GSK

Ansøgning

Hvis du ønsker at starte på GS, kan du søge om optagelse via vores online tilmelding.

Når du tilmelder dig GS, er der en række optagelseskrav, du skal opfylde. Det er også en god idé, at være opmærksom på de forskellige tilmeldingsfrister, alt efter om du ønsker at læse dine fag i foråret eller efteråret.

 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på GS?

  Når du vil starte på GS, er der nogle optagelseskrav, du skal opfylde.

  Optagelse på GS kræver, at du har en af følgende eksamener:

  • En gymnasial eksamen (EUX, STX, HF, HHX eller HTX)
  • En afsluttet adgangsgivende erhvervsuddannelse
  • En udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en af ovenstående eksamener.

  Ud over det skal du være i en situation, hvor du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, til den videregående uddannelse, du ønsker at søge ind på.

  På GS kan du kun blive optaget én gang på det samme fag på samme niveau. Det gælder også, hvis du ikke består faget. Du har mulighed for at søge dispensation, hvis du har en særlig grund til at blive optaget på faget igen.

 • Undervisningsstart

  Hvornår kan jeg starte på GS?

  På GS kan du starte på dit fag i enten foråret, efteråret eller om sommeren.

  Holdene i efteråret starter typisk i september, oktober eller november med efterfølgende eksamen i december eller januar. Holdene i foråret starter typisk i januar, februar, marts eller april med efterfølgende eksamen i maj eller juni. På de intensive sommerhold starter du omkring d. 6. juli.

  Du kan se start- og sluttidspunkter på de enkelte hold, når du søger optagelse via vores online tilmelding.

 • Ansøgning

  Hvordan søger jeg optagelse på GS?

  Du søger om optagelse på GS via vores online tilmelding. Her vælger du det hold og den skole, du ønsker at gå på. Vi prøver altid at opfylde dine ønsker så godt vi kan. Du kan også booke tid i GS Vejledningen, som kan hjælpe dig med at ansøge. Vi anbefaler altid, at du søger i god tid inden ansøgningsfristerne.

 • Ansøgningsfrister

  Hvornår kan jeg søge optagelse på GS?

  Der er forskellige ansøgningsfrister alt efter, om du vil læse GS i foråret, efteråret eller om sommeren.

  Vær opmærksom på, at holdene kan blive fyldt op før ansøgningsfristen. Søg derfor i god tid, hvis du vil være sikret en plads.

  Du kan også sende din ansøgning efter fristerne er udløbet. Her vil du blive optaget, så længe vi har ledige pladser.

  Kursusstart forår

  1. december
  Hvis du vil starte på GS i foråret, skal du søge optagelse senest 1. december.

  Kursusstart efterår

  15. august
  Hvis du vil starte på GS i efteråret, skal du søge om optagelse senest 15. august. Hvis du ønsker at søge om ungdomskort, skal du sende din ansøgning senest 1. august, da der er lidt behandlingstid.

  Kursusstart sommer

  5. juli
  Hvis du vil supplere din eksamen i sommerferien, er ansøgningsfristen 5. juli. Hvis du ønsker at søge om ungdomskort til din sommersupplering, skal du sende din ansøgning senest 1. juni, da der er lidt behandlingstid.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I GS Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt de fag og hold på GS, du gerne vil starte på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb