Chat with us, powered by LiveChat
Studieliv

Se alle kursistfortællinger

Det handler om at gå efter, det man vil 

18. juni 2018  |  Af Christina Gejel Nielsen 


22-årige Nashwan Alzyadi fra Brøndby Strand er ved at finde ud af, hvem han er, og hvad han vil med livet. Efter et par år på college i USA og et uddannelsesforløb på KVUC’s gymnasiale suppleringskurser (GSK) og online HF, er han mere afklaret, målrettet og har lært en masse – også om sig selv. 

”Det er et udsat område, så derfor får man sådan en lidt anden opvækst, end de fleste andre steder i Danmark. Jeg tror, man bliver rustet på en speciel måde. Hvis man formår at tage de gode værdier med sig og kan skabe sig en karriere – gå i gymnasiet, gå på universitetet – så synes jeg, man er godt rustet, da man har lidt af begge sider med sig. Men det er svært for mange at komme videre derfra”, fortæller Nashwan om sit barndomskvarter.

Selv har han ikke haft problemer med at finde en vej til uddannelse, selvom han ikke altid har været lige motiveret for at gøre en indsats i skolen. I folkeskolen i Brøndby Strand klarede han sig godt socialt, men manglede ofte den rette indstilling til skolearbejdet. Men hvis Nashwan er motiveret og samtidig strenger sig an, så lykkes tingene som regel for ham.

Mine søskende er gået hver sin vej, og det er lykkes for dem alle tre. Så jeg tror, det handler om at gå efter det, man vil.

”Jeg interesserede mig for mange af fagene i folkeskolen, så det var nemt for mig, men jeg har altid fået af vide, at jeg aldrig gjorde nok. Jeg har altid været sådan, at kunne jeg slippe, så kunne jeg slippe. Men jeg klarede alligevel min afgangseksamen godt med mange karakterer over middel – og nogle 12-taller.”

Det handler om din indstilling

Nashwan er vokset op i Danmark og er søn af irakiske forældre. Han er efternøler og har tre ældre søskende, som er godt i gang med job og karrierer: En er jurist, en er folkeskolelærer og en er selvlært grafisk designer og selvstændig.

Nu er Nashwan ved at finde sin egen vej – godt støttet af sine søskende. Og på sidelinjen hepper især hans mor, som aldrig selv har kunnet bruge sin uddannelse fra hjemlandet og har måttet arbejdet i forskellige ufaglærte jobs. Nashwan står med helt andre muligheder.

På HF Online er det lidt mere struktureret – mere firkantet. Det kan jo gavne nogen – og det har gavnet mig.

”Mine søskende er gået hver sin vej, og det er lykkes for dem alle tre. Så jeg tror, det handler om at gå efter det, man vil. Det er gået op for mig, at næsten lige meget, hvad du tjener, så skal du nok kunne leve af det. Det handler om din indstilling i forhold til, hvordan du bruger penge. Hele det der survival-element er derfor ikke rigtigt noget, jeg tænker over. Det handler om, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg vil være bedst til – og hvad jeg vil finde mest glæde i”, fortæller han.

Nashwan sidder på trappen til KVUC's hovedindgang

En vild oplevelse

Efter folkeskoletiden begyndte Nashwan på Ørestad Gymnasium. Han trængte til at komme væk fra Brøndby Strand, opleve nyt og møde nye mennesker. Men Nashwan ville gerne opleve endnu mere og søgte efter første år udenlands via United World College (UWC). I New Mexico brugte han de næste to år på et college, hvor også tankerne om fremtiden for alvor begyndte at dukke op.

”Det var sjovt – det var en vild oplevelse – også fordi det var en international skole, så folk kom jo fra hele verden. Alle var sådan lidt specielle – havde et eller andet, de var gode til. Et eller andet, de gik virkelig meget op i. Der var meget drive og passion blandt de mennesker, og det var virkelig fedt at opleve!”

I Danmark var Nashwan efter et sabbatår afklaret: Han ville læse psykologi på universitetet. Også selvom det krævede, at han supplerede sin internationale gymnasiale uddannelse med en række fag.

Det kunne han gøre på KVUC’s gymnasiale suppleringskurser (GSK), hvor han i det næste års tid tog fire fag på både almindelige hold og på turboforløb i sommerferien.

Når afleveringer rent faktisk er fedt

Trods den målrettede indsats og gode resultater på GSK lykkedes det ikke Nashwan at blive optaget på Roskilde Universitet, hvor han søgte ind. Men han opgav ikke håbet.

Gennem det seneste år har Nashwan læst Psykologi C og Psykologi B på KVUC’s online HF og har søgt om optagelse via kvote 2. Her har Nashwan fået en introduktion til psykologifaget, men har også lært en masse om sig selv, bl.a. at han er god til at arbejde selvstændigt og ikke nødvendigvis behøver at gå i en klasse for at komme i mål med studierne.

”Jeg synes, det har været helt perfekt for mig at læse online. Jeg har fundet ud af, at jeg passer godt ind i det system, hvor man selv bestemmer, hvor man vil læse, og hvor meget man vil læse ad gangen. Der er en del afleveringer, og det er faktisk fedt. Så kan man holde styr på, om man kan pensum. På HF Online er det lidt mere struktureret – mere firkantet. Det kan jo gavne nogen – og det har gavnet mig.”

At arbejde akademisk vil jeg helt sikkert gerne, for det kan jeg finde ud af – og jeg er god til det, hvis jeg vil.

Fleksibiliteten har også været en stor fordel for Nashwan, som sideløbende har haft mulighed for at passe et fuldtidsjob som pædagogmedhjælper i en børnehave, som han er rigtigt glad for. Studiet er blevet klaret i aftentimerne og i weekenderne, uden at Nashwan har savnet en klasse og en personlig kontakt til en lærer.

”Kontakten til læreren er på mail eller sms. Hver gang, jeg har skrevet, har jeg fået svar virkelig hurtigt – og jeg har fået gode svar, som jeg kunne bruge til noget. Så jeg har overhovedet ikke følt, at jeg har været efterladt på nogen måde, selvom de jo også har en masse elever. Det har virket helt smooth.”

Fremtidens mange muligheder

I slutningen af juli finder Nashwan ud af, om han er blevet optaget på Roskilde Universitet. Han har arbejdet for det og har troen på, at han nok skal komme videre med en videregående uddannelse. Skulle det ske, at planen om Roskilde Universitet igen ikke lykkes, er Nashwan åben over for at overveje andre muligheder.

”Jeg vil helt sikkert ikke miste modet, men spørgsmålet er, om jeg skal søge ind på Roskilde Universitet igen. At arbejde akademisk vil jeg helt sikkert gerne, for det kan jeg finde ud af – og jeg er god til det, hvis jeg vil. Så måske vil jeg søge ind på Københavns Universitet. Men jeg kan også godt se mig selv som iværksætter. Jeg kunne fx godt finde på at søge ind på CBS og lære business – det vil jeg faktisk også være god til, tror jeg.”

Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb