Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
OBU

Kurser for ordblinde

Vi tilbyder kurser i dansk og engelsk for dig, der er ordblind.

Hvis du er ordblind, har du mulighed for at tilmelde dig kurser, der er målrettet forskellige niveauer. For at følge holdene er, skal du have taget en ordblindetest. Hvis du ikke i forvejen har taget en ordblindetest, kan du tage den hos os.

Du kan tilmelde dig via vores online tilmelding eller ved at tage kontakt til OBU-vejledningen, som er klar til at hjælpe dig med at blive tilmeldt kurser, tests og IT-hjælpemidler.

 • Dansk

  Kurser i dansk for ordblinde
  • Grundlæggende læsning og stavning med IT - 1

   Kursusbeskrivelse

   Har du svært ved at læse, og skrive ord og sætninger? På dette kursus arbejder du med grundlæggende fonologisk træning, basis grammatik og morfologi, samt læsning og skrivning af enkle tekster.

   På kurset træner du også grundlæggende brug af computer og programmet CD-ord. CD-ord er et program med læse- skrivestøtte der kan bevilges gratis til ordblinde. Med disse redskaber kan du opnå funktionelle færdigheder i læsning og skrivning.

   Kurset kan også være en forberedelse til at starte på FVU (forberedende voksenundervisning).

   Deltagerforudsætninger

   For at deltage i kurset skal du forstå og tale dansk.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Bedre skrivning ift. job, uddannelse eller i det daglige

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, som vil forbedre eller bare komme i gang med din skrivning. Du er måske under uddannelse, skriver måske på jobbet, er måske jobsøgende, eller måske vil du bare skrive mere i det daglige. Du får strategier til at overvinde ord, der virker uoverkommelige, når de skal skrives eller læses. Du får også adgang til it-værktøjer, som vil lette din skrivning og din læsning betydeligt. Komma indgår også i kurset.

   Kurset kan også være en forberedelse til at starte på FVU (forberedende voksenundervisning).

   Deltagerforudsætninger

   Du har lyst til blive bedre til at skrive, enten for din egen skyld, eller fordi du skal skrive en del i dit arbejde, i din jobsøgning eller som studerende.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Punktum, punktum, komma, streg – sådan bliver du en skrive-haj!

   Kursusbeskrivelse

   På dette online-kursus arbejder du med din skrivning, især når du skal skrive længere tekster på computer.

   Du vil arbejde med dine punktummer og kommaer, så det, du har på hjerte, nemt og ubesværet kan læses af dine modtagere.

   Kurset vil samtidig tage udgangspunkt i det, du skriver i det daglige og de stavefejl, du laver generelt, så du kan få hævet dit skriftlige niveau hele vejen rundt. 

   På kurset vil du også arbejde med apps og computerprogrammer, som vil give mening i forhold til dine udfordringer, og som vil kunne være en støtte til, at du bliver en skrivehaj så hurtigt som muligt!

   Deltagerforudsætninger

   Det er en forudsætning, at du i din hverdag er vant til at arbejde på en computer.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk for tosprogede

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, der er ordblind og har et andet sprog end dansk som modersmål.

   På kurset vil du arbejde på at styrke dit kendskab til det danske sprog. Du vil arbejde med sprogets lyde, sprogets grammatik og de enkelte ords betydning. Det vil du blandt andet gøre ved at læse og skrive korte tekster og tale om indholdet.

   På kurset vil vi bruge IT-værktøjer til ordblinde i undervisningen.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset retter sig mod tosprogede.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk for STU-kursister

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus arbejder vi med stavning, læsning og skrivning af tekster. Vi har fokus på grammatik og tegnsætning. Vi arbejder også med at bruge de digitale hjælpemidler bedst muligt. Kurset tager udgangspunkt i kursisternes faglige behov for træning i stavning, læsning, skrivning og tegnsætning. Kurset tager derudover hensyn til andre særlige behov hos eleverne.

   Deltagerforudsætninger

   STU-elev eller kursist med særlige behov. KVUC samarbejder med Skolen Sputnik om dette hold, så holdet fyldes fortrinsvist op derfra.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk - fonologisk fokus

   Kursusbeskrivelse

   På kurset kommer du til at arbejde med fonologisk og morfologisk træning, ortografiske regler, grammatik, ordkendskab, skriveprocessen og læseforståelse.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er rettet mod basis til G-niveau .

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Hvorfor lyder det anderledes end det staves? Læse- og skrivekursus

   Kursusbeskrivelse

   På kurset kommer du til at arbejde med fonologisk og morfologisk træning, ortografiske regler, grammatik, ordkendskab, skriveprocessen og læseforståelse.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er rettet mod basis til G-niveau. Du skal have lyst til at arbejde med, hvor lydene ligger i munden og til at lydstave med fingrene. Desuden skal du have mod på at skrive tekster og dele dem med holdet ved højtlæsning og ved at give feedback på hinandens tekster.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk - grammatik og skrivning

   Kursusbeskrivelse

   På kurset kommer du til at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på fx:

   • sætningsopbygning 
   • kommatering og anden tegnsætning
   • morfematisk træning
   • skriveproces
   • IT-redskaber

   Deltagerforudsætninger

   Du har et ønske om at arbejde med din skrivning og skal skrive og bruge it i din hverdag.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk - arbejdsrelateret skrivning

   Kursusbeskrivelse

   På kurset kommer du til at arbejde med forskellige redskaber til skrivning. Du vil lære at at skrive ansøgninger, cv og andre arbejdsrelaterede tekster. Desuden vil du arbejde med mindre øvelsesopgaver om relevante emner inden for arbejdsrelateret skrivning.

   Deltagerforudsætninger

   Du har et ønske om at arbejde med din skrivning og skal skrive og bruge IT i forbindelse med dit arbejdsliv.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Akademisk dansk

   Akademisk dansk

   Kurset er for dig, som skal skrive dansk i en formel, akademisk stil, der kræves på studier og mange arbejdspladser. Vi vil arbejde med sprogets genrer og stilarter. Grammatikken vil blive anvendt som et værktøj til at opnå en mere sikker skrivning. Morfologi (ordenes byggeklodser) vil være en fast del af arbejdet med branche- og fagbegreber.

   Deltagerforudsætninger
   Du er fortrolig med IT generelt, kan læse danske tekster (evt. lyttelæse) og har haft dansk på gymnasialt niveau (ABC) uden nødvendigvis at have fået det fulde udbytte.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Bliv klar til skriftlig eksamen i dansk 10. klasse (D)

   Kursusbeskrivelse

   Vi vil arbejde med følgende elementer i undervisningen, der kan støtte dig til at kunne bestå eksamen:

   • grammatik, herunder viden om ordklasser og deres bøjninger, tegnsætning, sætningsled
   • retstavning, herunder morfologi og sproglig korrekthed
   • skriftlig fremstilling, herunder genreskrivning, sammenhæng i tekster og bevidsthed om afsender/modtagerforhold
   • fokus på et varieret ordforråd, både før-faglige og faglige ord. 

   Deltagerforudsætninger

   Kursister fra 10. klasse (D-niveau) i dansk.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Sprog og skrift i pædagoguddannelsen

   Kursusbeskrivelse

   Kurset henvender sig til dig, der udfordres af:

   Sproget i faget

   • Morfematisk (fagets ord og opbygning)
   • Betydning (fastholdelse og tilegnelse af nye begreber/fagets begreber)

   Læseforståelse

   • Fagets tekster og opbygning – hvordan går man til faglitteratur?
   • Udvælgelse og forforståelse
   • Notater – hvordan, hvorfor og hvor meget?

   Skrivning

   • Små skriveøvelser/praksisfortællinger – evt. ud fra videoklip fra den pædagogiske hverdag
   • Objektivitet i praksisfortællinger/casebeskrivelser – hvad kan ses/hvad er tolkning?
   • Konkret i skrift – fx ved brug af stedord – hvad refererer disse til?
   • Talesprog versus skriftsprog
   • Fra beskrivende (indledning og teori) til analyserende (analyseafsnit)

   Vi vil desuden have fokus på digitale hjælpemidler.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er tilegnet pædagogstuderende, merit- og akademistuderende (pædagogfaget) og studerende på HF-pædagogpakken.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Sprog og skrift i politiuddannelsen

   Kursusbeskrivelse

   I undervisningen arbejdes der med brug af de kompenserende it-hjælpemidler, skriftlig formulering, tegnsætning mm. Du kommer til at arbejde med og beskrive cases fra en hverdag som politibetjent.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er for dig, der ønsker at søge ind på Politiskolen eller dig, der allerede er optaget, og som gerne vil arbejde med dit skriftsprog.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk - opgaveskrivning

   Kursusbeskrivelse

   På kurset arbejdes der med at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på:

   • disponering af opgaver
   • sætningsopbygning
   • kommatering og anden tegnsætning
   • skriveproces
   • it-redskaber

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er for dig, der skal skrive opgaver fx til HF og ønsker støtte til strukturering, formulering og korrekt sprog.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

 • Engelsk

  Kurser i engelsk for ordblinde
  • Læs & skriv på engelsk – for begyndere

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus får du en grundig introduktion til de engelske sproglyde og stavemønstre. Denne viden er nyttig, hvis du ønsker at blive bedre til at læse, stave og skrive engelsk – og forbedre din udtale.

   Kurset er for begyndere, der:

   • ønsker at komme i gang med at læse, stave og skrive på engelsk.
   • ønsker at forbedre engelsk udtale.

   På kurset bruges undervisningsmaterialer tilpasset målgruppen, suppleret af relevante tekster og opgaver.

   Deltagerforudsætninger

   For at deltage på kurset er det nødvendigt, at du kender til nogle engelske ord.

   Måske oplever du, at du forstår og taler en smule engelsk, men at du mangler strategier til at læse og skrive ordene.

   Du oplever måske, at din engelske udtale forhindrer dig i at blive forstået og komme i gang med at tale engelsk.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Læs og tal på engelsk - for begyndere

   Kursusbeskrivelse

   På dette hold arbejdes med engelsk til brug i deltagernes hverdag. Vi læser relevante tekster og træner ordforråd. Derudover taler vi engelsk ud fra emner, vi har arbejdet med, og øver os i at bruge enkle og korrekte sætninger.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er for begyndere, der gerne vil blive bedre til at tale engelsk på rejser, i fritiden eller på jobbet.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Læs og stav på engelsk

   Kursusbeskrivelse

   Holdet arbejder med at gøre dig bedre til både læsning og stavning på engelsk. Der er fokus på systematisk arbejde med koblingen mellem bogstav og lyd og de seks stavelsestyper på engelsk, hvor du får strategier, konkrete teknikker og regler til at forbedre både deres stavning og læsning på engelsk.

   Deltagerforudsætninger

   Du har et vist kendskab til de engelske lyde og har måske tidligere gået til engelskundervisning med fokus på lydene.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Lær at stave og læse engelske ord - også dem du ikke kender

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus lærer du at stave og udtale engelske ord, dels ved at lære at mestre de engelske bogstavlyde, og dels ved at systematisk træne engelsk stavning og udtale. Ordene, vi træner, repræsenterer de seks centrale engelske stavelsestyper, hvilket gør, at du vil forøge dit engelske ordforråd betydeligt.
   For at støtte op om indlæringen af engelsk stavning og udtale indgår der også i en vis grad læsning af kortere tekststykker.

   Deltagerforudsætninger

   Du har noget kendskab til engelsk og ønsker at blive bedre til at stave og udtale engelske ord.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Finpuds dit skriftlige engelsk - med slid!

   Kursusbeskrivelse

   Globaliseringen buldrer derudaf, og det er med at nå toget, for der kommer ikke et til! Engelsk bliver jo skrevet og talt i alle de lande, der har Internet, og hvis du gerne vil gøre dig gældende på den globale scene, er dette holdet for dig!

   Du kan godt kan skrive engelsk i forvejen, men har svært ved at få det til at lyde engelsk. På dansk siger vi f.eks. Jeg står og venter på toget. Men på engelsk siger vi ikke: I am standing and waiting on the train”. Der hedder det bare: I am waiting for the train.

   På dette hold arbejder vi med al den grammatik, sætningsteori og særlige engelske formuleringer, der skal til, for at du kan blive bedre til at skrive på engelsk, så du ikke kommer til at lyde som din tante fra Køge, når du skal formulere dig.

   Vi tager udgangspunkt i det niveau, du kommer med.

   Det er et sejt træk, men det hjælper!

   Deltagerforudsætninger

   Du skal kunne skrive engelsk i et forståeligt sprog i forvejen. 

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Academic Writing

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus henvender sig til dig, som er studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller dig, som møder krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen. På kurset vil du arbejde med:

   • det akademiske ordforråd på engelsk – ordlister, skemaer og øvelser
   • brugbare akademiske vendinger og begreber på engelsk
   • kompenserende IT-værktøjer og en struktureret, fast undervisningsform, hvor alle deltagere bliver aktiveret
   • der vil blive draget paralleller til akademisk skrivning på dansk i hele kurset

   Deltagerforudsætninger

   Du skal være studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelser eller på en anden vis møde krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Bliv klar til eksamen i skriftlig engelsk 10. klasse (D)

   Kursusbeskrivelse

   Skal du op til engelsk 10. klasse-prøven? For så skal du både lave en grammatisk opgave og en skriftlig opgave. På dette hold arbejder vi med alt det, der skal til, for at du kan bestå disse to prøver, så du får et så godt skriftligt eksamensresultat som muligt. 

   Deltagerforudsætninger

   Du skal være motiveret for at arbejde med det, du har sværest ved – og så skal du være tilmeldt engelsk FED på AVU.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

 • Matematik

  Kurser i matematik for ordblinde
  • Bliv klar til eksamen i Matematik D

   Kursusbeskrivelse

   På dette hold arbejder vi med den matematik, der ligger på 10. klasse niveau D. Vi vil arbejde med de forskellige matematiske discipliner, både skriftligt og mundtligt.

   Indholdet af timerne vil være arbejde med forskellige opgaver, hvor vi også øver brugen af formelsamlingen. Der vil blive arbejdet i programmet TI-Nspire, hvor der er fokus på at lære programmet at kende.

   I løbet af forløbet vil vi arbejde hen mod eksamen, hvor vi bl.a. vil arbejde med mundtlige og skriftlige eksamensopgaver.

   Deltagerforudsætninger

   Kursister der er i gang med matematik på D-niveau.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Bliv klar til eksamen i Matematik C

   Kursusbeskrivelse

   På dette hold arbejder vi med den matematik, der ligger på HF’s niveau C. Vi vil arbejde med de forskellige matematiske discipliner, både skriftligt og mundtligt.

   Indholdet af timerne vil være arbejde med forskellige opgaver, hvor vi også øver brugen af formelsamlingen. Der vil blive arbejdet i programmet TI-Nspire, hvor der er fokus på at lære programmet at kende.

   I løbet af forløbet vil vi arbejde hen mod eksamen, hvor vi bl.a. vil arbejde med mundtlige og skriftlige eksamensopgaver.

   Deltagerforudsætninger

   Kursister der er i gang med matematik på C-niveau.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Bliv klar til eksamen i Matematik B

   Kursusbeskrivelse

   På dette hold arbejder vi med den matematik, der ligger på HF’s niveau B. Vi vil arbejde med de forskellige matematiske discipliner, både skriftligt og mundtligt.

   Indholdet af timerne vil være arbejde med forskellige opgaver, hvor vi også øver brugen af formelsamlingen og andre hjælpemidler. Der vil blive arbejdet i programmet TI-Nspire, hvor der er fokus på at blive fortrolig med programmet.

   I løbet af forløbet vil vi arbejde hen mod eksamen, hvor vi bl.a. vil arbejde med mundtlige og skriftlige eksamensopgaver.

   Deltagerforudsætninger

   Kursister der er i gang med matematik på B-niveau.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I OBU Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt undervisning for ordblinde, tests og IT-hjælpemidler.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb