Erhverv

Tilbage til kursusoversigt

Skriftlig dokumentation for ansatte i Socialforvaltningen København med dansk som andetsprog

Er du ansat i Socialforvaltningen i København? Og kunne du godt tænke dig at kvalificere din skriftlige afrapportering og styrke din evne til at læse fagrelevante tekster? Så er dette kursus noget for dig. Kurset er målrettet personer med dansk som andetsprog.

Indhold og undervisning

Undervisningen på kurset er tilrettelagt efter deltagernes faglige hverdag og udfordringer. Der er særligt fokus på at kvalificere den skriftlige afrapportering. Deltagerne bliver bedre til at:

  • afrapportere skriftligt så præcist og hensigtsmæssigt som muligt, så deres kolleger kan arbejde videre med borgeren
  • formulere sig præcist skriftligt og med et relevant ordforråd 
  • læse fagrelevante tekster med god forståelse og hastighed

Kurset er udviklet i samarbejde med SOF og de relevante faglige organisationer.

Målgruppe

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i kurset, men det forventes, at du har dansk som dit andetsprog. Der tilbydes yderligere kurser til ordblinde ansatte, samt ansatte med dansk som modersmål.

Alle deltagere er ansatte i Socialforvaltningen i København og deler faglige erfaringer og udfordringer.

Pris

Det er gratis at deltage i kurset.

Opbygning og undervisningsstart 

Kurset består af 10 kursusdage á seks lektioner i uge 39-49.

Yderligere information og tilmelding

Send en mail til sli@kvuc.dk, hvis du vil vide mere eller ønsker at blive tilmeldt kurset. Så vil du blive kontaktet.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb