Gå til sidens indhold
HF Blend
Lige nu kan du tilmelde dig fag på HF Blend

Studieforløbet

På HF Blend kan du læse et eller flere fag ad gangen. Det er forskelligt fra fag til fag, hvor stor en del af undervisningen der foregår online.

Der findes Fifty/fifty-fag, seminarfag og laboratoriefag. På fifty/fifty-fag foregår halvdelen af undervisningen online, og den anden halvdel på hold sammen med andre kursister. På seminar- og laboratoriefag foregår det meste af undervisningen online, men du skal møde op på skolen til en række seminarer og øvelsesdage.

 • Opbygning

  Hvordan er HF Blend bygget op?

  På HF Blend er det meget op til dig selv at vælge, hvordan din uddannelse skal bygges op. Du kan tage fagene i den rækkefølge, der passer til dig. Du kan selvfølgelig få hjælp og gode råd fra vores vejledere til at vælge de rigtige fag.

  Undervisningen på HF Blend foregår på forskellige måder alt afhængigt af, hvilket fag du vælger. Der findes Fifty/fifty-fag, seminarfag og laboratoriefag.

  • Fifty/fifty-fag

   Fifty/fifty-fag er tilrettelagt med 50% almindelig undervisning på hold og 50% online undervisning. De er især populære for kursister, som læser fag på aftenhold. Så behøver du nemlig typisk kun at møde op én aften om ugen, frem for to. Undervejs får du individuel vejledning tilpasset dit niveau og dine forudsætninger.

   Online kan du arbejde med faget på de tidspunkter og i det tempo, der passer dig bedst. Du får masser af skriftlig træning og øvelse i at arbejde selvstændigt. Det er med til at træne dine studiekompetencer, som er vigtige på de videregående uddannelser, hvor du arbejder meget selvstændigt.

   Når du møder op til holdundervisning, har du direkte kontakt med både din lærer og dine medkursister. Du deltager aktivt i et fagligt og socialt fællesskab, og gennem holdundervisningens varierede læringsformer får du trænet mange forskellige kompetencer. Undervisningen foregår på en af KVUC's adresser og bliver holdt på fastlagte datoer.

   Hvis du ønsker at blive tilmeldt et fifty/fifty-fag skal du kontakte HF Vejledningen.

   Kontakt HF Vejledningen

  • Seminarfag

   På nogle fag på HF Blend, vil der være planlagt seminardage som en del af undervisningen. På seminarerne er der god mulighed for at dyrke det sociale aspekt af en HF-uddannelse. Seminardagene på HF Blend kan også hjælpe dig med at skabe en ekstra tryghed i forhold til eksamen, da du vil møde din lærer og får mulighed for at stille spørgsmål ansigt til ansigt.

   På seminarerne tager vi vigtige emner op, så du i dialog med medkursister og din lærer, kan træne den mundtlige side af faget. Indholdet på seminarerne vil ofte tage udgangspunkt i emner, som du som kursist generelt kan have svært ved at arbejde med alene. Det varierer fra fag til fag, hvor mange seminarer der er planlagt. Det er en obligatorisk del af undervisningen at møde op til seminardagene.

   Seminardagene foregår på en af KVUC's adresser og bliver holdt på fastlagte datoer på hverdagsaftener eller i weekender.

  • Laboratoriefag

   På nogle fag på HF Blend deltager du som en del af undervisningen i laboratorieøvelser. Det gælder fx Biologi, Fysik, Geografi og Kemi. Laboratorieøvelsesdagene udgør den eksperimentelle del af undervisningen, som man normalt får på almindelig holdundervisning med fremmøde.

   Du skal på øvelsesdagene udføre praktiske øvelser i samarbejde med andre kursister og din lærer. Det er her, du får afprøvet dine teorier i praksis og får en reel forståelse for, hvordan du eksempelvis i geografi identificerer forskellige bjergarter, eller hvordan du i kemi ekstraherer fedtstoffet i dine barbecuechips.

   Du vil få en bedre forståelse for dit fag og føle dig mere rustet til eksamen, når først du selv har stået i laboratoriet med beskyttelsesbriller på og reagensglas i hånden. På laboratoriedagene kan du desuden hilse på dine medkursister og få opklaret eventuelle faglige tvivlsspørgsmål inden eksamenstid.

   Det er en obligatorisk del af undervisningen at deltage på laboratoriedagene. For at du kan fortsætte på fagene og gå til eksamen, skal du deltage til alle laboratorieøvelserne og din lærer skal godkende de rapporter du udarbejder.

   Laboratoriedagene foregår på en af KVUC's adresser og bliver holdt på fastlagte datoer på hverdagsaftener eller i weekender.

  Du kan læse et, to eller tre fag ad gangen, alt efter hvilke fag du vælger, og hvor meget tid du har til rådighed. Du kan også kombinere dine fag på HF Blend med fag på HF Enkeltfag eller HF Online, så du til sidst har en hel HF-eksamen, der giver dig adgang til de videregående uddannelser.

 • Fag

  Hvilke fag kan jeg læse på HF Blend?

  På HF Blend kan du vælge imellem forskellige fag. Nogle af fagene er obligatoriske for at få en hel HF-eksamen, mens andre er valgfag. Det kan variere fra semester til semester, hvilke fag der bliver udbudt på HF Blend. Laboratoriefag og værkstedsfag er dog altid tilrettelagt som Blendfag.

  Se fagbeskrivelser

  Du kan læse mere om fagenes indhold og eksamensformer i fagbeskrivelserne for de enkelte fag.

  Se fagbeskrivelser for HF Blend
 • Holdudbud

  Hvilke aktuelle hold kan jeg tilmelde mig på HF Blend?

  På HF Blend udbyder vi forskellige fag med start i både august og januar. Du kan løbende se det aktuelle udbud af hold i vores online tilmelding.

  Se holdudbud

  I vores online tilmelding kan du få et overblik over de hold på HF Blend, du kan tilmelde dig lige nu.

  Se holdudbud på HF Blend
 • Varighed

  Hvor lang tid tager et forløb på HF Blend?

  Det kan være meget forskelligt, hvor lang tid du bruger på at læse HF Blend. Det kommer helt an på, hvor mange fag du vil læse og hvor mange du læser ad gangen. På HF Blend kan du både vælge mellem helårsfag og halvårsfag.

  Hvis du ønsker at tage en hel HF-eksamen med fag på HF Blend, så skal uddannelsen sammensættes med de andre obligatoriske HF-fag, der bliver udbudt på HF Enkeltfag eller HF Online. Det tager minimum 2 år. Hvis du vælger flere fag på højere niveauer, kan det være nødvendigt at tage et halvt eller et helt år ekstra.

  Du kan også vælge at tage din HF-eksamen over en længere periode. Det kommer helt an på, om du vil læse på fuld tid, eller om du fx har job eller andre interesser, du skal passe ved siden af.

  Helårsfag

  Faget tager ca. et helt skoleår.

  Halvårsfag

  Faget tager ca. et halvt skoleår.

  En hel HF-eksamen

  Det tager minimum 2 år og gerne 2½ eller 3 år at få en hel HF-eksamen.

 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen på HF Blend?

  På HF Blend får du ikke standpunktskarakterer undervejs i fagene. Det betyder, at du afslutter alle dine blendfag med en eksamen. Du kan læse mere om eksamensformen på de enkelte fag i fagbeskrivelserne. Selvom meget af din undervisning foregår online, skal du møde op på KVUC, når du skal til eksamen.

 • Translokation

  Er der translokation på HF Blend?

  På KVUC fejrer vi altid de nye HF-studenter med en festlig translokation. Hvis du tager en hel HF-eksamen med fag på HF Blend kombineret med fag på HF Enkeltfag eller HF Online, har du mulighed for at fejre din afsluttede uddannelse. Det kan du gøre sammen med venner og familie, som er meget velkomne til translokationen.

  Det er også her du får dit eksamensbevis. Der vil blive holdt tale af rektor og der vil være underholdende indslag. Flere lærere vil også være til stede for at fejre dig og dine medkursister.

  Studenter til fællessang ved HF translokation)

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I HF Online Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt, hvis du gerne vil starte på HF Online eller HF Blend.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb