Gå til sidens indhold
AVU Selvstudie

Gå til eksamen i AVU-fag

Som selvstuderende på AVU går du til eksamen i de fag, du er tilmeldt, uden at modtage undervisning.

AVU Selvstudie er derfor en mulighed for dig, der for eksempel tidligere har fået undervisning på en anden uddannelse eller har andre forudsætninger for at kunne bestå eksamen uden undervisning.

 

 • Fag på AVU Selvstudie

  Hvilke fag kan jeg tage på AVU Selvstudie?

  Du kan læse følgende AVU-fag som selvstudie:

  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Engelsk
  • Historie
  • Matematik
  • Naturvidenskab
  • Psykologi
  • Samfundsfag

  Læs mere om fagene i beskrivelserne af de enkelte fag.

 • Forberedelse og faglig vejledning

  Hvordan forbereder jeg mig til eksamen, og hvilken hjælp får jeg?

  På AVU Selvstudie har du selv ansvar for forløbet op til eksamen. Det vil sige, at du selv skal sørge for at forberede dig på baggrund af eksamensbetingelserne for de fag, du har tilmeldt dig.

  Eksamen

  Du får inden eksamen adgang til kursistintranettet MitKVUC, hvor du kan finde oplysninger om eksamen.

  I nogle af fagene (Engelsk G og D, Historie D, Matematik D, Naturvidenskab G og D, Samfundsfag G samt Psykologi D) udarbejder du som selvstuderende på forhånd et eksaminationsgrundlag, der skal godkendes af den lærer, der fører dig til eksamen (eksaminator). Hvis du ikke afleverer eksaminationsgrundlaget til tiden, eller hvis din lærer ikke kan godkende det, kan du ikke komme til eksamen i det pågældende fag.

  Faglig vejledning

  Som selvstuderende kan du få faglig vejledning før din eksamen i et fag. Du har ret til faglig vejledning i et omfang svarende til én undervisningslektion pr. fag. Vejledningen består af en præsentation af fagets læreplan, herunder de faglige mål du vil blive bedømt efter, samt en orientering om fagets eksamensformer. Den faglige vejleder vil være din eksaminator til eksamen.

 • Priser

  Hvad koster det at tage fag på AVU Selvstudie?

  Fagene på selvstudie koster det samme som almindelige fag på AVU. De fleste fag koster 130 kr. - dog koster Psykologi 1250 kr.

  Som selvstuderende på AVU skal du selv skaffe bøger og undervisningsmaterialer. Den faglige vejleder kan hjælpe dig med, hvor og hvordan du skaffer de nødvendige undervisningsmaterialer.

   

 • SU/SVU

  Kan jeg få SU eller SVU som selvstuderende på AVU?

  SU

  Som selvstuderende på AVU er du som udgangspunkt ikke berettiget til SU. Vejlederne på KVUC orienterer dig gerne om reglerne for SU.

  Læs mere om SU

  SVU

  Som selvstuderende på AVU er du som udgangspunkt ikke berettiget til SVU. Vejlederne på KVUC orienterer dig gerne om reglerne for SVU.

  Læs mere om SVU
 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på AVU Selvstudie?

  Du kan tilmelde dig fag på AVU Selvstudie, hvis du opfylder de almindelige krav til at gå på AVU.

   

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig fag på AVU Selvstudie?

  Du tilmelder dig fag på AVU Selvstudie i AVU Vejledningen. Du kan tilmelde dig løbende, dog senest 15. marts, hvis du vil til eksamen i maj/juni, og senest 1. oktober, hvis du vil til eksamen i december/januar. 

  Når du har tilmeldt dig et fag på AVU Selvstudie, vil du modtage et brev i din e-boks med informationer om din eksamen og kontaktinformationer på din eksaminator.

  Senest 10 dage efter tilmeldingsfristen skal du kontakte din eksaminator og aftale et informationsmøde. Aftaler du ikke eller gennemfører du ikke informationsmødet, bliver du frameldt eksamen. 

   

 • Vejledning

  Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil høre om mine muligheder for at tage fag som selvstuderende på AVU?

  Hvis du har nogle spørgsmål, eller er i tvivl om, hvorvidt AVU Selvstudie er det rigtige for dig, er du altid velkommen til at kontakte AVU Vejledningen.

Vi er altid klar til at hjælpe dig

I AVU Vejledningen er vi altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Det er os, der hjælper dig med at blive tilmeldt den uddannelse, du gerne vil starte på.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GSK
GSK - Gymnasial supplering