Chat with us, powered by LiveChat
2-årig HF

HF Klima & Arktis

HF Klima & Arktis er en tilrettelæggelse, der er optaget af klimaforandringerne. I april 2022 rejser klassen til Grønland, og en grønlandsk klasse besøger København efterfølgende.

KVUC har via midler fra Nordplus fået mulighed for at indgå et klasseudvekslingsprojekt med en skole (KTI) på Grønland, hvor en 1. årsklasse rejser til Sisimiut i april 2022. Klassens rejse- og logiudgifter bliver dækket af projektet, der har titlen "Nordic Climate Challenges – Copenhagen and Sisimiut".

Projektet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål #4 (Kvalitetsuddannelse) og #13 (Klimaindsats). Det betyder, at undervisningen i den obligatoriske naturvidenskabelige faggruppe NF (Geografi C, Biologi C og Kemi C) er særligt tilrettelagt med fokus på, hvordan klimaforandringerne påvirker Grønland, og hvordan de Arktiske områder er centrale ift. klimaforandringerne. NF-forløbet kulminerer med besøget på Grønland. 

Kultur- og samfundsfagsgruppen KS (Historie B, Religion C og Samfundsfag C) introducerer klassen til Grønlands historie, samfund og kultur. Danmarks og Grønlands historie har været tæt forbundet siden 1700-tallet, og fokus vil være på den udvikling, som Grønland og det dansk-grønlandske forhold har gennemgået i perioden. 

Tilrettelæggelser på den 2-årige HF

På den 2-årige HF har vi forskellige tilrettelæggelser, der har betydning for, hvordan din klasse er sammensat det første år. Vi har standard-klasser, unge-klasser for dig under 18 år og voksen-klasser for dig over 25 år.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I Vejledningen for den 2-årige HF er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der kan hjælpe dig med ansøgningsprocessen og dine muligheder for at læse en 2-årig HF.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb