Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
Corona

KVUC's retningslinjer under corona

Her kan du finde alle tilgængelige informationer om, hvilke retningslinjer, der gælder på KVUC under Corona. KVUC følger som udgangspunkt Sundhedsstyrelsens anbefalinger og følger nøje med i udviklingen af COVID-19. Derfor opdateres denne information løbende. Hvis du er kursist på KVUC, kan du holde dig opdateret på Mit KVUC.

Information til kursister

De 11 coronabud

Når KVUC er åbent for kursister, skal kursisterne følge disse retningslinjer, så vi tager bedst muligt hensyn til hinanden:

 • Bliv hjemme, hvis du er det mindste syg eller deler bopæl med en smittet
 • Du skal altid kunne forevise en negativ coronatest (denne må max være 72 timer gammel)
 • Hold 2 meters afstand til andre kursister og medarbejdere uden for dit klasse-/holdlokale
 • Brug mundbind eller visir uden for dit klasse-/holdlokale
 • Spisning forgår i klasse-/holdlokale og ikke på fællesarealer
 • Følg alle anvisninger og skilte om færdsel i bygningen. Hold fx til højre på fællesarealer
 • Sprit af, når du ankommer, i pauser, og når du forlader lokalet. Vask hænder efter toiletbesøg samt før og efter spisning
 • Hjælp lærerne med at lufte ud i lokalerne og rengøre overflader i løbet af dagen
 • Hvis du får symptomer på COVID-19, skal du testes hurtigst muligt. Hvis du har COVID-19, skal du straks ringe til os på: 30 10 42 02
 • Vi anbefaler, at du downloader Sundhedsstyrelsens app ”Smittestop”, som er et redskab til smitteopsporing
 • Du opfordres til kun at færdes i de samme grupper både i og uden for skolen

Ofte stillede spørgsmål

 • KVUC's retningslinjer

  • Skal man have en negativ test for at møde ind på KVUC?

   Ja. Fra uge 12 er det et krav fra myndighedernes side, at både medarbejdere og kursister, der møder frem på uddannelsesinstitutioner som KVUC, kan fremvise en COVID-19-test, der ikke er mere end 72 timer gammel og med et negativt undersøgelsesresultat.

   De 72 timer gælder fra podningstidspunktet. Både kviktest (antigen-test) og PCR-test er gyldige.

   Kravet om test gælder foreløbig frem til sommerferien 2021. 

   Testkapacitet på KVUC

   Fra uge 14 har KVUC egne testcentre på vores adresser i Vognmagergade 8 og Sankt Petri Passage 1.

   Udvalgte hold, der skal møde ind til fysisk undervisning på KVUC, vil få tildelte tider til test via deres underviser. Testen foregår som superviseret selvpodning (kviktest). 

   NB! Kursister kan ikke individuelt møde op til test på KVUC eller bestille tid til test. I stedet skal man benytte de offentlige testcentre.

   Kontrol af negativt testsvar

   KVUC er pålagt at kontrollere, at kursister har gyldige tests i forbindelse med fysisk fremmøde på KVUC. Kontrollen af kursisters testsvar foretages af lærerne i klassen hver dag. 

   Fritagelse for test kræver en lægeerklæring.

  • Skal man bære mundbind på KVUC?

   Ja. Myndighederne har fra d. 29. oktober 2020 indført krav om, at kursister på en ungdoms – eller voksenuddannelse skal bære mundbind eller visir i bestemte situationer.

   Der gælder følgende regler:

   • Kursister skal bære mundbind/visir, når de bevæger sig rundt på fællesarealer på KVUC, dvs. uden for undervisningslokaler. Kursister er ikke pålagt at have mundbind/visir på, når de deltager i undervisning, hvor de sidder ned.
   • Læreren kan anvise, at kursister skal bære mundbind/visir i undervisningslokalet, hvis der foregår aktiviteter med særlig fysisk kontakt/stor smitterisiko.
   • Alle må gerne have mundbind/visir på i undervisningen, hvis de ønsker det.
   • Kursister skal selv medbringe mundbind/visir. Hvis de ikke har råd til denne ekstra udgift, skal de kontakte Borgerservice.
  • Har KVUC et corona-beredskab?

   Ja, på KVUC har vi et corona-beredskab, der løbende debatterer udviklingen og eventuelle nye tiltag for at begrænse smitte. 

 • Sygdom under COVID-19

  • Hvornår er man i risikogruppen?

   Hvis man er i tvivl, om hvorvidt man er i risikogruppen, kan man gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der er information om, hvem der er i den øgede risikogruppe. 

   Hvis en kursist på KVUC er i risikogruppen, flyttes kursisten så vidt muligt til et onlineforløb allerede fra undervisningens start. Vejledningen skal have besked af kursisten hurtigst muligt, da det er svært at skifte hold og tilrettelæggelse undervejs i et undervisningsforløb.

  • Hvad gør man, hvis man er syg eller har symptomer på COVID-19?

   Hvis man har symptomer eller er smittet med COVID-19, og man har opholdt sig på KVUC for nyligt, skal man straks give os besked på tlf. 30 10 42 02 og overholde retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen dvs.:

   1. Gå i selvisolation
   2. Være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
   3. Sørge for at blive testet 

   De typiske symptomer på COVID-19 er:

   • Feber
   • Tør hoste
   • Vejrtrækningsbesvær
   • Træthed
   • Tab af smags- og lugtesans
   • Muskelsmerter
   • Ondt i halsen

   Symptomerne kan variere fra person til person, og symptomerne kan ikke bruges til at udelukke, at man har COVID-19.

   Hvis man har symptomer på COVID-19 og er i tvivl om, hvorvidt man er smittet, skal man forholde sig som om, at man er smittet, indtil man har fået svar på sin test.

  • Hvad gør man, når man venter på svar på en PCR-test?

   Kursisten skal følge med undervisningen hjemmefra, mens vedkommende venter på sit testsvar.

   Hvis kursisten i venteperioden fx løser holdets opgaver eller følger med i holdets undervisning på Teams (med webkameraet tændt), så betragtes kursisten som studieaktiv, og der gives ikke fravær. 

   Kursisten har ikke krav på at få særlige opgaver eller at få dem rettet. 

   Er kursisten for syg til at være aktiv, får vedkommende fravær som normalt. 

  • Hvad gør KVUC i tilfælde af smitte på et hold?

   Hvis en kursist eller medarbejder på KVUC testes positiv, iværksætter KVUC straks en varsling af de hold og nære kontakter (under 2 meter i mere end 15 minutter), som vedkommende har været i fysisk nærhed med inden for de seneste 48 timer.

   Holdet sendes i selvisolation, og den positivtestede person bliver bedt om at tage en PCR-test, jf. retningslinjerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

   Hvis personens PCR-test er negativ, kan selvisolationen brydes, og alle kan komme tilbage på KVUC. Hvis personens PCR-test derimod bekræfter det positive svar, skal også de øvrige nære kontakter PCR-testes og kan først komme tilbage, når de har et negativt svar.

  • Hvornår er man en "nær kontakt" til en, der er smittet?

   Sundhedsstyrelsen definerer en nær kontakt som en der:

   • Har opholdt sig inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der er smittet med COVID-19.
   • Bor sammen med en person, som er smittet.
   • Har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en smittet person.
   • Har haft direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en smittet person (fx et brugt lommetørklæde).

   Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende retningslinjerne for nære kontakter. Seneste opdatering var d. 19. marts 2021.

 • Undervisning, opgaver og fravær

  • Hvordan foregår undervisningen og eksamener?

   Undervisning

   KVUC følger nødloven om undervisning, og megen undervisning foregår derfor virtuelt.

   Fra d. 6. april 2021 har myndighederne dog åbnet op for 50% fysisk fremmøde for: 

   • Afgangselever på ungdomsuddannelser
   • Ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser
   • Afgangselever på voksenuddannelser
   • Ikke-afgangselever på voksenuddannelser

   Kravet for fysisk fremmøde er, at undervisere og kursister kun må være sammen med de samme mennesker i en boble, og alle skal have et negativt testsvar (max 72 timer gammelt) med for at kunne deltage i undervisningen.

   Kursister får direkte besked af deres undervisere, hvis de skal møde ind til fysisk undervisning på KVUC.

   Kursister kan også med fordel holde sig opdateret på Mit KVUC. 

   Sommereksamen 2021:

   Regeringen og et bredt flertal i Folketinget meldte fredag d. 5. februar 2021 ud, hvad der skal ske med prøverne til sommer.

   Kursister bør holde sig opdateret om sommereksamen på Mit KVUC. 

  • Kan man stadig få lektiehjælp?

   Ja, kursister på KVUC har stadig mulighed for lektiehjælp. Det foregår online. Læs mere på Mit KVUC.

  • Hvad med afleveringer?

   De skriftlige eller mundtlige opgaver afleveres på normal vis. Kursister skal følge instruktionerne fra deres undervisere.

  • Hvordan forholder det sig med fravær?

   Kursister på KVUC får fravær, hvis de ikke følger deres undervisning. Det gælder almindelig undervisning, undervisning omlagt til virtuel, eller hvis man er kursist på AVU Online, GSK Online eller HF Online og undlader at aflevere de opgaver, som læreren har forberedt.

   Kursister får IKKE fravær:

   • hvis de er aktive hjemmefra, mens de venter på testsvar for COVID-19
   • Hvis de er aktive hjemmefra, selvom de er testet positiv for COVID-19

   Man er aktiv hjemmefra ved fx at løse holdets opgaver eller følge med i holdets undervisning på Teams med sit webkamera tændt.

   Kursister får fravær:

   • Hvis de er for syge til at være aktive hjemmefra
   • Ved andre sygdomme, som ikke er COVID-19-relaterede, som forhindrer dem i at møde frem til undervisning. KVUC har ikke lov til at tillade at arbejde hjemmefra ved andet end COVID-19-relaterede situationer. • Rengøring

  • Bliver der gjort mere rent?

   Ja. Vi har et øget fokus på rengøring af alle overflader, toiletter og kontaktpunkter som fx håndtag. Der er standere med håndsprit mange steder, og vi beder alle på KVUC om at benytte dem ofte.

   Rengøringspersonalet sørger for at lokalerne er klar, når kursisterne møder.

   Kursister og medarbejdere hjælper hinanden med at holde klasseværelserne rene og afsprittede i løbet af dagen.

 • Frokost og kantiner

  • Holder kantinen åbent?

   Kantinen har pt. ikke åbent til frokost, men i hele april kan kursister få gratis morgenbrød og kaffe hver morgen. 

 • Kontakt og åbningstider

 • SU og økonomi

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb