Studieliv

Se alle arrangementer

Valgdebat med folketingspolitikere

Inden længe skal dit kryds sættes på stemmesedlen til folketingsvalget – men har du styr på, hvem der skal have din stemme? Kom og hør nogle af Københavns spidskandidater debattere relevante valgemner, når der er stor valgdebat på KVUC.

Valgdebat på KVUC

I forbindelse med det nært forestående folketingsvalg, afholder KVUC en stor valgdebat. Følgende seks politikere har bekræftet deres deltagelse i valgdebatten:

  • Pernille Skipper, Enhedslisten
  • Pia Olsen Dyhr, Socialistisk Folkeparti
  • Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokratiet
  • Ida Auken, Radikale Venstre
  • Lars Vestergaard, Dansk Folkeparti
  • Jan E. Jørgensen, Venstre

Journalist og politisk kommentator Rasmus Jønsson er ordstyrer for debatten, som starter ud med en klassisk politisk debat bestående af tre runder:

Runde 1: Unge og uddannelse
Runde 2: Klima
Runde 3: København

Efter de tre runder får debattens tilhørere mulighed for at tale med politikerne personligt.    

Arrangementet er åbent for alle, så kom og deltag i debatten, hvis du har brug for mere viden om de forskellige spidskandidaters holdninger om vigtige valgemner forud for valgdagen.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb