GSK Online

Studieforløb

På GS Online kan du tage et eller to fag ad gangen alt efter, hvor mange fag du har brug for at supplere i.

Du kan få undervisning i nogle af de fag, der optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser.

 • Opbygning

  Hvordan er GS Online bygget op?

  På GS Online kan du tage et eller to fag ad gangen alt efter, hvor mange fag du har brug for at supplere i. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle fag udbydes som online undervisning.  

  GS Online foregår på den måde, at du læser dine fag i moduler. Når du starter på et fag, får du en afleveringsplan. Her kan du se de forskellige opgaver og afleveringsfrister, du har igennem hele forløbet.  

  I fagene Fysik, Kemi og Biologi har du desuden mødepligt til en række laboratoriedage, hvor du skal arbejde med forsøg og laboratorieøvelser. Derudover vil der på nogle 12-ugers onlineforløb være dage med virtuel fremmødepligt.

 • Fag

  Hvilke fag kan jeg læse på GS Online?

  På GS Online kan du få undervisning i nogle af de fag, der optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser. Du kan vælge online supplering i fagene:

  Se fagbeskrivelser

  Du kan læse mere om fagenes indhold og eksamensformer i fagbeskrivelserne for de enkelte fag.

  Se fagbeskrivelser for GS Online

  Hvis du har brug for at supplere din eksamen med et andet fag, kan du altid tage det som almindelig holdundervisning i sommerferien, forår eller efterår.

 • Holdudbud

  Hvilke aktuelle hold kan jeg tilmelde mig på GS Online?

  På GS Online udbyder vi fag med holdstart i både foråret og efteråret. Du kan altid se det aktuelle udbud af onlinehold i vores online tilmelding.

  Se holdudbud

  I vores online tilmelding kan du få et overblik over de hold på GSK Online, du kan tilmelde dig lige nu.

  Se holdudbud på GS Online
 • Varighed

  Hvor lang tid tager et forløb på GS Online?

  Et fag på GS Online varer normalt et halvt skoleår. Vi anbefaler, at du maksimalt supplerer to fagniveauer pr. halvår. Hvis du skal supplere i tre eller flere fagniveauer, vil det normalt tage et helt skoleår.

 • Fremmøde

  Hvornår er der fremmøde på GS Online?

  I flere fag på GS Online skal du deltage i obligatoriske undervisningstimer på Teams.

  På nogle fag på GS Online skal du som en del af undervisningen deltage i laboratorieøvelser. Det gælder Biologi, Fysik og Kemi. Laboratorieøvelsesdagene udgør den eksperimentelle del af undervisningen, som man normalt får på almindelig holdundervisning med fremmøde.

  Du skal på øvelsesdagene udføre praktiske øvelser i samarbejde med andre kursister og din lærer. Det er her, du får afprøvet dine teorier i praksis.

  Du vil få en bedre forståelse for dit fag og føle dig mere rustet til eksamen, når først du selv har stået i laboratoriet med beskyttelsesbriller på og reagensglas i hånden. På laboratoriedagene kan du desuden hilse på dine medkursister og få opklaret eventuelle faglige tvivlsspørgsmål inden eksamenstid.

  Det er en obligatorisk del af undervisningen at deltage på laboratoriedagene. For at du kan fortsætte på fagene og gå til eksamen, skal du deltage til alle laboratorieøvelserne og din lærer skal godkende de rapporter du udarbejder.

  Laboratoriedagene foregår på KVUC og bliver holdt på fastlagte datoer på hverdagsaftener eller i weekender.

 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen på GS Online?

  På GS Online afslutter du alle dine fag med en mundtlig og/eller skriftlig prøve. Alle eksamener afholdes på skolen, hvor du skal møde fysisk frem – det er ikke muligt at aflægge eksamen virtuelt. Du kan læse mere om eksamensformen på de enkelte fag i fagbeskrivelserne.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I GS Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt de fag og hold på GS, du gerne vil starte på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb