Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold

Støtte til ordblinde

OBU er gratis ordblindeundervisning og støtte for dig, der er ordblind og voksen.

Mange ordblinde oplever det som et stort handikap at være ordblind. Der er heldigvis meget hjælp at få med den rette undervisning og de rigtige hjælpemidler. Vores OBU Vejledning er altid klar til at hjælpe dig.

Skriv til OBU Vejledningen

Om ordblindeundervisning

Få den rette støtte til din ordblindhed

På KVUC kan du få gratis ordblindeundervisning, hvis du har problemer med ordblindhed og ønsker at få hjælp til at læse, stave og skrive. Undervisningen er tilrettelagt ud fra dit behov, og lærerne er specialuddannede til at undervise ordblinde.

Test for ordblindhed

Find ud af, om du er ordblind

Ordblindhed er en medfødt funktionsnedsættelse, som kan vise sig på forskellige måder. Hvis du er i tvivl om, om du er ordblind, eller i hvilken grad du er det, hjælper vi dig med at blive testet.

Læs mere om ordblindetest
IT-hjælpemidler

Søg om hjælpemidler til din dagligdag

Som ordblind, kan du søge om at låne IT-hjælpemidler, der kan være med til at lette din dagligdag. Vi hjælper dig med at søge om hjælpemidlerne og instruerer dig i, hvordan du bruger dem.

Læs mere om IT-hjælpemidler
SPS til videregående uddannelser

Få støtte til din videregående uddannelse

Fra 1. august 2019 tilbyder vi specialpædagogisk støtte til ordblinde, der læser på de videregående uddannelser i hovedstaden. Kontakt OBU Vejledningen, hvis du vil vide mere.

Kontakt OBU Vejledningen
Som ordblind oplever du typisk
At du læser langsomt – især faglige tekster
At du har svært ved at læse nye ord
At du har svært ved at stave – især lange og usædvanlige ord
At du er usikker på dine formuleringer

Særlige undervisningsforløb for ordblinde

Du har mulighed for at vælge særligt tilrettelagte forløb, hvor ordblindeundervisning er inkluderet.


2-årig HF

HF Ordblind

HF Ordblind er en særlig tilrettelæggelse af den 2-årige HF, for dig der er ordblind. Når du vælger HF Ordblind starter du i en særlig klasse, der er tilrettelagt kun for ordblinde.

Læs mere om HF Ordblind

Få mere information om ordblindhed

Ordblindhed er en funktionsnedsættelse, der kan vise sig på forskellige måder. Man regner med, at der i Danmark er ca. 8%, der har vanskeligt ved at læse eller skrive på grund af ordblindhed.

Læs mere om ordblindhed

I dag står Cirkeline Coco Singh, trods sin ordblindhed, med en gennemført HF, gode karakterer og en målrettet drøm om at læse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole for at blive fotograf. Hun er ikke selv i tvivl om, at hendes ordblindhed kun er en meget lille del af hende, og funktionsnedsættelsen spiller en minimal rolle i forhold til hendes tro på sig selv.

Læs hele Cirkelines historie

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I OBU Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt undervisning for ordblinde, tests og IT-hjælpemidler.

Udsigt over Københavns tage
Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb