Gå til sidens indhold
OBU

Kurser for ordblinde

Vi tilbyder kurser i dansk og engelsk for dig, der er ordblind.

Hvis du er ordblind, har du mulighed for at tilmelde dig kurser, der er målrettet forskellige niveauer. For at følge holdene er, skal du have taget en ordblindetest. Hvis du ikke i forvejen har taget en ordblindetest, kan du tage den hos os.

Du kan tilmelde dig via vores online tilmelding eller ved at tage kontakt til OBU-vejledningen, som er klar til at hjælpe dig med at tilmeldt kurser, tests og IT-hjælpemidler.

 • Dansk

  Kurser i dansk for ordblinde
  • Punktum eller komma? - om hvordan man sætter dem

   Kursusbeskrivelse

   Tag et kursus med fokus på punktum og grammatisk komma i dine egne og andres tekster, så du får bedre styr på, hvordan tegnene bruges. Kurset løber over tre dage.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er til dig, der skal udtrykke dig skriftligt i hverdagen, fx på job eller i din uddannelse.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Akademisk dansk

   Akademisk dansk

   Kurset er for dig, som skal skrive dansk i en formel, akademisk stil, der kræves på studier og mange arbejdspladser. Vi vil arbejde med sprogets genrer og stilarter. Grammatikken vil blive anvendt som et værktøj til at opnå en mere sikker skrivning. Morfologi (ordenes byggeklodser) vil være en fast del af arbejdet med branche- og fagbegreber.

   Deltagerforudsætninger
   Du er fortrolig med IT generelt, kan læse danske tekster (evt. lyttelæse) og har haft dansk på gymnasialt niveau (ABC) uden nødvendigvis at have fået det fulde udbytte.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Grundlæggende læsning og stavning med IT - 1

   Kursusbeskrivelse

   Har du svært ved at læse, og skrive ord og sætninger? På dette kursus arbejder du med grundlæggende fonologisk træning, basis grammatik og morfologi, samt læsning og skrivning af enkle tekster.

   På kurset træner du også grundlæggende brug af computer og programmet CD-ord. CD-ord er et program med læse- skrivestøtte der kan bevilges gratis til ordblinde. Med disse redskaber kan du opnå funktionelle færdigheder i læsning og skrivning.

   Kurset kan også være en forberedelse til at starte på FVU (forberedende voksenundervisning).

   Deltagerforudsætninger

   For at deltage i kurset skal du forstå og tale dansk.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Grundlæggende læsning og stavning med IT - 2

   Kursusbeskrivelse

   Har du svært ved at læse og skrive ord og sætninger? På dette kursus vil du arbejde med grundlæggende fonologisk træning, basis grammatik og morfologi, samt læsning og skrivning af enkle tekster.

   På kurset træner du også grundlæggende brug af computer og programmet CD-ord. CD-ord er et program med læse- skrivestøtte der kan bevilges gratis til ordblinde. Med disse redskaber kan du opnå funktionelle færdigheder i læsning og skrivning.

   Kurset kan også være en forberedelse til at starte på FVU (forberedende voksenundervisning).

   Deltagerforudsætninger

   For at deltage i kurset skal du forstå og tale dansk.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Punktum, punktum, komma, streg – sådan bliver du en skrive-haj!

   Kursusbeskrivelse

   På dette online-kursus arbejder du med din skrivning, især når du skal skrive længere tekster på computer.

   Du vil arbejde med dine punktummer og kommaer, så det, du har på hjerte, nemt og ubesværet kan læses af dine modtagere.

   Kurset vil samtidig tage udgangspunkt i det, du skriver i det daglige og de stavefejl, du laver generelt, så du kan få hævet dit skriftlige niveau hele vejen rundt. 

   På kurset vil du også arbejde med apps og computerprogrammer, som vil give mening i forhold til dine udfordringer, og som vil kunne være en støtte til, at du bliver en skrivehaj så hurtigt som muligt!

   Deltagerforudsætninger

   Det er en forudsætning, at du i din hverdag er vant til at arbejde på en computer.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk - fonologisk fokus

   Kursusbeskrivelse

   På kurset kommer du til at arbejde med fonologisk og morfologisk træning, ortografiske regler, grammatik, ordkendskab, skriveprocessen og læseforståelse.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er rettet mod basis til G-niveau .

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Hvorfor lyder det anderledes end det staves? Læse- og skrivekursus

   Kursusbeskrivelse

   På kurset kommer du til at arbejde med fonologisk og morfologisk træning, ortografiske regler, grammatik, ordkendskab, skriveprocessen og læseforståelse.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er rettet mod basis til G-niveau. Du skal have lyst til at arbejde med, hvor lydene ligger i munden og til at lydstave med fingrene. Desuden skal du have mod på at skrive tekster og dele dem med holdet ved højtlæsning og ved at give feedback på hinandens tekster.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk - grammatik og skrivning

   Kursusbeskrivelse

   På kurset kommer du til at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på fx:

   • sætningsopbygning 
   • kommatering og anden tegnsætning
   • morfematisk træning
   • skriveproces
   • IT-redskaber

   Deltagerforudsætninger

   Du har et ønske om at arbejde med din skrivning og skal skrive og bruge it i din hverdag.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk - Arbejdsrelateret skrivning

   Kursusbeskrivelse

   På kurset kommer du til at arbejde med forskellige redskaber til skrivning. Du vil lære at at skrive ansøgninger, cv og andre arbejdsrelaterede tekster. Desuden vil du arbejde med mindre øvelsesopgaver om relevante emner inden for arbejdsrelateret skrivning.

   Deltagerforudsætninger

   Du har et ønske om at arbejde med din skrivning og skal skrive og bruge IT i forbindelse med dit arbejdsliv.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Bliv klar til dansk A

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus vil du arbejde med tekstanalyse af forskellige litterære genrer og skriftlig formulering ud fra den analyserende og argumenterende genre på HF.

   Du vil bl.a. arbejde med:

   • litterær analyse
   • skriveproces
   • feedback på tekster
   • disposition
   • din sproglige formulering
   • læseforståelse og analyse af korte tekster, fx noveller, digte og essays
   • forskel på skriftsprog og talesprog
   • kommaregler
   • Du vil også lære om digitale hjælpemidler og den nødvendige grammatik

   Deltagerforudsætninger

   Kursister på dansk A online/dansk A. Du skal have lyst til at arbejde med læsestrategier, skriveprocessen og faglige begreber i undervisningen.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk for tosprogede

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, der er ordblind og har et andet sprog end dansk som modersmål.

   På kurset vil du arbejde på at styrke dit kendskab til det danske sprog. Du vil arbejde med sprogets lyde, sprogets grammatik og de enkelte ords betydning. Det vil du blandt andet gøre ved at læse og skrive korte tekster og tale om indholdet.

   På kurset vil vi bruge IT-værktøjer til ordblinde i undervisningen.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset retter sig mod tosprogede.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk på basisniveau for tosprogede

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus vil du arbejde med grundlæggende fonologisk træning for at automatisere læsning og stavning.

   Du vil også arbejde med små skriveopgaver og basal grammatik.

   Deltagerforudsætninger

   Du skal kunne tale og læse dansk og måske have haft dansk helt op til og med 9. klasse (G). Du har stadigvæk vanskeligheder med læsning, skrivning og stavning.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk for ordblinde kursister på DSA 0 – A

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus vil du du arbejde med tekster og opgaver fra dansk A. 

   Der vil være fokus på dine skriftlige opgaver, deres indhold og opbygning. Du arbejder også med sproglig korrekthed og den røde tråd i opgaverne. Du vil arbejde med fagligt og før-fagligt ordforråd.

   På kurset vil du også arbejde med forståelse af de tekster, I skal læse i dansk A, både ud fra en litteraturhistorisk vinkel og med analysebegreberne.

   Kurset har også fokus på digitale hjælpemidler og den nødvendige grammatik.

   Deltagerforudsætninger

   Kursister på dansk A online.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk for ordblinde STU-kursister 1

   Kursusbeskrivelse

   På kurset vil du arbejde bredt med læsning, stavning og skrivning på et grundlæggende niveau. Nogle af kursisterne sigter mod at tage en 9. klasses eksamen. Vi arbejder med AppWriter.

   Deltagerforudsætninger

   Der er tale om et hold fra en bestemt STU, så deltagerne findes sammen med personalet fra skolen.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Dansk for ordblinde STU-kursister 2

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus vil du arbejde med stavning, læsning og skrivning af tekster. Der vil være fokus på grammatik og tegnsætning. Du vil også arbejde med at bruge de digitale hjælpemidler bedst muligt.

   Kurset tager udgangspunkt i dine og de andre kursisters faglige behov for træning i stavning, læsning, skrivning og tegnsætning. Kurset tager derudover hensyn til andre særlige behov.

   Deltagerforudsætninger

   Der er tale om et hold fra en bestemt STU, så deltagerne findes sammen med personalet fra skolen.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

 • Engelsk

  Kurser i engelsk for ordblinde
  • Engelsk ordkendskab

   Kursusbeskrivelse

   Kurset henvender sig til dig, som skal kunne skrive engelsk på studiet eller arbejdet.

   Du vil arbejde med engelske vanskelige ord med fokus på branche- og fagbegreber.

   Du vil også lære om ordenes opbygning, betydning og udtale. Opgaverne vil være træning, der kan give dig bedre forudsætninger for at skrive akademisk på engelsk.

   Deltagerforudsætninger

   En forudsætning for deltagelse er, at du kan læse engelske tekster (evt. lyttelæse) og har eller har haft engelsk på gymnasialt niveau (ABC). Kendskab til ordklasser er en fordel, men ikke et krav.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Academic Writing

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus henvender sig til dig, som er studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller dig, som møder krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen. På kurset vil du arbejde med:

   • det akademiske ordforråd på engelsk – ordlister, skemaer og øvelser
   • brugbare akademiske vendinger og begreber på engelsk
   • kompenserende IT-værktøjer og en struktureret, fast undervisningsform, hvor alle deltagere bliver aktiveret
   • der vil blive draget paralleller til akademisk skrivning på dansk i hele kurset

   Deltagerforudsætninger

   Du skal være studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelser eller på en anden vis møde krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Engelsk på basisniveau

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus vil der være fokus på fonologisk træning, basal grammatik og lidt læsning på lavere niveau. Du vil også arbejde med mundtlig engelsk og udvidelse af dit basale ordforråd. Holdet arbejder løbende med programmet CD-ORD.

   Deltagerforudsætninger

   Du skal kunne tale og læse dansk og måske have haft engelsk helt op til og med 9. klasse (G). Du har vanskeligheder med læsning, skrivning og stavning.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Læs & Skriv på engelsk – for begyndere

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus får du en grundig introduktion til de engelske sproglyde og stavemønstre. Denne viden er nyttig, hvis du ønsker at blive bedre til at læse, stave og skrive engelsk – og forbedre din udtale.

   Kurset er for begyndere, der:

   • ønsker at komme i gang med at læse, stave og skrive på engelsk.
   • ønsker at forbedre engelsk udtale.

   På kurset bruges undervisningsmaterialer tilpasset målgruppen, suppleret af relevante tekster og opgaver.

   Deltagerforudsætninger

   For at deltage på kurset er det nødvendigt, at du kender til nogle engelske ord.

   Måske oplever du, at du forstår og taler en smule engelsk, men at du mangler strategier til at læse og skrive ordene.

   Du oplever måske, at din engelske udtale forhindrer dig i at blive forstået og komme i gang med at tale engelsk.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Almen Engelsk

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus lærer du, hvordan man taler og skriver engelsk rigtigt uden at lyde dansk. Fx når du er i udlandet, på restauranter, eller når du skal skrive en mail til din rige onkel i USA og derfor gerne ville kunne imponere ham. Her vil du få styrket dit ordforråd inden for almindelige emner som vejret, madvarer, sport, politik, film osv.

   Du vil også lære særlige samtalestrategier inden for situationer, du kan komme ud for som f.eks. turist, eller hvordan man siger tiden, datoer eller viser vej – eller hvad man vil sige i stedet for ”put my legs on my neck”, når man gerne vil udtrykke, at man ”tager benene på nakken.”

   Der vil også blive lagt vægt på særlig engelsk udtale af ord, så det bliver lidt sværere at gætte, hvor du kommer fra. Vi vil samtidig arbejde meget med det skriftlige for at styrke din læsning og din skrivning, så du har det nødvendige fundament for at kommunikere korrekt.

   Deltagerforudsætninger

   Du skal kunne gøre dig forståelig på engelsk i forvejen – men heller ikke mere end det. Hvis du ikke kan ét ord engelsk er dette dog ikke et hold for dig.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Læs og stav engelsk

   Kursusbeskrivelse

   Holdet arbejder med at gøre dig bedre til både læsning og stavning på engelsk. Der er fokus på systematisk arbejde med koblingen mellem bogstav og lyd og de seks stavelsestyper på engelsk, hvor du får strategier, konkrete teknikker og regler til at forbedre både deres stavning og læsning på engelsk.

   Deltagerforudsætninger

   Du har et vist kendskab til de engelske lyde og har måske tidligere gået til engelskundervisning med fokus på lydene.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Engelsk sprog og grammatik

   Kursusbeskrivelse

   Kurset henvender sig til dig, der har behov at styrke dit engelske skriftsprog i forbindelse med uddannelse eller arbejde.

   Du vil arbejde med grammatik, herunder ordklasser, endelser, sætningsstruktur, kongruens, kommatering mm.

   På ordniveau vil der være fokus ordenes byggeklodser (morfologi) og udtale (fonologi), da det kan hjælpe dig til at blive bedre til både at læse og stave nye ord.

   Du vil få kendskab til forskellige genrer og forskellen på formel og uformel formidling. 

   Deltagerforudsætninger

   En forudsætning for deltagelse er, at du er fortrolig med IT generelt, at du kan læse engelske tekster (evt. lyttelæse) og har haft engelsk på gymnasialt niveau (ABC), men du fik ikke nødvendigvis det fulde udbytte.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Bliv klar til eksamen i Engelsk B

   Kursusbeskrivelse

   På kurset vil du komme til at arbejde med grundlæggende grammatik, stavning, skriftlig formulering og skriveskabeloner til eksamensopgaven i Engelsk B. Du vil arbejde med brug af ordbøger, hjemmesider og læse- og skriveteknologi. Gennem hele forløbet vil du også få mulighed for at øve mundtlige fremlæggelser.

   Deltagerforudsætninger

   Kursister der er i gang med Engelsk B på hold eller online.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I OBU Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt undervisning for ordblinde, tests og IT-hjælpemidler.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb