biologi på A-niveau

I Biologi A bygger vi videre på emner, problemstillinger og diskussioner inden for biologiens verden. På faget kommer du til at læse faglige tekster og lave eksperimenter og undersøgelser. Du vil styrke din evne til at formidle biologisk teori. 

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Biologi A?

  I Biologi A bygger vi videre på emner, problemstillinger og diskussioner inden for både biokemi, mikrobiologi og bioteknologi. Du kommer også til at arbejde med fysiologi, sundhed og sygdomme. Du vil også lære om genetik, genteknologi og bioinformatik. Samtidig får du viden om evolution, samt populationsbiologi og -genetik, og du kommer til at lære om økologi og forurening.

  Undervisningen på Biologi A vil som hovedregel være opbygget tematisk. Der bliver lagt vægt på varierende undervisningsformer og på din aktive rolle. Det sker gennem dialog, undersøgelse, dokumentation og formidling. På den måde vil du styrke din mundtlige og skriftlige evne til at formidle biologisk teori. 

  Biologi A er et naturvidenskabeligt fag. Her er undersøgelser og eksperimenter udgangspunktet for at få et indblik i biologiske systemers opbygning. Derfor vil eksperimentelt arbejde være en stor del af undervisningen på biologi A. Det gælder både i laboratoriet og i naturen. Ud over det eksperimentelle arbejde tager undervisningen udgangspunkt i læsning af faglige tekster på lærebogsniveau, herunder videnskabelige artikler, og på mundtlig formidling. 

   

  Læreplan for Biologi A

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Læreplan for Biologi A
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Biologi A??

  Du afslutter Biologi A med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Den mundtlige varer 30 min, med 24 timers forberedelsestid. Den skriftlige eksamen varer 5 timer. 

  Om den mundtlige eksamen

  24 timer før den mundtlige eksamen trækker du en opgave. Der tager udgangspunkt i en problemstilling, som hænger sammen med temaer fra undervisningen. Opgaven indeholder en overskrift og en kort præciserende tekst samt bilagsmateriale. Det kan være artikler, figurer, forsøgsdata og lignende. Opgaven inddrager eksperimentelt arbejde fra undervisningen. Hovedparten af bilagsmaterialet er ikke kendt fra undervisningen.

  Eksamen starter med, at du kort fremlægger den opgave, du har trukket ud fra bilagsmaterialet. Efterfølgende vil eksamen foregå som en samtale mellem dig og din lærer. Her vil der blive inddraget øvrige relevante dele af kernestof og supplerende stof.

  Om den skriftlige eksamen

  Til den skriftlige eksamen skal du løse opgaver, der stilles indenfor kernestoffet og problemstillinger i tilknytning hertil.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Biologi A?

  For at kunne følge Biologi på A-niveau, skal du have gennemført:

  • Biologi på B-niveau
  • Matematik på B-niveau
  • Kemi på C-niveau

  Det anbefales, at du fra Matematik B har lært at bruge et CAS-værktøj (fx Nspire).  

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

   

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb