Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold

Se alle kursistfortællinger

Det er aldrig for sent at ændre på sit liv 

17. januar 2018  |  Af David Erichsen 

Da Jeanne blev mor, traf hun en beslutning om at skabe det hjem til sin datter, hun aldrig selv havde haft som barn. En proces der begyndte på AVU på KVUC med at rette op på karaktererne fra folkeskolen. Jeanne fandt her ud af, at det aldrig er for sent at gå i gang med en uddannelse.

Jeanne Mylund Jeppson er 37 år og mor til Nanna på 7 år, som hun bor alene med. I dag studerer hun historie på Københavns Universitet på 3. semester, og under dette interview er hun fuldt optaget af et eksamensprojekt om prostituerede i København i årene 1850-1950. Men det stod langt fra skrevet i kortene, at Jeanne skulle på universitetet.

”Jeg husker ikke min folkeskole for noget særligt godt. Jeg var den, der stak ud fra de andre og var ligeglad med det hele. Jeg følte heller ikke, der var hjælp at hente, hverken hjemme eller i skolen, så da vi kom til afgangsprøverne i 9. klasse, skulle de bare overstås,” fortæller Jeanne.

Jeg var den, der stak ud fra de andre og var ligeglad med det hele.

Jeannes barndom var heller ikke nem. Hendes forældre bliver skilt, da hun er syv år, og retten bestemmer, at hun skal bo hos far i København, mens mor flytter til Sydsjælland, hvor Jeanne kan besøge hende i weekenden. De bor i en periode på en del forskellige adresser, indtil hendes far møder en ny kone med to døtre, som de bor sammen med et stykke tid.

”Da jeg var færdig med folkeskolen, var der ikke rigtig nogen til at hjælpe mig, og heller ikke nogle uddannelser, jeg syntes passede til mig, Derfor begyndte jeg at tænke i andre baner. Jeg havde brug for at komme væk hjemmefra.”

Grækenland, Junkers Træindustri og hundevasker i Los Angeles

For Jeanne bliver det efter folkeskolen først til et forløb på teknisk skoles servicefag og derefter nogle år med forskellige jobs, først i Grækenland, og derefter i Danmark igen, hvor hun arbejder som ufaglært på Junckers Træindustri i Køge. Herefter er hun på kontanthjælp i en periode, går på højskole og deltager i et aktiveringsprogram på et vandrerhjem.

”På vandrerhjemmet finder jeg ud af, at jeg godt kan lide miljøet med gæster etc. Og efter to år flytter jeg tilbage til København, hvor jeg får et job på et lille hotel på Islands Brygge. Jeg var der i fem år og havde til sidst det daglige ansvar for driften.”

Jeanne tager dog ud i verden igen, da hun møder en fyr fra Los Angeles, som hun flytter over til. Her arbejder hun som værtinde på en indisk restaurant og som hundevasker, indtil hun bliver træt af duften – ikke af våd hund, men af karry. 

Danmark igen - og en barsel som giver stof til eftertanke

Hjemme igen får Jeanne et job som bogholder i en virksomhed, hvor hendes fem år ældre bror arbejder. Et arbejde der begynder med, at hun hjælper ham og langsomt får flere og flere opgaver, indtil hun overtager jobbet på fuld tid, da hendes bror siger op. Her arbejder hun, indtil hun skal på barsel med sin datter.

I barselstiden finder jeg – godt hjulpet af min lillesøster – ud af, hvor meget hjælp man kan få, hvis man vil studere som enlig mor…

”I januar 2011 går jeg på barsel og er fuldtidsmor hele det år. I barselstiden finder jeg – godt hjulpet af min lillesøster – ud af, hvor meget hjælp man kan få, hvis man vil studere som enlig mor, med dobbelt SU, huslejetilskud etc. Skal jeg have en uddannelse, så er det nu, tænker jeg.”

Ny start med dansk og matematik på KVUC

Det bliver til dansk og matematik på AVU på KVUC i januar 2012. Jeanne må dog i første omgang skrue ned igen for dansk, da det går for stærkt. Hun er samtidig nervøs for matematik, hvilket dog er ubegrundet, da hun til eksamen ender med at få 12 i både mundtlig og skriftlig karakter. Dansk tager hun hurtigt op igen på et såkaldt turbohold, hvor hun møder den helt rigtige lærer – og ender med tre 12’taller mere til karakterarket.

”Min lærer på turbodansk var virkelig god til at se, hvor vi var udfordrede, og det niveau hver enkelt på holdet var på. Jeg havde for eksempel brug for ekstraundervisning i ordblindetimer for at knække koden til dansk grammatik. Det er også her, det går op for mig, at jeg har evner til at sidde på skolebænken, og derfor beslutter jeg at prøve kræfter med en HF.”

En HF som Jeanne tager på tre år og afslutter med et snit på 11,6. De fleste uddannelsesmuligheder står nu åbne for hende.

Jeanne viser sin studenterhue

Den sociale arv skal brydes

”Dét, at blive mor, sætter mange tanker i gang. Blandt andet beslutter jeg mig for, at skabe det hjem for min datter, jeg aldrig selv har haft. Jeg vil gerne være en mor, der kan hjælpe med lektier, også efter 7. og 9. klasse, og inspirere hende til selv at uddanne sig og ville noget med sit liv. Og så vil jeg blive boende det samme sted det meste af hendes opvækst.”

Jeg vil gerne være en mor, der kan hjælpe med lektier, også efter 7. og 9. klasse, og inspirere hende til selv at uddanne sig og ville noget med sit liv.

Det var religions-, historie- og samfundspakken fra HF, som fik Jeanne til at tænke i historiebaner på Københavns Universitet, og da hun fik undersøgt, at uddannelsen ikke handler om, at huske en masse årstal, var hun på. Det krævede blot en justering af HF med et ekstra fremmedsprog og et snit på mindst 8.

Som sagt så gjort. Jeanne er i dag superglad for universitetsstudiet, selv om læsepensum er meget mere omfattende end på VUC, og der er meget lidt undervisning. Alligevel er der plads til at være aktiv i instituttets julerevy, som de studerende står for. Den er datteren, Nanna, efterhånden også blevet en fast del af. Hun er altid med til prøverne, og i år har hun sågar en filmrolle i revyen.

Det er aldrig for sent at gå i gang

Jeanne håber det lykkes at fastholde bruddet med den sociale arv.

”Jeg føler, at jeg er i mål nu. Nanna har allerede nu haft en helt anden opvækst end min. Hun er nysgerrig, spørger ind til alt muligt hele tiden, vil udfordres, er god til matematik og så videre. Mit uddannelsesvalg gør det muligt for mig at være der for min datter i studietiden, og når jeg er færdig i 2021, giver min uddannelse mig bedre muligheder for at få et job, der forbedrer vores økonomiske situation, så jeg også på den måde kan være der mest muligt for min datter.”

Skal Jeanne Mylund Jeppson give et godt råd videre til andre, som overvejer at ændre deres liv ved at uddanne sig, så må det være, at det aldrig er for sent at gå i gang. På bagsiden af hendes HF-hue står der af samme grund ”never to late”.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb