Chat with us, powered by LiveChat
OBU

Kurser for ordblinde

Vi tilbyder kurser i dansk, engelsk, matematik og natur- og sundhedsvidenskab for dig, der er ordblind.

Hvis du er blevet testet for ordblindhed og er ordblind, har du mulighed for at tilmelde dig kurser, der er målrettet forskellige niveauer. Hvis du ikke i forvejen har taget en ordblindetest, kan du tage den hos os. Du kan se alle vores kurser nedenfor, og tilmelde dig via vores online tilmelding eller ved at tage kontakt til OBU Vejledningen. 

Kontakt os

Åbne kurser

 • Dansk

  • Skriftlig dansk

   Kursusbeskrivelse

   I skriftlig dansk arbejder vi med at skrive sætninger korrekt med punktummer og kommaer i forskellige genrer. Dvs. vi skal skrive e-mails, historier, debatindlæg osv. og arbejde med, hvordan vi bedst kan formulere os, og hvor præcist, vi kan få vores budskab frem.

   Deltagerforudsætninger

   Du skal kunne lide at skrive på computer, og du skal selv have din egen computer med.

   Tidspunkt

   Fredag kl. 09.00-11.30

   Periode

   13. januar - 23. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Dansk - arbejdsrelateret skrivning

   Kursusbeskrivelse

   Der arbejdes med forskellige redskaber til skrivning. Der vil blive fokus på at skrive ansøgninger, CV samt andre arbejdsrelaterede tekster. Desuden arbejder vi med mindre øvelsesopgaver i forhold til relevante emner inden for arbejdsrelateret skrivning.

   Deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge IT.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 9.30-12.00

   Periode

   5. januar 2022 - 29. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Dansk - grammatik og skrivning

   Kursusbeskrivelse

   Vi arbejder med at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på fx:

   • sætningsopbygning
   • kommatering og anden tegnsætning
   • morfematisk træning
   • skriveproces
   • IT-redskaber

   Deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge IT.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 17.00-19.30

   Periode

   5. januar 2022 - 29. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Skriv godt med form og struktur på teksten

   Kursusbeskrivelse

   Kurset skal give dig værktøjer til at stramme op på dit skriftlige budskab, hvad enten det er til brug på jobbet eller i uddannelsen. Værktøjerne får vi gennem øvelser i skriftens principper, sætningsstruktur (syntaks), argumentation, grammatik og ordkendskab.  Vi arbejder med den akademiske formidlingsform og med eksempler, der illustrerer forskelle på tale- og skriftsprog. Vi arbejder også med tegnsætning (betydnings- og sætningskomma), da korrekt tegnsætning er vigtig for, hvordan læseren læser dit budskab.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til erhvervsaktive/ledige borgere og til studerende ved videregående uddannelser.

   Du er fortrolig med IT generelt, kan læse danske tekster (evt. ved hjælp af oplæsningsteknologi) og har haft dansk på din ungdoms- eller erhvervsuddannelse uden nødvendigvis at have fået det fulde udbytte. Du har dog nogenlunde styr på danskfagets terminologier og ved måske også, at de tre største ordklasser på dansk hedder navneord, udsagnsord og tillægsord.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 16.30-19.00

   Periode

   21. februar - 2. maj 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Dansk for tosprogede

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, der er ordblind og har et andet sprog end dansk som modersmål.

   På kurset vil vi arbejde på at styrke dit kendskab til det danske sprog. Vi vil arbejde med sprogets lyde, sprogets grammatik og de enkelte ords betydning. Det vil vi blandt andet gøre ved at læse og skrive korte tekster og tale om indholdet.

   Vi vil bruge IT-værktøjer til ordblinde i undervisningen.

   Deltagerforudsætninger

   Ingen særlige forudsætninger, men kurset retter sig mod tosprogede.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 15.30-18.00

   Periode

   11. januar - 21. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Træn ordlæsning

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus arbejder vi med at læse bogstaver og ord. Vi træner lydret stavning, læser små tekster og skriver korte sætninger.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til borgere i al almindelighed.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl.15.15-17.45

   Periode

   11. januar - 28. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

 • Engelsk

  • Mundtlig engelsk for begyndere 1

   Kursusbeskrivelse

   Kurset er for dig, som ønsker at blive bedre til at bruge engelsk i din hverdag. På kurset lærer vi nye ord, og vi træner udtale. Vi øver også samtaler om forskellige hverdagsemner og læser korte tekster.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er for begyndere, som gerne vil blive bedre til at tale engelsk på rejser, i fritiden eller på jobbet.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 9.30-12.00

   Periode

   12. januar – 22. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Mundtlig engelsk for begyndere 2

   Kursusbeskrivelse

   Kurset er for dig, som ønsker at blive bedre til at bruge engelsk i din hverdag. På kurset lærer vi nye ord, og vi træner udtale. Vi øver også samtaler om forskellige hverdagsemner og læser korte tekster.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er for begyndere, som gerne vil blive bedre til at tale engelsk på rejser, i fritiden eller på jobbet.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 12.00-14.30

   Periode

   3. februar -19. maj 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Læs og stav engelsk

   Kursusbeskrivelse

   Kurset har til formål at gøre dig bedre til både læsning og stavning på engelsk. Der er fokus på systematisk arbejde med koblingen mellem bogstav og lyd og de seks stavelsestyper på engelsk. Du får strategier, konkrete teknikker og regler til at forbedre både din stavning og læsning på engelsk.

   Deltagerforudsætninger

   Du har et vist kendskab til de engelske lyde og har måske tidligere gået til engelskundervisning med fokus på lydene.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 16.00-17.45

   Periode

   31. januar - 2. maj 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Engelsk for studerende

   Kursusbeskrivelse

   Kurset henvender sig til studerende på videregående uddannelser, der har behov for at træne læsning (og skrivning) i den akademiske genre. Det kan være artikler, kompendier, lærerbøger mm., der volder besvær eller er meget tidskrævende for dig som ordblind.

   Det er planen at inddrage litteratur fra kursusdeltagernes pensum for at gøre det så nærværende som muligt. Vi vil fx se på strategier og træne ordkendskab, sætningsstruktur og oversigtlæsning. Det afhænger af kursusdeltagernes behov. Der vil indgå skriftlige øvelser i forskellige genrer, fx abstract, rapporter, essays og svar på eksamensspørgsmål. Desuden vil der indgå små mundtlige oplæg for at træne denne formidlingsform af det læste.

   Deltagerforudsætninger

   Du studerer på en mellemlang eller lang videregående uddannelser.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 17.00-19.30

   Periode

   23. februar - 4. maj 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • English at work

   Kursusbeskrivelse

   Dette er kurset for dig, der vil blive mere sikker i at skrive og tale engelsk på arbejdet. Med udgangspunkt i de krav, du møder på arbejdet og dit nuværende niveau, arbejder vi med:

   • Basal grammatik
   • Basal stavning
   • Skriveøvelser
   • Skriveskabeloner
   • Formel/uformel skrivning
   • Diverse IT- og webbaserede hjælpemidler
   • Og meget mere…

   Deltagerforudsætninger

   Målgruppen for kurset er alle, der møder krav om skriftlig engelsk i forbindelse med arbejde, eksempelvis rapportskrivning, mailskrivning eller lignende. Deltagerne skal have basale færdigheder i engelsk – både talt og skrevet – med et ønske om at forbedre disse.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 17.00-19.30

   Periode

   2. februar - 27. april 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Academic Writing

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus henvender sig til dig, som er studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller dig, som møder krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen. På kurset vil der blive arbejdet med:

   • det akademiske ordforråd på engelsk – ordlister, skemaer og øvelser
   • brugbare akademiske vendinger og begreber på engelsk
   • kompenserende IT-værktøjer og en struktureret, fast undervisningsform, hvor alle deltagere bliver aktiveret
   • der vil blive draget paralleller til akademisk skrivning på dansk i hele kurset

   Deltagerforudsætninger

   Du skal være studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller på en anden vis møde krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 18.00-20.30

   Periode

   21. februar - 4. april 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

 • Natur- og sundhedsvidenskab

  • Sproget i natur- og sundhedsvidenskab

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus tager fat på sproget i de natur- og sundhedsvidenskabelige fagområder. Det er formålet, at kurset skal give redskaber til at forstå naturvidenskabeligt sprog og metoder og blive bedre til at formidle dem i skrift og tale.

   I forbindelse med begrebsarbejdet vil vi angribe ordene fra flere vinkler, herunder stavning, opbygning (morfologi), udtale (fonologi), betydning og etymologi. Desuden vil vi sammenligne stavning af begreberne på dansk og engelsk.

   Vi vil beskæftige os med de grundlæggende temaer og begreber, der er almindelige i alle fagene, og de specifikke begreber, som kursusdeltagerne kommer med fra uddannelse eller arbejde.

   Deltagerforudsætninger

   Du er studerende på en natur- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse eller arbejder med det naturvidenskabelige sprog i det daglige og har behov for at styrke dit sprog og kendskab til begreberne inden for fagene.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 17.15-19.00

   Periode

   24. februar - 5. maj 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

Særlige kurser for studerende på videregående uddannelser

 • Dansk

  • Skriv godt med form og struktur på teksten

   Kursusbeskrivelse

   Kurset skal give dig værktøjer til at stramme op på dit skriftlige budskab, hvad enten det er til brug på jobbet eller i uddannelsen. Værktøjerne får vi gennem øvelser i skriftens principper, sætningsstruktur (syntaks), argumentation, grammatik og ordkendskab.  Vi arbejder med den akademiske formidlingsform og med eksempler, der illustrerer forskelle på tale- og skriftsprog. Vi arbejder også med tegnsætning (betydnings- og sætningskomma), da korrekt tegnsætning er vigtig for, hvordan læseren læser dit budskab.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset henvender sig til erhvervsaktive/ledige borgere og til studerende ved videregående uddannelser.

   Du er fortrolig med IT generelt, kan læse danske tekster (evt. ved hjælp af oplæsningsteknologi) og har haft dansk på din ungdoms- eller erhvervsuddannelse uden nødvendigvis at have fået det fulde udbytte. Du har dog nogenlunde styr på danskfagets terminologier og ved måske også, at de tre største ordklasser på dansk hedder navneord, udsagnsord og tillægsord.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 16.30-19.00

   Periode

   21. februar - 2. maj 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 14. februar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Akademisk skriftlig dansk

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus henvender sig til dig, der skal skrive akademiske opgaver. På kurset vil vi bl.a. arbejde med:

   • At komme i gang med sin opgave og gøre skriveprocessen overskuelig
   • Forskellen på de forskellige sproghandlinger som redegørelse, analyse og diskussion
   • Forskellen mellem tale- og skriftsprog
   • Hvordan man skaber sammenhæng i teksten og gør den mere læsevenlig
   • Tegnsætning - komma og punktum
   • Og meget mere

   Vi vil have fokus på at udnytte IT-programmer og -hjælpemidler samt forskellige værktøjer, som kan hjælpe med at gøre opgaveskrivningen mere overskuelig.

   Deltagerforudsætninger

   Det er en forudsætning for deltagelse, at du er studerende på en videregående uddannelse, og at du i den forbindelse skal skrive akademiske opgaver. Derudover skal du også være afklaret med, at underviseren og andre kursusdeltagere læser noget af det, du har skrevet.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 16.15-18.00

   Periode

   24. februar - 16. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 14. februar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

 • Engelsk

  • Engelsk for studerende

   Kursusbeskrivelse

   Kurset henvender sig til studerende på videregående uddannelser, der har behov for at træne læsning (og skrivning) i den akademiske genre. Det kan være artikler, kompendier, lærerbøger mm., der volder besvær eller er meget tidskrævende for dig som ordblind.

   Det er planen at inddrage litteratur fra kursusdeltagernes pensum for at gøre det så nærværende som muligt. Vi vil fx se på strategier og træne ordkendskab, sætningsstruktur og oversigtlæsning. Det afhænger af kursusdeltagernes behov. Der vil indgå skriftlige øvelser i forskellige genrer, fx abstract, rapporter, essay og svar på eksamensspørgsmål. Desuden vil der indgå små mundtlige oplæg for at træne denne formidlingsform af det læste.

   Deltagerforudsætninger

   Du studerer på en mellemlang eller lang videregående uddannelser.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 17.00-19.30

   Periode

   23. februar - 4. maj 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 14. februar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Academic Writing

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus henvender sig til dig, som er studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller dig, som møder krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen. På kurset vil der blive arbejdet med:

   • det akademiske ordforråd på engelsk – ordlister, skemaer og øvelser
   • brugbare akademiske vendinger og begreber på engelsk
   • kompenserende IT-værktøjer og en struktureret, fast undervisningsform, hvor alle deltagere bliver aktiveret
   • der vil blive draget paralleller til akademisk skrivning på dansk i hele kurset

   Deltagerforudsætninger

   Du skal være studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller på en anden vis møde krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 18.00-20.30

   Periode

   21. februar - 4. april 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 14. februar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

 • Natur- og sundhedsvidenskab

  • Sproget i natur- og sundhedsvidenskab

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus tager fat på sproget i de natur- og sundhedsvidenskabelige fagområder. Det er formålet, at kurset skal give redskaber til at forstå naturvidenskabeligt sprog og metoder og blive bedre til at formidle dem i skrift og tale.

   I forbindelse med begrebsarbejdet vil vi angribe ordene fra flere vinkler, herunder stavning, opbygning (morfologi), udtale (fonologi), betydning og etymologi. Desuden vil vi sammenligne stavning af begreberne på dansk og engelsk. Vi vil beskæftige os med de grundlæggende temaer og begreber, der er almindelige i alle fagene, og de specifikke begreber, som kursusdeltagerne kommer med fra uddannelse eller arbejde.

   Deltagerforudsætninger

   Du er studerende på en videregående uddannelse inden for natur- eller sundhedsvidenskab.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 17.15-19.00

   Periode

   24. februar - 5. maj 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 14. februar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

Kurser for kursister på AVU og HF på KVUC

 • Dansk

  • Basis eller DSA G

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus træner vi grammatik. Hver onsdag mødes vi og arbejder med alt det, du skal kunne for at bestå den sproglige prøve. Vi øver også at bruge computeren og programmet App-Writer. 

   Deltagerforudsætninger

   Dette kursus er henvendt til kursister, der er tilmeldt BASIS-hold og DSA G på KVUC.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 14.00-15.30

   Periode

   2. februar - 29. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • FVU Dansk trin 1+2

   Kursusbeskrivelse

   Er du tilmeldt FVU Dansk trin 1+2, og er du ordblind? På dette hold mødes vi en eftermiddag om ugen og træner alt det, du skal kunne for at bestå FVU Dansk trin 1+2. Vi træner stavning, læsning og arbejder med små skriveopgaver. Derudover øver vi at bruge computeren og kompenserende IT-hjælpemidler.

   Deltagerforudsætninger

   Dette kursus er henvendt til kursister, der allerede er tilmeldt FVU Dansk trin 1+2, og borgere, der gerne vil være klar til starte på FVU Dansk trin 1+2.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 12.15-14.45

   Periode

   3. februar - 30. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Bliv klar til skriftlig eksamen i Dansk D

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus arbejder vi med, hvordan du kan give dig selv et forspring til den skriftlige del af Dansk D-eksamenen, hvis du er ordblind. Vi arbejder med, hvordan du skal skrive i de forskellige genrer, og alt det, der skal til, for at du kommer i mål.

   Deltagerforudsætninger

   Du skal op til Dansk D-eksamen og har selv en bærbar computer.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 09.00-11.30

   Periode

   25. april - 13. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

 • Engelsk

  • Træn til eksamen i engelsk 1

   Kursusbeskrivelse

   Træn din grammatik og sprog inden din engelskeksamen. På dette hold vil vi have fokus på den kommende engelskeksamen, både den skriftlige og mundtlige. Vi arbejder bredt med det engelske sprog, og du vil få mulighed for at arbejde med grammatiske regler, skriftlighed, stilistik og mundtlig fremstilling.

   Deltagerforudsætninger

   Det er en forudsætning for deltagelse, at du skal til skriftlig og/eller mundtlig eksamen i engelsk på enten B- eller A-niveau til sommer.

   Tidspunkt

   Mandag kl 15.30-17.30

   Periode

   7. februar - 4. april 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Træn til eksamen i engelsk 2

   Kursusbeskrivelse

   Træn din grammatik og sprog inden din engelskeksamen. På dette hold vil vi have fokus på den kommende engelskeksamen, både den skriftlige og mundtlige. Vi arbejder bredt med det engelske sprog, og du vil få mulighed for at arbejde med grammatiske regler, skriftlighed, stilistik og mundtlig fremstilling.

   Deltagerforudsætninger

   Det er en forudsætning for deltagelse, at du skal til skriftlig og/eller mundtlig eksamen i engelsk på enten B- eller A-niveau til sommer.

   Tidspunkt

   Fredag kl 12.00-14.00

   Periode

   18. februar - 15. april 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

 • Matematik og naturvidenskab

  • Matematik - Faglig støtte til AVU Basis, G, FE og ED

   Kursusbeskrivelse

   Kurset hjælper dig med at læse og løse opgaver – og til at læse fagtekster i matematik. Du lærer at skrive en god aflevering, at lave faglig dokumentation og forberede prøve. Du vil arbejde hele forløbet med at bruge nyttige IT-hjælpemidler. Vi arbejder med dine behov for at blive dygtigere til matematik – på dit niveau.

   Deltagerforudsætninger

   Du er ordblind og ønsker støtte til at arbejde med faget matematik på dit niveau. Du er motiveret til at arbejde i et fagligt fællesskab, der har som mål at forberede dig til sommerens prøve.

   Tidspunkt

   Tirsdag kl. 15.00-17.00

   Periode

   31. januar - 28. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Matematik - Faglig støtte til HF-C og HF-B

   Kursusbeskrivelse

   Kurset hjælper dig med at læse, løse og aflevere gode opgaver – til at læse fagtekster i matematik. Du kommer tættere på Ti-Nspire og at bruge relevante IT-hjælpemidler. Du bliver hjulpet frem til din prøve.

   Deltagerforudsætninger

   Du ønsker støtte til at arbejde med faget matematik på dit niveau. Du er motiveret til at arbejde i et fagligt fællesskab, der har som mål at forberede dig til sommerens prøve.

   Tidspunkt

   Mandag kl. 15.15-17.00

   Periode

   31. januar - 27. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Naturvidenskab AVU. Faglig støtte til niveau G og FED

   Kursusbeskrivelse

   På kurset arbejder vi med sproget i naturvidenskab G eller FED. Du får hjælp til at læse, skrive og løse opgaver. Du lærer at bruge IT-værktøjer til at gøre det lettere at forstå og arbejde med naturfag. Vi arbejder systematisk med at gøre dit ordforråd større og lave forberedelse til din prøve.

   Deltagerforudsætninger

   Du er kursist på naturfag AVU G eller FED.

   Tidspunkt

   Onsdag kl. 15.00-17.00

   Periode

   2. februar - 29. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

  • Naturvidenskab - faglig og sproglig støtte

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er koncentreret om sproget i de naturvidenskabelige fag Biologi, Geografi, Fysik og Kemi på ungdomsuddannelserne, HF og gymnasiet. Det er formålet, at kurset skal give redskaber til at forstå naturvidenskabeligt sprog og metoder.

   Vi vil beskæftige os med de grundlæggende temaer og begreber, der er nødvendige for at kunne forstå pensum og følge undervisningen. I planlægningen vil der blive taget hensyn til de emner, som kursusdeltagerne har i undervisningen.

   Deltagerforudsætninger

   Du er kursist på HF eller gymnasiet og følger ét eller flere af fagene Biologi, Geografi, Fysik og Kemi.

   Tidspunkt

   Torsdag kl. 15.15-17.00

   Periode

   3. februar - 16. juni 2022

   Tilmelding og tilmeldingsfrist

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding. Fristen er mandag d. 10. januar 2022. Herefter er der løbende optag på oprettede hold.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I OBU Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt undervisning for ordblinde og ordblindetests. Vi kan også vejlede dig om IT-hjælpemidler.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb