Studieliv

Se alle arrangementer

Danmarks EU-medlemskab

Hvorfor har Danmark fire EU-forbehold, og hvad vil det sige, at vi afgiver suverænitet til EU? Mange danskere har en del spørgsmål om det danske samarbejde med EU, så kom og bliv klogere på, hvad der er op og ned.

EU og Danmark

Danmark har deltaget i det europæiske samarbejde siden 1973. Alligevel er mange danskere i tvivl om, hvad Danmarks forhold til EU indebærer. Danmarks fire EU-forbehold og afgivelse af dansk suverænitet til EU er nogle af de grundlæggende spørgsmål, som mange stiller, når talen falder på Danmark og EU.

Hvad betyder det for eksempel, at Danmark har fire forbehold, hvor vi står uden for det europæiske samarbejde - og hvad er grunden til, at vi har dem? Hvad vil det sige, når man taler om dansk suverænitetsafgivelse, når der indgås nye EU-traktater? Og hvordan kan det være, at Grønland og Færøerne ikke er med i EU?

I maj 2019 skal danskerne stemme ved Europa-Parlamentsvalget. Spørgsmål om Danmarks forhold til EU nu og i fremtiden, vil derfor blive diskuteret indgående i månederne frem mod valget. Dette foredrag med professor ved Københavns Universitet Morten Broberg, giver svar på nogle af de grundlæggende spørgsmål, som mange af os stiller i forhold til Danmarks EU-samarbejde.

Foredraget er åbent for alle kursister på KVUC. Hvis du ikke er kursist på KVUC, skal du tilmelde dig til Ditte Burmeister på db@kvuc.dk.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb