OBU

Kurser for ordblinde

Vi tilbyder kurser i dansk, engelsk, matematik og naturvidenskab for dig, der er ordblind.

Hvis du er blevet testet for ordblindhed og er ordblind, har du mulighed for at tilmelde dig kurser, der er målrettet forskellige niveauer. Hvis du ikke i forvejen har taget en ordblindetest, kan du tage den hos os. Du kan se alle vores kurser nedenfor og tilmelde dig via vores online tilmelding eller ved at tage kontakt til OBU Vejledningen. 

Kontakt os

Åbne kurser

 • Dansk

  • Dansk - grammatik og skrivning

   Kursusbeskrivelse

   Vi arbejder med at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på fx:

   • sætningsopbygning
   • kommatering og anden tegnsætning
   • morfematisk træning
   • skriveproces
   • IT-redskaber

   Deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge IT.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 17.00-19.30

   Periode

   10. august til 14. december 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 8. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Dansk - arbejdsrelateret skrivning

   Kursusbeskrivelse

   På kurset arbejder vi med forskellige redskaber til skrivning. Fokus er på at skrive ansøgninger, CV samt andre arbejdsrelaterede tekster. Desuden arbejder vi med mindre øvelsesopgaver i forhold til relevante emner inden for arbejdsrelateret skrivning.

   Deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge IT.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 9.30-12.00

   Periode

   10. august til 14. december 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 8. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Skriv godt med form og struktur på teksten

   Kursusbeskrivelse

   Kurset skal give dig værktøjer til at stramme op på dit skriftlige budskab, hvad enten det er til brug på jobbet eller i uddannelsen. Værktøjerne får vi gennem øvelser i skriftens principper, sætningsstruktur (syntaks), argumentation, grammatik og ordkendskab. Vi arbejder med den akademiske formidlingsform og med eksempler, der illustrerer forskelle på tale- og skriftsprog. Vi arbejder også med tegnsætning (betydnings- og sætningskomma), da korrekt tegnsætning er vigtig for, hvordan læseren læser dit budskab.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til erhvervsaktive/ledige borgere og til studerende ved videregående uddannelser.

   Du er fortrolig med IT generelt, kan læse danske tekster (evt. ved hjælp af oplæsningsteknologi) og har haft dansk på din ungdoms- eller erhvervsuddannelse uden nødvendigvis at have fået det fulde udbytte. Du har dog nogenlunde styr på danskfagets terminologier og ved måske også, at de tre største ordklasser på dansk hedder navneord, udsagnsord og tillægsord.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 16.15-18.30

   Periode

   8. august til 10. oktober 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 1. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Fonologisk fokus

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus lærer vi om det det danske tale- og skriftsprog: historie og opbygning, ortografi (staveregler), vokaler og konsonanter, lydfølgeregler mv. Du vil blive introduceret til fonologi og morfologi, og hvordan du kan bruge det som strategi i læsning og stavning.

   Eksempler på temaer, der vil blive arbejdet med i løbet af kurset:

   • Vokaler: korte og lange, forvekslinger og vokaltrappen
   • Konsonanter: dobbeltkonsonant, forvekslinger
   • Endelser: bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord
   • Låneord i dansk

   Deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til dig, der har behov for at forbedre din stavning (og læsning), og har mod på at arbejde med lydene i dansk og koblingen mellem lyd og skrift.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 17.30-20.00

   Periode

   25. august til 10. november 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Dansk for tosprogede

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, der er ordblind og har et andet sprog end dansk som modersmål.

   På kurset vil vi arbejde på at styrke dit kendskab til det danske sprog. Vi vil arbejde med sprogets lyde, sprogets grammatik og de enkelte ords betydning. Det vil vi blandt andet gøre ved at læse og skrive korte tekster og tale om indholdet.

   Vi vil bruge IT-værktøjer for ordblinde i undervisningen.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset retter sig mod tosprogede.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 15.30-18.00

   Periode

   16. august til 20. december 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15.  august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Ordlæsning

   Kursusbeskrivelse

   Er det meget vanskeligt for dig at læse og stave ukendte ord? På dette kursus træner vi vokal- og konsonantlyd og øver stave- og ordlæsestrategier. Vi arbejder med korte og overskuelige læse- og skriveopgaver.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til ordblinde borgere.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 15.15-17.45

   Periode

   16. august - 13. december 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Læsning forfra

   Kursusbeskrivelse

   Har du rigtig svært ved at læse? Så er dette kursus måske noget for dig. Vi kommer til at træne bogstaver og deres lyde samt og læsning og stavning af lette ord og lette tekster.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du behøver ikke have særlige forudsætninger for at deltage i kurset.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 9.00-11.30

   Periode

   1. september til 3. november 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er d. 29. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

 • Engelsk

  • Mundtlig engelsk for begyndere

   Kursusbeskrivelse

   Kurset er for dig, som ønsker at blive bedre til at bruge engelsk i din hverdag. På kurset lærer vi nye ord, og vi træner udtale. Vi øver også samtaler om forskellige hverdagsemner og læser korte tekster.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er for begyndere, som gerne vil blive bedre til at tale engelsk på rejser, i fritiden eller på jobbet.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 9.30-12.00

   Periode

   17. august til 21. december 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Speak English - in style!

   Kursusbeskrivelse

   På kurset taler vi en masse engelsk om forskellige typer af emner og får indlært nogle sætninger og vendinger, som vi kan bruge i de situationer, hvor vi skal tale engelsk. Derudover vil vi også arbejde med udtale og dialekt.

   Deltagerforudsætninger

   Du skal kunne gøre dig nogenlunde forståelig på engelsk og have lyst til at tale om forskellige emner og afprøve forskellige udtaler af engelsk.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 9.00-11.30

   Periode

   18. august til 15. december 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Skriftligt engelsk på jobbet

   Kursusbeskrivelse

   På kurset får du skærpet dine kompetencer i at skrive korrekt engelsk i arbejdsrelaterede situationer.

   Deltagerforudsætninger

   Du skal kunne gøre dig nogenlunde forståelig på engelsk og have lyst til at lære at skrive sætninger og vendinger på computer, der får dig til at lyde mere engelsk.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 9.00-11.30

   Periode

   15. august til 19. december 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Læs og stav engelsk

   Kursusbeskrivelse

   På kurset arbejder vi ved at gøre dig bedre til både læsning og stavning på engelsk. Der er fokus på systematisk arbejde med koblingen mellem bogstav og lyd og de seks stavelsestyper på engelsk. Du får strategier, konkrete teknikker og regler til at forbedre både din stavning og læsning på engelsk.

   Deltagerforudsætninger

   Du har et vist kendskab til de engelske lyde og har måske tidligere gået til engelskundervisning med fokus på lydene.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 16.00-17.45

   Periode

   29. august til 7. november 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrit

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • English at work

   Kursusbeskrivelse

   Dette er kurset for dig, der vil blive mere sikker i at skrive og tale engelsk på arbejdet. Med udgangspunkt i de krav, du møder på arbejdet og dit nuværende niveau, arbejder vi med:

   • basal grammatik
   • basal stavning
   • skriveøvelser
   • skriveskabeloner
   • formel/uformel skrivning
   • diverse IT- og webbaserede hjælpemidler
   • og meget mere…

   Deltagerforudsætninger

   Målgruppen for kurset er alle, der møder krav om skriftlig engelsk i forbindelse med arbejde, eksempelvis rapportskrivning, mailskrivning eller lignende. Deltagerne skal have basale færdigheder i engelsk – både talt og skrevet – med et ønske om at forbedre disse.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 17.00-19.30

   Periode

   17. august til 2. november 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Academic Writing

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus henvender sig til dig, som er studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller dig, som møder krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen. På kurset vil vi arbejde med:

   • det akademiske ordforråd på engelsk – ordlister, skemaer og øvelser
   • brugbare akademiske vendinger og begreber på engelsk
   • kompenserende IT-værktøjer og en struktureret, fast undervisningsform, hvor alle deltagere bliver aktiveret
   • der vil blive draget paralleller til akademisk skrivning på dansk i hele kurset

   Deltagerforudsætninger

   Du skal være studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller på en anden vis møde krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 18.00-20.30

   Periode

   12. september til 31. oktober 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

Særlige kurser for studerende på videregående uddannelser

 • Dansk

  • Skriv godt med form og struktur på teksten

   Kursusbeskrivelse

   Kurset skal give dig værktøjer til at stramme op på dit skriftlige budskab, hvad enten det er til brug på jobbet eller i uddannelsen. Værktøjerne får vi gennem øvelser i skriftens principper, sætningsstruktur (syntaks), argumentation, grammatik og ordkendskab. Vi arbejder med den akademiske formidlingsform og med eksempler, der illustrerer forskelle på tale- og skriftsprog. Vi arbejder også med tegnsætning (betydnings- og sætningskomma), da korrekt tegnsætning er vigtig for, hvordan læseren læser dit budskab.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til erhvervsaktive/ledige borgere og til studerende ved videregående uddannelser.

   Du er fortrolig med IT generelt, kan læse danske tekster (evt. ved hjælp af oplæsningsteknologi) og har haft dansk på din ungdoms- eller erhvervsuddannelse uden nødvendigvis at have fået det fulde udbytte. Du har dog nogenlunde styr på danskfagets terminologier og ved måske også, at de tre største ordklasser på dansk hedder navneord, udsagnsord og tillægsord.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 16.15-18.30

   Periode

   8. august til 10. oktober 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 1. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Akademisk dansk - skrivning

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus henvender sig til dig, der skal skrive akademiske opgaver. På kurset vil vi bl.a. arbejde med:

   • at komme i gang med sin opgave og gøre skriveprocessen overskuelig
   • forskellen på de forskellige sproghandlinger som redegørelse, analyse og diskussion
   • forskellen mellem tale- og skriftsprog
   • hvordan man skaber sammenhæng i teksten og gør den mere læsevenlig
   • tegnsætning - komma og punktum
   • og meget mere

   Vi vil have fokus på at udnytte IT-programmer og -hjælpemidler samt forskellige værktøjer, som kan hjælpe med at gøre opgaveskrivningen mere overskuelig.

   Deltagerforudsætninger

   Det er en forudsætning for deltagelse, at du er studerende på en videregående uddannelse, og at du i den forbindelse skal skrive akademiske opgaver. Derudover skal du også være afklaret med, at underviseren og andre kursusdeltagere læser noget af det, du har skrevet.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 16.15-18.00

   Periode

   22. september til 1. december 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 12. september 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Fonologisk fokus

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus lærer vi om det det danske tale- og skriftsprog: historie og opbygning, ortografi (staveregler), vokaler og konsonanter, lydfølgeregler mv. Du vil blive introduceret til fonologi og morfologi, og hvordan du kan bruge det som strategi i læsning og stavning.

   Eksempler på temaer, der vil blive arbejdet med i løbet af kurset:

   • Vokaler: korte og lange, forvekslinger og vokaltrappen
   • Konsonanter: dobbeltkonsonant, forvekslinger
   • Endelser: bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord
   • Låneord i dansk

   Deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til dig, der har behov for at forbedre din stavning (og læsning), og har mod på at arbejde med lydene i dansk og koblingen mellem lyd og skrift.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 17.30-20.00

   Periode

   25. august - 10. november 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

 • Engelsk

  • Engelsk for studerende

   Kursusbeskrivelse

   Kurset henvender sig til studerende på videregående uddannelser, der i større eller mindre grad benytter engelsk. Kurset er relevant for dig, der har behov for at træne læsning, skrivning og ordforråd, eller bare blive bedre til engelsk grammatik. Vi kommer til at arbejde målrettet med engelsk grammatik, sætningskonstruktion, tegnsætning, mundtlig fremstilling, skriveøvelser, fonetik og meget andet.

   Deltagerforudsætninger

   Du studerer på en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

   Tidspunkt

   Fredag 15.00-17.00

   Periode

   16. september til 18. november 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Academic Writing

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus henvender sig til dig, der er studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller dig, som møder krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen. På kurset vil vi arbejde med:

   • det akademiske ordforråd på engelsk – ordlister, skemaer og øvelser
   • brugbare akademiske vendinger og begreber på engelsk
   • kompenserende IT-værktøjer og en struktureret, fast undervisningsform, hvor alle deltagere bliver aktiveret
   • der vil blive draget paralleller til akademisk skrivning på dansk i hele kurset

   Deltagerforudsætninger

   Du skal være studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller på en anden vis møde krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 18.00-20.30

   Periode

   12. september til 31. oktober 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

Kurser for kursister på AVU og HF på KVUC

 • Dansk

  • IT-kursus

   Kursusbeskrivelse

   Vil du gerne blive bedre til at bruge din computer? På dette kursus arbejder vi med opgaver, der understøtter din almindelige undervisning i dansk og DSA, og vi øver, hvordan du kan bruge computer og programmet AppWriter som hjælp til at lytte tekster og udtrykke dig korrekt på skrift.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til kursister på AVU på KVUC. Det er vigtigt, at du er tilmeldt et AVU-hold, og at du er indstillet på at arbejde med computer.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 14.00-16.50

   Periode

   25. august til 1. december 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Grammatik for tosprogede

   Kursusbeskrivelse

   På kurset arbejder vi med dansk grammatik med fokus på at blive bedre til at skrive danske tekster med korrekt sætningsopbygning:

   • syntaks og ordstilling
   • morfologi
   • ordklasser og deres bøjningsformer
   • skriveprocessen og brug af IT-hjælpemidler

   Deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til tosprogede kursister på KVUC.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 15.00-17.30

   Periode

   23. august - 29. november 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Bliv klar til skriftlig Dansk A

   Kursusbeskrivelse

   Kurset skal give dig værktøjer til at bestå skriftlig eksamen i dansk til december. Med udgangspunkt i gamle eksamenssæt får du øvelse i at skrive analyserende og debatterende tekster.

   Vi arbejder hen imod den akademiske formidlingsform og arbejder med at skelne mellem tale- og skriftsprog. Vi arbejder sproganalytisk med trykte og digitale tekster, og du får kendskab til at vurdere teksternes genrer, stile, argumentationsgreb og retoriske virkemidler. Vi arbejder også med tegnsætning (betydnings- og sætningskomma), da korrekt tegnsætning er vigtig for, hvordan læseren læser dit budskab.

   Undervisningen veksler mellem oplæg og øvelser. Det er en fordel, hvis du vil dele tekster, du skriver i undervisningen, med resten af holdet.

   Deltagerforudsætninger

   Du er fortrolig med dine oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer (CD-Ord eller AppWriter) og med funktionerne i Office 365 (Word). Du har fulgt den ordinære undervisning i dansk på A-niveau.

   Tidspunkt

   Mandag til torsdag kl. 9.30-13.30 i uge 42

   Periode

   17. til 20. oktober 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 19. september 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Læsning forfra

   Kursusbeskrivelse

   Har du rigtig svært ved at læse? Så er dette kursus måske noget for dig. Vi kommer til at træne bogstaver og deres lyde samt læsning og stavning af lette ord og lette tekster.

   Målgruppe og deltagerforudsætninger

   Du behøver ikke have særlige forudsætninger for at deltage i kurset.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 9.00-11.30

   Periode

   1. september til 3. november 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er d. 29. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

 • Engelsk

  • Klar til eksamen? Engelsk på HF

   Kursusbeskrivelse

   Kurset henvender sig til kursister, der skal til eksamen i Engelsk på b-niveau. Vi kommer til at arbejde målrettet med engelsk grammatik, sætningskonstruktion, tegnsætning, mundtlig fremstilling, skriveøvelser og meget andet.

   Deltagerforudsætninger

   Det er en forudsætning, at du enten dette skoleår eller næste skoleår skal til eksamen i Engelsk B.

   Tidspunkt

   Fredag kl. 12.00-14.00

   Periode

   26. august til 28. oktober 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

 • Matematik og naturvidenskab

  • Matematik på AVU. Faglig støtte til niveau G, FE og ED

   Kursusbeskrivelse

   Kurset hjælper dig med at læse og løse opgaver – og med at læse fagtekster i matematik. Du lærer at skrive en god aflevering, at lave faglig dokumentation og forberede prøve. Du vil hele forløbet arbejde med at bruge nyttige IT-hjælpemidler. Vi arbejder med dine behov for at blive dygtigere til matematik – på dit niveau.

   Deltagerforudsætninger

   Du er ordblind og ønsker støtte til at arbejde med faget matematik på dit niveau. Du er motiveret til at arbejde i et fagligt fællesskab, der har som mål at forberede dig til sommerens prøve.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 15.00-17.00

   Periode

   23. august til 20. december 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Naturvidenskab på AVU. Faglig støtte til niveau G og FED

   Kursusbeskrivelse

   På kurset vil du arbejde med sproget i Naturvidenskab G eller FED. Du får hjælp til at læse, skrive og løse opgaver. Du lærer at bruge IT-værktøjer til at gøre det lettere at forstå og arbejde med naturfag. Vi arbejder systematisk med at gøre dit ordforråd større og lave forberedelse til din prøve.

   Deltagerforudsætninger

   Du er kursist på Naturfag AVU G eller FED.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 15.00-17.00

   Periode

   22. august til 19. december 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Tegn og sprog i naturvidenskab

   Kursusbeskrivelse

   Kurset er koncentreret omkring sproget i Biologi, Geografi, Fysik og Kemi på HF og gymnasiet.
   Det er formålet, at kurset skal give dig redskaber til at forstå naturvidenskabeligt sprog, herunder tegn, formler og metoder. Vi vil beskæftige os med de grundlæggende temaer og begreber, der er nødvendige for at kunne forstå pensum og følge undervisningen. I planlægningen vil der blive taget hensyn til de emner, som du har i undervisningen.

   Deltagerforudsætninger

   Du er kursist på HF eller gymnasiet og følger et eller flere af fagene Biologi, Geografi, Fysik og/eller Kemi.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 15.20-17.15

   Periode

   25. august til 8. december 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 15. august 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I OBU Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive testet for ordblindhed samt med tilmelding til ordblindeundervisning. Ring til os på tlf. 82 32 66 49 eller send en mail til obu@kvuc.dk.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb