Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
OBU

Kurser for ordblinde

Vi tilbyder kurser i dansk, engelsk og matematik for dig, der er ordblind.

Hvis du er blevet testet for ordblindhed og er ordblind, har du mulighed for at tilmelde dig kurser, der er målrettet forskellige niveauer. Hvis du ikke i forvejen har taget en ordblindetest, kan du tage den hos os.

Du kan tilmelde dig kurser via vores online tilmelding eller ved at tage kontakt til OBU Vejledningen. Se vores kurser nedenfor eller hent kursuskataloget som PDF.

 • Dansk

  Kurser i dansk for ordblinde
  • Faglig læsning – strategier og teknikker

   Kursusbeskrivelse

   Kurset har til formål at præsentere dig for en række værktøjer til at aktivere din viden om et givent emne, variere læsemåden og tage brugbare noter til fagene. Kurset henvender sig til HF-kursister, der har brug for:

   • At kunne formulere et læseformål og vælge læsestrategi herefter
   • At afprøve forskellige metoder til notatteknikker med inddragelse af lyd, billeder og
    grafiske modeller
   • At effektivisere udbyttet af pensumlæsning og plenumoplæg

   Deltagerforudsætninger

   Du skal være indskrevet på et eller flere HF-fag, og du skal kunne anvende dine læse- og skrivestøttende it-værktøjer på kurset.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Grundlæggende læsning og skrivning

   Kursusbeskrivelse

   Er det vanskeligt for dig at læse og stave ord? På dette kursus øver vi stave- og
   ordlæsningsstrategier. Vi arbejder med morfemer og øver, hvordan du kan bruge computer
   som en hjælp til at lytte korte tekster og skrive sætninger.

   Deltagerforudsætninger

   Det er vigtigt, at du er indstillet på at arbejde med computer.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • G-niveau og ordblind

   Kursusbeskrivelse

   Er du tilmeldt G-niveau i dansk eller DSA, og er du ordblind? På dette kursus træner vi alt
   det, som du skal kunne på G-niveau. Vi arbejder med opgaver, der understøtter din
   almindelige undervisning i Dansk og DSA, og vi øver, hvordan du kan bruge computer som
   hjælp til at lytte tekster og udtrykke dig på skrift.

   Deltagerforudsætninger

   Det er vigtigt, at du er tilmeldt Dansk eller DSA på G-niveau, og at du er indstillet på at
   arbejde med computer.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Basisniveau og ordblind

   Kursusbeskrivelse

   Er du tilmeldt basisniveau i dansk eller OSA, og er du ordblind? På dette kursus træner vi alt
   det, som du skal kunne på basisniveau. Vi arbejder med opgaver, der understøtter din almindelige undervisning i dansk og OSA, og vi øver, hvordan du kan bruge computer som hjælp til at lytte tekster og udtrykke dig på skrift.

   Deltagerforudsætninger

   Det er vigtigt, at du er tilmeldt et Basishold, og at du er indstillet på at arbejde med computer.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • FVU og ordblind

   Kursusbeskrivelse

   Er du tilmeldt FVU niveau 1+2 i dansk, og er du ordblind? På dette kursus træner vi alt det, du
   skal kunne på FVU niveau 1+2. Vi arbejder med opgaver, der understøtter din almindelige
   undervisning i dansk, og vi øver, hvordan du kan bruge computer som hjælp til at lytte
   tekster og udtrykke dig på skrift.

   Deltagerforudsætninger

   Det er vigtigt, at du er tilmeldt FVU, og at du er indstillet på at arbejde med computer.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Dansk for tosprogede

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, der er ordblind og har et andet sprog end dansk som modersmål. På
   kurset vil vi arbejde på at styrke dit kendskab til det danske sprog. Vi vil arbejde med sprogets lyde, sprogets grammatik og de enkelte ords betydning. Det vil vi blandt andet gøre ved at læse og skrive korte tekster og tale om indholdet. Vi vil bruge IT-værktøjer til ordblinde i undervisningen.

   Deltagerforudsætninger

   Ingen særlige forudsætninger, men kurset retter sig mod tosprogede.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Læs dit pensum

   Kursusbeskrivelse

   Har du et stort og uoverskueligt pensum på dit studie? Er det svært at udvælge og sortere i
   det? På kurset arbejder vi med at få et overblik over dit pensum, udvælge det vigtigste og sortere efter emner osv. Vi arbejder med effektive læsestrategier, brug af it-hjælpemidler og notatteknik-så du når at læse og tilegne dig så meget af dit pensum som muligt.

   Deltagerforudsætninger

   Studerende på videregående uddannelser.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Læs mellem linjerne – og skriv om det

   Kursusbeskrivelse

   Får du billeder inde i hovedet, når du læser fiktion? Eller sker der intet, og du må læse igen og igen, for at teksten giver mening? På kurset arbejder vi med at læse fiktion, så det giver mening og skaber oplevelser.

   Vi arbejder også med at skrive om teksterne. Fiktionslæsning er en vigtig basis for al anden læsning, og man kan også lytte sig til det. Dette kursus er godt for dig, som har dansk på G niveau og opefter, og som ikke har så meget erfaring med at læse fiktion.

   Deltagerforudsætninger

   Dansk på G-niveau og opefter.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Dansk - Arbejdsrelateret skrivning

   Kursusbeskrivelse

   Der arbejdes med forskellige redskaber til skrivning. Der vil være fokus på at skrive
   ansøgninger, cv samt andre arbejdsrelaterede tekster. Desuden arbejder vi med mindre øvelsesopgaver i forhold til relevante emner inden for arbejdsrelateret skrivning.

   Deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge IT.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Dansk – Grammatik og skrivning

   Kursusbeskrivelse

   Vi arbejder med at opbygge redskaber til at skrive bedre tekster. Der vil være fokus på fx:

   • sætningsopbygning
   • kommatering og anden tegnsætning
   • morfematisk træning
   • skriveproces
   • it-redskaber

   Deltagerforudsætninger

   Du har skriveopgaver i din hverdag og er vant til at bruge IT.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Fonologisk fokus

   Kursusbeskrivelse

   På holdet arbejdes der med fonologisk og morfologisk træning, ortografiske regler,
   grammatik, ordkendskab, skriveprocessen og læseforståelse.

   Deltagerforudsætninger

   Der er ingen særlige forudsætninger. Kurset er rettet mod kursister, der ønsker aftenundervisning. 

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Hvorfor lyder det anderledes, end det staves?

   Kursusbeskrivelse

   På holdet arbejdes der med fonologisk og morfologisk træning, ortografiske regler, grammatik, ordkendskab, skriveprocessen og læseforståelse.

   Deltagerforudsætninger

   Du skal have lyst til at arbejde med, hvor lydene ligger i munden og til at lydstave med fingrene. Desuden skal du have mod på at skrive tekster og dele dem med holdet ved højtlæsning og ved at give feedback på hinandens tekster. 

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Form og struktur på teksten

   Kursusbeskrivelse

   Kurset skal give dig værktøjer til at stramme op på dit skriftlige budskab, hvad enten det er
   til brug på jobbet eller i uddannelsen. Værktøjerne får vi gennem øvelser i skriftens principper, sætningsstruktur (syntaks), argumentation, grammatik og ordkendskab.

   Vi arbejder med den akademiske formidlingsform og med eksempler, der illustrerer forskelle på tale- og skriftsprog. Vi arbejder også med tegnsætning (betydnings- og sætningskomma), da korrekt tegnsætning er vigtig for, hvordan læseren opfatter dit budskab.

   Deltagerforudsætninger

   Du er fortrolig med IT generelt, kan læse danske tekster (evt. ved hjælp af oplæsningsteknologi) og har haft dansk på din ungdoms- eller erhvervsuddannelse uden nødvendigvis at have fået det fulde udbytte. Du har dog nogenlunde styr på danskfagets terminologier og ved måske også, at de tre største ordklasser på dansk hedder navneord, udsagnsord og tillægsord.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Punktum, punktum, komma, streg – sådan bliver du en skrive-haj!

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus arbejder vi med din skrivning, når du især skal skrive længere tekster på
   computer. Der vil blive arbejdet med dine punktummer og kommaer, så det, du har på hjerte, nemt og ubesværet kan læses af dine modtagere.

   Vi vil samtidig tage udgangspunkt i det, du skriver i det daglige, og de stavefejl, du laver generelt, så du kan få hævet dit skriftlige niveau hele vejen rundt. Måske er du lidt i tvivl om endelser på ord, fx om det er "nød til" eller "nødt til", og du synes måske også, at dette ord, "opererer", burde rettes for skønhedsfejl, for så mange "er" kan der da ikke være i et ord, vel?

   Vi vil også arbejde med apps og computerprogrammer, som vil give mening i forhold til dine udfordringer, og som ville kunne være en støtte i forhold til, at du bliver en skrivehaj så hurtigt som muligt.

   Deltagerforudsætninger

   Du kan formulere dig på skriftlig dansk, så man kan forstå, hvad du skriver, og du skal være
   klar på at skrive meget.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Sprog og skrift i pædagoguddannelsen

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus vil der blive arbejdet med følgende områder, der er relevante for
   pædagoguddannelsen:

   • Sproget i faget
   • Morfematisk (fagets ord og opbygning af dem)
   • Betydning (fastholdelse og tilegnelse af nye begreber/fagets begreber)
   • Læseforståelse
   • Strategier til læsning - hvordan går man til faglitteraturen?
   • Udvælgelse og forforståelse
   • Notater - hvordan, hvorfor og hvor meget?
   • Skrivning
   • Små skriveøvelser/praksisfortællinger - evt. ud fra videoklip fra den pædagogiske
    hverdag
   • Objektivitet i praksisfortællinger/casebeskrivelser - hvad kan ses/hvad er tolkning?
   • Konkret i skrift fx ved brug af stedord - hvad refererer disse til?
   • Talesprog versus skriftsprog
   • Fra beskrivende (indledning og teori) til analyserende (analyseafsnit)

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er tilegnet pædagogstuderende, merit- og akademistuderende (pædagogfaget) og
   studerende på HF-pædagogpakken.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Ordblindedansk til HF Inklusion

   Kursusbeskrivelse

   På kurset arbejder vi parallelt med de tekster og opgaver, som du har i Dansk på dit HF Inklusionshold. Det kan være, at du har brug for at læse teksten en gang mere før eller efter
   undervisningen, eller du har brug for vejledning i opbygningen af dine skriftlige opgaver. Vi
   arbejder også med den sproglige korrekthed og nuancer i dine skriftlige opgaver. Derudover
   kigger vi på analyseværktøjer og faglige begreber til dansk.

   Deltagerforudsætninger

   Kursister, der har Dansk A på HF Inklusion.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Ordblindedansk til HF Ordblind

   Kursusbeskrivelse

   På kurset arbejder vi parallelt med de tekster og opgaver, som du har i dansk på dit HF Ordblind-hold. Det kan være, at du har brug for at læse teksten en gang mere før eller efter
   undervisningen, eller du har brug for vejledning i opbygningen af dine skriftlige opgaver. Vi
   arbejder også med den sproglige korrekthed og nuancer i dine skriftlige opgaver. Derudover
   kigger vi på analyseværktøjer og faglige begreber til dansk. Sidst men ikke mindst arbejder vi
   med at bruge it-hjælpemidlerne strategisk og effektivt.

   Deltagerforudsætninger

   Kursister på HF Ordblind. 

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Sproget i Naturfag AVU. Niveau G og FED

   Kursusbeskrivelse

   Du har brug for at arbejde med sproget i Naturfag G eller FED. Du får hjælp til at læse, skrive
   og løse opgaver. Du lærer at bruge IT-værktøjer til at gøre det lettere at forstå og arbejde med
   naturfag.

   Deltagerforudsætninger

   Du er kursist på AVU G eller FED. 

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

 • Engelsk

  Kurser i engelsk for ordblinde
  • Mundtlig engelsk for begyndere

   Kursusbeskrivelse

   Kurset er for dig, som ønsker at blive bedre til at bruge engelsk i din hverdag. På kurset lærer vi nye ord, og vi træner udtale. Vi øver også samtaler om forskellige hverdagsemner og læser
   korte tekster.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er for begyndere, som gerne vil blive bedre til at tale engelsk på rejser, i fritiden eller på jobbet.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Læs og tal på engelsk for begyndere (fortsætterhold)

   Kursusbeskrivelse

   På dette hold arbejdes med engelsk til brug i deltagernes hverdag. Vi læser relevante tekster og træner ordforråd. Derudover taler vi engelsk ud fra emner, vi har arbejdet med, og øver os i at bruge enkle og korrekte sætninger.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er for begyndere, der gerne vil blive bedre til at tale engelsk på rejser, i fritiden eller på jobbet.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Læs og stav engelsk

   Kursusbeskrivelse

   Holdet arbejder med at gøre dig bedre til både læsning og stavning på engelsk. Der er fokus på systematisk arbejde med koblingen mellem bogstav og lyd og de seks stavelsestyper på engelsk, hvor du får strategier, konkrete teknikker og regler til at forbedre både din stavning
   og læsning på engelsk.

   Deltagerforudsætninger

   Du har et vist kendskab til de engelske lyde og har måske tidligere gået til engelskundervisning med fokus på lydene.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Engelsk stavning og udtale

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus lærer du at stave og udtale engelske ord, dels ved at lære at mestre de engelske bogstavlyde, og dels ved at systematisk træne engelsk stavning og udtale. Ordene, vi træner, repræsenterer de seks centrale, engelske stavelsestyper, hvilket gør, at du vil forøge dit engelske ordforråd betydeligt. For at støtte op om indlæringen af engelsk stavning og udtale indgår der også i en vis grad læsning af kortere tekststykker.

   Deltagerforudsætninger

   Du har noget kendskab til engelsk og ønsker at blive bedre til at stave og udtale engelske ord.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Høvl kanterne af dit skriftlige engelsk

   Kursusbeskrivelse

   På dette hold arbejder vi med al den grammatik, sætningsteori og særlige engelske formuleringer, der skal til, for at du kan blive bedre til at skrive på engelsk. Vi tager udgangspunkt i det niveau, du kommer med.

   Deltagerforudsætninger

   Du kan skrive engelsk i forvejen i et forståeligt sprog, og du vil gerne nørde det endnu mere.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Skriv bedre på engelsk

   Kursusbeskrivelse

   På dette kursus arbejder vi med at identificere stiltræk i forskellige gode engelske tekster og bruger disse som inspiration for deltagernes skrivning på studiet og arbejdet. Hvad kendetegner den gode skrivning? Og hvordan kan man bruge andres tekster som afsæt for
   egen skrivning? Vi arbejder primært med engelske tekster, og der vil blive god mulighed for at træne egen skrivning gennem skriveopgaver.

   Deltagerforudsætninger

   Kurset er for alle med interesse i at forbedre egne skrivefærdigheder på engelsk og er særligt oplagt for studerende på videregående uddannelser. Der er ingen krav til niveau, men det er en fordel, hvis man har lyst til at dele sine tekster med holdet og deltage i kollektiv
   feedback.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Engelsk sprog og grammatik

   Kursusbeskrivelse

   Kurset henvender sig til dig, der har behov for at styrke dit engelske skriftsprog i forbindelse med uddannelse eller arbejde.
   Vi vil arbejde med grammatik, herunder ordklasser, endelser, sætningsstruktur, kongruens, kommatering mm. På ordniveau vil der være fokus ordenes byggeklodser (morfologi) og udtale (fonologi), da det kan hjælpe dig til at blive bedre til både at læse og stave nye ord. Desuden vil du få kendskab til forskellige genrer og forskellen på formel og uformel formidling.

   Deltagerforudsætninger

   Forudsætning for deltagelse er, at du er fortrolig med it generelt, at du kan læse engelske tekster (evt. lyttelæse) og har haft engelsk på gymnasialt niveau (A-, B-, eller C-niveau), men ikke nødvendigvis fik det fulde udbytte.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Ordblindeengelsk til HF Ordblind

   Kursusbeskrivelse

   På kurset arbejder vi parallelt med de tekster og opgaver, du har på dit Engelsk B hold. Vi arbejder med at blive bedre til at læse og stave på engelsk, at forstå teksterne og at skrive om dem. Vi arbejder med at bruge ordbøger og it-hjælpemidler effektivt og strategisk. Og så skal vi selvfølgelig også kigge på grammatik og udtale. Sidst men ikke mindst træner vi også det mundtlige.

   Deltagerforudsætninger

   Du er kursist på Engelsk HF Ordblind.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Bliv klar til eksamen i Engelsk B

   Kursusbeskrivelse

   På kurset arbejdes der med det, der er relevant for at bestå eksamen i Engelsk B, nemlig brug af it-værktøjer, ordbøger og skriveopgaver med skriveskabeloner, grammatik og stavning. Gennem hele forløbet vil vi også øve mundtlig engelsk.

   Deltagerforudsætninger

   Du er i gang med Engelsk B på hold eller online.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Engelsk på studiet

   Kursusbeskrivelse

   Engelsk grammatik og sprogforståelse for studerende på ungdoms- eller videregående uddannelser. På dette kursus ser vi på det engelske sprogs grammatik, sætningsstruktur, ordklasser og
   mange andre aspekter, bl.a. komparative øvelser med dansk grammatik og sprog. I løbet af kurset vil vi fokusere på at blive bedre til at beherske både grammatiske regler og tekstproduktion. Vi kigger også nærmere på sætningsopbygning og analyserer mindre tekstuddrag med henblik på at lære om stilistik. Du vil få rig mulighed for at få hjælp til at forbedre din grammatiske forståelse, og du vil i løbet af kurset styrke din evne til at skrive korrekt engelsk via repetition, øvelser og feedback.

   Deltagerforudsætninger

   Det er en forudsætning for deltagelse, at du som studerende har haft, eller har, engelsk på minimum gymnasialt niveau (A, B, eller C), og at du er i stand til at læse engelske tekster af varierende længder. Kendskab til ordklasser er en fordel, men ikke et krav.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Engelsk på arbejdet

   Kursusbeskrivelse

   Engelsk grammatik og sprogforståelse for personer, der i forbindelse med arbejde eller efteruddannelse er i kontakt med den engelsktalende verden eller er blevet mødt med krav om at kunne kommunikere på engelsk. Vi fokuserer bl.a. på, hvordan man kan blive bedre til at holde mundtlige oplæg på engelsk og føre samtaler i professionelt øjemed, ligesom vi i løbet af kurset også vil fokusere på at blive bedre til at beherske både grammatiske regler og tekstproduktion, fx mails. Vi kigger
   også nærmere på sætningsopbygning og analyserer mindre tekstuddrag med henblik på at lære om stilistik. Du vil få rig mulighed for at få hjælp til at forbedre din grammatiske forståelse og vil i løbet af kurset styrke din evne til at skrive og tale et mere varieret og korrekt engelsk. Der vil blive arbejdet med repeterende grammatikøvelser, træning af mundtlige oplæg og skriveøvelser.

   Deltagerforudsætninger

   Det er en forudsætning for deltagelse, at du kan læse og skrive engelsk på et forståeligt niveau. Du har måske gennemført engelsk på gymnasialt niveau (A, B, eller C niveau), arbejdet/boet i udlandet, eller du har andre forudsætninger for at tale og skrive forståeligt engelsk. Det vigtigste er dog, at du har et konkret behov for at blive bedre til engelsk, fx i forbindelse med dit arbejde.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Bedre skrivning ift. job, uddannelse eller i det daglige

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus er for dig, som vil forbedre eller bare komme i gang med din skrivning. Du er måske under uddannelse, skriver på jobbet, er jobsøgende, eller du vil bare skrive mere i det daglige. Du får strategier til at overvinde ord, der virker uoverkommelige, når de skal skrives
   eller læses. Du får også adgang til it-værktøjer, som vil lette din skrivning og læsning betydeligt. Kommatering indgår også i kurset.

   Deltagerforudsætninger

   Du har lyst til at blive bedre til at skrive, enten for din egen skyld, eller fordi du skal skrive en del i dit arbejde, i din jobsøgning eller som studerende.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

  • Academic Writing

   Kursusbeskrivelse

   Dette kursus henvender sig til dig, som er studerende på en mellemlang eller lang
   videregående uddannelse, eller dig, som møder krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen. På kurset vil der blive arbejdet med:

   • det akademiske ordforråd på engelske- ordlister, skemaer og øvelser
   • brugbare akademiske vendinger og begreber på engelsk
    kompenserende it-værktøjer og en struktureret, fast undervisningsform, hvor alle deltagere bliver aktiveret
   • der vil blive draget paralleller til akademisk skrivning på dansk i hele kurset

   Deltagerforudsætninger

   Du skal være studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse eller på en anden vis møde krav om akademisk eller formelt engelsk i hverdagen.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding.

 • Matematik

  Kurser i matematik for ordblinde
  • Matematik Basis. Faglig støtte til basiskursister

   Kursusbeskrivelse

   Du lærer at læse, forstå og løse matematikopgaver på basisniveau. Fokus er på at læse matematik og at gøre dit ordforråd større. Du lærer at læse opgavetekster på en måde, der gør dig bedre til at skrive besvarelser. Du lærer at bruge it-redskaber, der kan hjælpe dig i
   læsning og løsning af matematikopgaver.

   Deltagerforudsætninger

   Du er Basis- eller G-kursist.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Faglig støtte til matematik på niveau G og FED

   Kursusbeskrivelse

   Kurset hjælper dig med at læse og løse opgaver-og til at læse fagtekster i matematik. Du lærer at skrive en god aflevering. Du får hjælp til et større ordforråd og til at bruge nyttige IT-hjælpemidler.

   Deltagerforudsætninger

   Alle, der har brug for kurset, kan deltage.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Bliv klar til eksamen i Matematik C

   Kursusbeskrivelse

   Kurset hjælper dig med at læse og løse opgaver-og til at læse fagtekster i matematik. Du lærer at skrive en god aflevering. Du får hjælp til et større ordforråd og til at bruge nyttige it-hjælpemidler, fx TI-Nspire.

   Deltagerforudsætninger

   Kursister, der er i gang med matematik på C-niveau eller lignende.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

  • Bliv klar til eksamen i Matematik B

   Kursusbeskrivelse

   På dette hold arbejder vi med den matematik, der ligger på HF's niveau B. Vi vil arbejde med
   de forskellige matematiske discipliner, både skriftligt og mundtligt. Indholdet af timerne vil være arbejde med forskellige opgaver, hvor vi også øver brugen af formelsamlingen og andre hjælpemidler. Vi arbejder primært med forståelsen af opgavernes formulering. Der vil blive arbejdet i programmet TI-Nspire, hvor der er fokus på at blive fortrolig med programmet. I forløbet vil vi arbejde hen mod eksamen, hvor vi bl.a. vil arbejde med mundtlige og skriftlige eksamensopgaver.

   Deltagerforudsætninger

   Kursister, der er i gang med matematik på B-niveau.

   Tilmelding

   Du tilmelder dig via vores online tilmelding

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I OBU Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt undervisning for ordblinde, tests og IT-hjælpemidler.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb