Biologi A

Læs Biologi på A-niveau

På Biologi A bygger vi videre på din viden om menneskets fysiologi, genetik, økologi og biodiversitet, mikrobiologi, evolutionsbiologi, og du lærer om nye emner inden for biologifaget. På faget kommer du både til at læse tekster og lave eksperimenter. Du lærer at formidle biologisk teori både skriftligt og mundtligt.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Biologi A?

  På Biologi A bygger vi videre på din viden om menneskets fysiologi, genetik, økologi og biodiversitet, mikrobiologi og evolutionsbiologi. Derudover beskæftiger Biologi A sig også med nye emner inden for biologifaget. Eksempler på det kan være Immunforsvaret og infektionsbiologi, populationsbiologi og eksperimentelle metoder indenfor bioteknologien.

  Biologi er et naturvidenskabeligt fag. Her er undersøgelser og eksperimenter udgangspunktet for at få et indblik i biologiske systemers opbygning. Derfor vil eksperimentelt arbejde være en stor del af undervisningen. Det gælder i såvel laboratoriet som naturen.

  Der kan også være aktiviteter ud af huset som en del af undervisningen. Det kan eksempelvis være ekskursioner til nærliggende naturområder, besøg på en forskningsinstitution eller en institution, der formidler biologisk viden.

  Undervisningen i Biologi A tager udgangspunkt i læsning af faglige tekster på lærebogsniveau og relevante artikler, samt mundtlig og skriftlig formidling.  Som hovedregel vil undervisningen være opbygget tematisk. Der bliver lagt vægt på varierende undervisningsformer og på din aktive rolle. Det sker gennem dialog, skriftlige opgaver, undersøgelse og formidling. Da biologi A afsluttes med både en mundtlig og en skriftlig eksamen, vil der i undervisningen blive lagt vægt på både mundtlige og den skriftlige formidling.

  Læreplan for Biologi A

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Læreplan for Biologi A
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Biologi A??

  Du afslutter Biologi A med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Den mundtlige eksamen varer 30 minutter med 24 timers forberedelsestid. Den skriftlige eksamen varer 5 timer. 

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen er der 30 minutters eksamenstid og 24 timers forberedelse. 24 timer inden eksamen trækker du en opgave. Den tager udgangspunkt i en problemstilling, som hænger sammen med temaer fra undervisningen. Opgaven indeholder en overskrift og en kort præciserende tekst samt bilagsmateriale. Det kan være artikler, figurer, forsøgsdata og lignende. Opgaven inddrager eksperimentelt arbejde fra undervisningen. Hovedparten af bilagsmaterialet er ikke kendt fra undervisningen. Eksamen starter med, at du fremlægger dit emne og det materiale du har fået udleveret. Efterfølgende vil eksamen foregå som en samtale mellem dig og din lærer. Her vil blive inddraget øvrige relevante dele af kernestof og supplerende stof.

  Om den skriftlige eksamen

  Den skriftlige eksamen er en 5 timers skriftlig eksamen med et centralt stillet opgavesæt inden for fagets kernestof. Eksamen foregår på skolen under opsyn. Til denne eksamen indgå matematik svarende til B-niveau og det er derfor ikke muligt at læse biologi A uden at have gennemført matematik på B-niveau. Der vil igennem undervisningsforløbet blive arbejdet med, hvordan matematik bliver brugt ved den skriftlige biologi A eksamen.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Biologi A?

  For at kunne følge Biologi på A-niveau, skal du have gennemført:

  • Biologi på C og B niveau, herunder skal du have godkendte laboratorierapporter.
  • Matematik på B-niveau

  Det anbefales endvidere kraftigt at du har gennemført:

  • Kemi på C-niveau

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til at gå på HF.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb