Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
OBU

SPS for videregående uddannelser

Hvis du er ordblind og studerer på en videregående uddannelse kan du få timer til specialpædagogisk støtte (SPS). Støtten er individuel og tilpasses efter dine behov.

På KVUC leverer vi SPS til alle videregående uddannelser i hovedstadsområdet. 

 

 

 • Om SPS for videregående uddannelser

  Hvad er SPS for videregående uddannelser?

  SPS er et tilbud til alle ordblinde, der læser på en videregående uddannelse. Støtten er individuel og tilpasses efter dine behov, og du får tilknyttet en fast vejleder på KVUC, der hjælper med at planlægge dit forløb.

  Forløbet kan blandt andet have fokus på IT-hjælpemidler og andre støtteformer, og strategier og metoder ift. læsning og skrivning, både på dansk og engelsk.

  Med SPS kan du få hjælp til:

  Faglig læsning

  • At forstå studierelevante tekster
  • At søge og bearbejde tekster og lydbøger, så du kan bruge digital oplæsning
  • At fastholde fagbegreber, og bruge nye fagbegreber mundtligt og skriftligt

  Skriftlige opgaver

  • At komme fra tanke/idé til skriftlig formulering
  • At strukturere fagligt indhold
  • At arbejde med skriftlig fremstilling
  • Sproglig bearbejdning

  Strukturere dit studiearbejde

  • At få overblik og strukturere fx ugens opgaver/pensum
  • Hvordan du bruger og fordeler din tid bedst
  • At forberede eksamen, fx mundtlige eksamensoplæg
 • Målgruppe

  Er SPS relevant for mig?

  SPS er for dig, der læser på en videregående uddannelse og er ordblind.

  Er du i tvivl om du er ordblind, kan du gratis blive testet på KVUC.

 • Kurser

  Hvilke kurser kan jeg tage som en del af SPS?

  Vi har en række kurser, der er relevante for dig, der er ordblind og læser på en videregående uddannelse:

  Dansk - Grammatik og skrivning

  På dette kursus kommer du til at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster.

  Akademisk Dansk

  Dette kursus er for dig, som skal skrive dansk i en formel, akademisk stil.

  Sprog og skrift i pædagoguddannelsen

  Kurset er for dig, der er pædagogstuderende, merit- og akademistuderende (pædagogfaget) eller studerende på HF-pædagogpakken.

  Sprog og skrift i politiuddannelsen

  Kurset er for dig, der går på politiskolen eller ønsker at søge ind. 

  Læs og stav på engelsk

  Kurset hjælper dig med, at blive bedre til både læsning og stavning på engelsk. 

  Lær at stave og læse engelske ord - også dem du ikke kender

  Kurset lærer dig at stave og udtale engelske ord.

  Academic Writing

  Kurset er til dig, som er studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

 • Ansøgning

  Hvordan ansøger jeg om SPS?

  Hvis du mener, at du har behov for SPS, skal du henvende dig til den SPS ansvarlige på dit studiested, som vil hjælpe dig med at ansøge om SPS.

  Når du har fået tildelt støttetimerne, vil du få tilknyttet en fast vejleder fra KVUC, som vil indkalde dig til et møde, hvor I kan aftale et forløb.

  Ønsker du at høre nærmere om studiestøtten, eller har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores OBU Vejledning.

  Kontakt OBU Vejledningen

Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb