Gå til sidens indhold
HF Blend
Lige nu kan du tilmelde dig fag på HF Blend

Tilmelding

Hvis du ønsker at starte på HF Blend, kan du tilmelde dig online eller ved en samtale i HF Online Vejledningen.

Når du tilmelder dig HF Blend er der en række optagelseskrav du skal opfylde. Det er også en god idé, at være opmærksom på de forskellige tilmeldingsfrister, alt efter hvornår du ønsker at starte.

 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på HF Blend?

  For at blive optaget på HF Blend skal du opfylde en række krav. Du skal have de personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Det er altid en individuel vurdering, om du er klar til at starte på HF Blend.  

  Der er også nogle generelle krav, du skal opfylde, alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på samme niveau. Du skal have:  

  • afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (fx på AVU) med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet folkeskolens 9. klasse med et godt resultat og have yderligere uddannelse. 

  Du kan tidligst blive optaget på HF Blend et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse. 

  Særlige optagelseskrav for fag på HF Blend

  Når du skal læse fag på HF Blend, hvor en stor del af din undervisning foregår online, er det vigtigt, at du har daglig adgang til internettet og er rutineret bruger af en computer eller en tablet. Det er også en forudsætning, at du hyppigt tjekker din mail og holder dig opdateret via vores online læringsplatform.

  Vær derudover opmærksom på, at du på HF Blend kun kan blive optaget på det samme fag og niveau én gang.

  Enkelte af fagene på HF Blend har deres egne specifikke optagelseskrav, du skal opfylde:

  • Dansk A

   For at blive tilmeldt Dansk A på HF Blend skal du have afsluttet dansk på D-niveau eller Dansk som andetsprog på D-niveau med en tilfredsstillende karakter.

  • Fysik A/B, Biologi A/B og Kemi B

   For at blive tilmeldt laboratoriefagene Fysik A, Fysik B, Biologi A, Biologi B og Kemi B skal du vise en kopi af dit eksamensbevis fra det foregående niveau. Har du ikke gennemført eksamen fra det foregående niveau, skal du fremvise dokumentation for gennemført laboratoriekursus.

 • Undervisningsstart

  Hvornår kan jeg starte på HF Blend?

  Du kan starte på HF Blend hvert år i august og januar.

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig HF Blend?

  Du kan tilmelde dig HF Blend via vores online tilmelding. Her vælger du de hold, du ønsker at starte på og sender din tilmelding til os. Du har også mulighed for at tilmelde dig i HF Online Vejledningen. Book en tid, og så hjælper vejlederen dig med at finde de fag, der passer til dig, og får dig tilmeldt de rigtige hold.

  Hvis du har planer om at tage en hel HF-eksamen, er det bedst at booke tid til vejledning. Her kan vejlederen hjælpe dig med at få lagt en uddannelsesplan med de rigtige fag.

  Tilmelding til fifty/fifty-fag

  Hvis du specifikt ønsker at tilmelde dig fifty/fifty-hold på HF Blend er det HF Vejledningen, der kan hjælpe dig.

  Kontakt HF Vejledningen
 • Tilmeldingsfrister

  Hvornår kan jeg tilmelde mig HF Blend?

  Tilmeldingsfristerne på HF Blend varierer alt efter, om du ønsker at tilmelde dig helårsfag eller halvårsfag – og alt efter om fagene har eksamen sommer eller vinter. Det er altid en god idé, at du tilmelder dig i god tid inden fristerne.

  Halvårsfag med vintereksamen

  15. september
  Hvis du vil tage et halvårsfag med eksamen i december/januar skal du tilmelde dig senest 1. september.

  Helårsfag med sommereksamen

  1. november
  Hvis du vil tage et helårsfag med eksamen i maj/juni skal du tilmelde dig senest 1. november.

  Halvårsfag med sommereksamen

  15. februar
  Hvis du vil tage et halvårsfag med eksamen i maj/juni skal du tilmelde dig senest 1. februar.

  Helårsfag med vintereksamen

  1. april
  Hvis du vil tage et helårsfag med eksamen i december/januar skal du tilmelde dig senest 1. april.

  Hvis der er ledige pladser på et fag, kan det være muligt at tilmelde sig efter tilmeldingsfristernes udløb.
  Hvis du tilmelder dig seminar- eller laboratoriefag efter holdstart, tilpasser vi dine afleveringsdatoer, så de passer med, at du er kommet senere i gang. Det betyder, at der vil være kortere tid mellem dine afleveringsfrister.  

  Tilmeldingsfrister til fifty/fifty-fag

  For fifty/fifty-hold gælder nogle andre tilmeldingsfrister. Her starter tilmeldingen ca. 1. april og du kan tilmelde dig helt indtil holdstart i januar eller august, så længe der er ledige pladser.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I HF Online Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt, hvis du gerne vil starte på HF Online eller HF Blend.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb