AVU Fagpakker

Mentorslusen 

Mentorslusen er et forløb med mentorstøtte for dig, der er blevet henvist af jobcentret.

Som kursist i Mentorslusen får du støtte til at gennemføre et ordinært undervisningsforløb på KVUC eller udvikle dine studiekompetencer, så du kan komme godt videre i uddannelsessystemet.

 • Målgruppe

  Er Mentorslusen relevant for mig?

  Mentorslusen er for dig, der har brug for støtte til at gennemføre et ordinært undervisningsforløb på KVUC, eller dig, der har brug for at udvikle dine studiekompetencer, inden du starter på en kompetencegivende uddannelse.

  Har du tidligere forsøgt at gennemføre et ordinært uddannelsesforløb uden at lykkes? Har du brug for faglig, personlig eller social støtte samt et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for at blive klar til at komme videre i uddannelsessystemet? Så er Mentorslusen muligvis et forløb for dig.

 • Undervisningsforløb og fag

  Hvor længe varer forløbet, og hvilke fag kan jeg tage?

  Når du bliver tilknyttet Mentorslusen, tilmeldes du det undervisningsforløb på KVUC, som passer bedst til din situation og faglige niveau. Uddannelsesforløbet afsluttes, når du har de kompetencer, der skal til for at søge videre i uddannelsessystemet.

  På KVUC tilbydes undervisningen i flere forskellige tilrettelæggelsesformer: holdundervisning, online-undervisning eller en blanding af disse.

  Fagudbuddet rummer undervisning og fag inden for FVU (Forberedende Voksenundervisning), AVU (Almen Voksenuddannelse), HF og ordblindeundervisning. Fagudbuddet tilbydes som enkeltfag, temapakker og individuelt tilrettelagte forløb.

 • Særlige forløb

  Findes der nogle særlige forløb i Mentorslusen?

  Hvis du ikke opfylder de faglige eller sociale krav for at starte på ordinær uddannelse, tilbyder KVUC i samarbejde med Mentorslusen et studieforberedende hold kaldet Genvejen.

  Genvejen er særligt egnet til dig, der har behov for at genopfriske faglige kompetencer eller brug for at udvikle dine studiekompetencer, inden du starter på en ordinær uddannelse.

  Genvejen er et værkstedsundervisningstilbud med 3-25 lektioners undervisning om ugen og med løbende optag hele året.

  Genvejen giver mulighed for en høj grad af fleksibilitet og kan derfor let kombineres med aktiviteter uden for KVUC.

  Hvert semester tilbyder Genvejen Faglige Intensive Forløb (FIF) i dansk og matematik. I forløbene samles 8-10 kursister til intensiv faglig undervisning i 6 uger. Genvejen kan afsluttes med en faglig prøve.

 • Faglig hjælp og støtte

  Hvilke muligheder for faglig hjælp og støtte har jeg på Mentorslusen?

  I Mentorslusen får du din egen mentor, som følger og støtter dig i at gennemføre forløbet på KVUC. Mentorforløbet tager udgangspunkt i dine behov og din situation. Det foregår i form af individuelle samtaler (fysisk, telefonisk eller online). Udover samtalerne kan mentoren evt. også medvirke i planlagte aktiviteter/møder, hvor du har behov for mentorens tilstedeværelse.

  Mentorerne har eget kontor på KVUC med tilhørende samtalerum, og du kan derfor nemt komme i kontakt med dem - også ved akut opståede behov.

  Alle forløb på KVUC er individuelt tilrettelagt. Det betyder, at de kan være forskelligartede, og at indholdet kan variere. Fælles for alle forløb er, at der tages udgangspunkt i, hvad der er vigtigt og meningsfuldt for dig.

  Særlig Specialpædagogisk Støtte (SPS)

  Når du starter i Mentorslusen afklares det også, om du har ret til handicapkompenserende ordninger som eksempelvis Særlig Specialpædagogisk Støtte (SPS).

  Læs mere om SPS

  Undervisning for ordblinde (OBU)

  Du kan også søge om forskellig hjælp og støtte, hvis du er ordblind. Det kan være, du har brug for ordblindeundervisning ved siden af din undervisning på Mentorslusen. Måske kan du også blive hjulpet af nogle særlige IT-hjælpemidler.

  Læs mere om hjælp og støtte til ordblinde
 • Optagelseskrav

  Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget på Mentorslusen?

  Det kræver ingen særlige forudsætninger at starte i Mentorslusen, men hele forløbet skal være godkendt og bevilliget af dit jobcenter. KVUC’s forskellige undervisningstilrettelæggelser kan også have specifikke optagelseskrav, som alle kursister skal opfylde.

 • Priser

  Hvad koster det at læse på Mentorslusen?

  Forløbet i Mentorslusen er gratis for dig som kursist, men det kræver en bevilling fra dit jobcenter. Kontakt Mentorslusen for at høre mere.

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig Mentorslusen?

  Hvis du ønsker at tilmelde dig Mentorslusen, skal du henvende dig til dit jobcenter, som kan henvise dig til forløbet. Du kan også sende en mail til mentorslusen@kvuc.dk eller kontakte mentorerne direkte:

  Mentor Estrid Hanusardóttir
  Tlf.: 30 10 42 96 
  Mail: ehh@kvuc.dk

  Mentor Thilde Frøbjerg
  Tlf.: 30 10 42 94
  Mail: tfr@kvuc.dk

  Mentor Kitte Rytter
  Tlf.: 30104336
  Mail: kry@kvuc.dk

 • SU

  Kan jeg få SU på Mentorslusen?

  SU

  Dit jobcenter kan bevillige dit forløb i Mentorslusen som en del af et beskæftigelsesfremmende tilbud.

  Som kursist på KVUC's ordinære hold kan du også søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SU. Du søger om SU via su.dk.

  Læs mere om SU
Underviser og to mandlige kursister i klasselokale

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb