GSK Online

Om uddannelsen

Med GS Online kan du i en række udvalgte fag supplere din eksamen online, når det passer dig og blive klar til at starte på drømmestudiet.

Du vil løbende have dialog med din lærer, så selvom du læser online, har du rig mulighed for faglig hjælp og støtte.

 • Introduktion

  Hvad er GS Online?

  GS Online er for dig, der gerne vil supplere din eksamen online. På KVUC udbyder vi et udvalg af suppleringsfagene som online undervisning, så du har mulighed for at supplere din gymnasiale eksamen, når det passer dig.

  GS Online er for dig, som har en adgangsgivende eksamen (fx STX, HF, HHX, HTX), men mangler ét eller flere fag på bestemte niveauer, for at komme ind på en konkret videregående uddannelse. Du har også mulighed for at karakterforbedre, hvis du har dumpet faget på din ungdomsuddannelse, eller hvis du har brug for at forbedre karakteren i et bestemt fag, så du kan opfylde minimumskarakterkravet på den videregående uddannelse. Med GS Online kan du supplere din eksamen online, når det passer dig og blive klar til at starte på drømmestudiet.

  Når du læser på GS Online vil det meste af din undervisning foregå online. Du vil få adgang til et online fagrum. Her vil alt materiale og alle opgaver til dit fag ligge. Opgaverne på GS Online kan bestå af en række forskellige aktiviteter. Der kan være både skriftlige og mundtlige afleveringer (lydfiler), samt quizzer, padlet-øvelser og videooptagelser, du skal lave.

  Du vil løbende have dialog med din lærer, så selvom du læser online har du rig mulighed for faglig hjælp og støtte.

  I flere fag skal du deltage i obligatoriske undervisningstimer på Teams. I nogle af fagene vil der også være krav om, at du skal møde op til nogle laboratoriedage, for at arbejde med den praktiske del af faget fx forsøg og laboratorieøvelser.

 • Målgruppe

  Er GS Online relevant for mig?

  GS Online er for dig, der har brug for at supplere din eksamen, men også har brug for fleksibilitet. Det kan være at du har et job, familie eller interesser, der tager meget af din tid. Med GS Online kan du selv styre din tid og passe dine suppleringsfag ind i dit øvrige liv.

  Det vigtigste er, at du har selvdisciplin og mod på at lægge den arbejdsindsats, det kræver, når du selv skal styre din tid.

  Det er relevant for dig at søge optagelse på GS Online, hvis du:

  • Mangler et eller flere fag på et bestemt niveau for at opfylde et specifikt adgangskrav til en videregående uddannelse.
  • Skal tage et fag om, som du tidligere har gennemført i din gymnasiale uddannelse, men som du ikke samlet set har bestået
  • Skal have en bestemt karakter i et fag for at opfylde et bestemt karakterkrav fra den videregående uddannelse, og du ikke tidligere har opnået den krævede karakter.
 • Fremtidsmuligheder

  Hvad kan jeg bruge GS Online til?

  Med GS Online får du adgang til at søge optagelse på dit drømmestudie. Når du supplerer din gymnasiale eksamen med GS, kommer du til at opfylde de specifikke adgangskrav til den videregående uddannelse, du ønsker at starte på.

 • Undervisningssteder

  Hvor kan jeg læse GS Online?

  Undervisningen foregår online. Det betyder, at du selv bestemmer, hvorfra du vil supplere din eksamen.

  Når du skal til eksamen eller laboratoriedage foregår det alt sammen på KVUC i centrum af København.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I GS Vejledningen er vi altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt de fag og hold på GS, du gerne vil starte på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb