HF Temapakker

Sciencepakken på HF

Sciencepakken er for dig, der har særlig interesse for naturvidenskab og gerne vil gå på hold med andre, der har samme interesse.

På Sciencepakken starter du med fagene matematik, biologi og kemi. Senere vil du få fysik og geografi. Holdet har en fast lærergruppe og en studievejleder, der følger dig gennem forløbet.

I undervisningen vil der være fokus på emner, hvor fagene arbejder sammen. Vi arbejder i moderne laboratorier, og der vil være ekskursioner, hvor du oplever, hvordan fagene møder din omverden.

 • Fag og eksamen

  Hvilke fag skal jeg have, og hvordan foregår eksamen i Sciencepakken?

  Sciencepakken på HF består af tre fag:

  Du afslutter matematik C med mundtlig og skriftlig eksamen. Biologi C og Kemi C afsluttes med en mundtlig eksamen. Læs mere under beskrivelserne af de enkelte fag.

 • Undervisningsstart og varighed

  Hvornår kan jeg starte, og hvor lang tid varer forløbet?

  Sciencepakken har opstart i januar og varer et halvt år med mulighed for at fortsætte på næste niveau i efteråret. Dit ugeskema vil være på ca. 25 timer, og herudover skal du forvente at bruge ca. 4-5 timer på forberedelse og skriftlige opgaver.

 • Priser

  Hvad koster det at læse på Sciencepakken?

  Når du vælger Sciencepakken på HF betaler du et samlet deltagergebyr på mindst 1650 kroner.

  HF Sciencepakken

  1.650 kr.

 • SU/SVU

  Kan jeg få SU eller SVU på Sciencepakken?

  SU

  Som kursist på Sciencepakken kan du søge om SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SU. Du søger om SU via su.dk.

  Læs mere om SU

  SVU

  Hvis du er i arbejde, kan du som kursist på Sciencepakken søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SVU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SVU. Du søger om SVU via svu.dk.

  Læs mere om SVU
 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på Sciencepakken?

  For at blive optaget på Sciencepakken på HF skal du opfylde følgende krav:

  Du skal have de personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Det er altid en individuel vurdering, om du er klar til at starte på Sciencepakken på HF.

  Der er også nogle generelle krav, du skal opfylde, alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på samme niveau. Du skal have:  

  • afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (fx på AVU) med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet folkeskolens 9. klasse med et godt resultat og have yderligere uddannelse. 

  Du kan tidligst blive optaget på Sciencepakken et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

  Du kan ikke følge undervisningen i samme fag og niveau mere end to gange. De samme regler gælder for selvstuderende, som også kun kan gå til eksamen i samme fag og niveau to gange. 

 • Ansøgning

  Hvordan søger jeg om optagelse på Sciencepakken?

  Du kan tilmelde dig Sciencepakken via vores online tilmelding. Her vælger du de hold du ønsker at tilmelde dig, og sender din tilmelding til os. Du har også mulighed for at tilmelde dig i HF Vejledningen. Book en tid, og så vil vejlederen hjælpe dig med tilmeldingen.

  SØG OPTAGELSE

   

 • Vejledning

  Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg vil snakke om mine muligheder på Sciencepakken?

  Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tale med en vejleder om dine muligheder på Sciencepakken, kan du kontakte eller booke tid i HF Vejledningen. De kan også hjælpe dig med at blive tilmeldt. 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb