Gå til sidens indhold
Om KVUC

Se alle nyheder

Tosprogede skal vide mere om erhvervsuddannelser

Tosprogede, der læser dansk som andetsprog på KVUC, får som led i undervisningen til opgave at præsentere en erhvervsuddannelse, der interesserer dem. På den måde åbner lærer, Mette Højbjerg, øjnene hos mange for, at en erhvervsuddannelse er den rette vej for dem. For mange kender slet ikke til de forskellige muligheder i det danske uddannelsessystem.

Tosprogede erhvervsuddannelser

Når kursisterne på KVUC’s dansk som andetsprog basishold begynder, ved de færreste af dem, hvad en erhvervsuddannelse er. Men undervejs i forløbet får mange på holdene lyst til at tage en erhvervsuddannelse som fx sosu-assistent, tjener, kok, klinikassistent, tømrer, VVS'er eller inden for IT. Det gør de blandt andet, fordi deres underviser på KVUC Mette Højberg sørger for, at alle kursister lærer om de forskellige erhvervsuddannelser i forbindelse med undervisningen i dansk. 

For mange kursister er det en fx en øjenåbner, at man får løn under uddannelsen. Det betyder meget, når man har en familie, man gerne selv vil kunne forsørge.

Erhvervsuddannelser matcher godt til manges kompetencer og økonomiske situation 

”Erhvervsuddannelserne matcher mange af kursisterne godt - både når det gælder kompetencer og deres økonomiske situation. For mange kursister er det en fx en øjenåbner, at man får løn under uddannelsen. Det betyder meget, når man har en familie, man gerne selv vil kunne forsørge, at man ikke skal tage en femårig uddannelse på SU for at få et faglært arbejde. Men det er meget få af kursister på basisholdene, der overhovedet ved, at erhvervsuddannelser findes”, forklarer Mette Højberg. 

Derfor giver hun kursisterne på sine hold i dansk som andetsprog basis til opgave at lave research på en erhvervsuddannelse, der interesserer dem og fremlægge for deres medkursister. Opgaven udspringer af et krav om, at alle kursister obligatorisk afslutter deres kursus i dansk som andetsprog med at lave en mini-etnografisk undersøgelse af et tema ved at indsamle informationer og fx lave et interview. For Mette Højbergs kursister er emnet altid erhvervsuddannelser. 

Ingen fine fornemmelser eller forudfattede meninger

Kursisterne på KVUC’s dansk som andetsprog basishold kommer fra en lang række forskellige lande. Nogle har en boglig eller praktisk uddannelse med i bagagen fra deres hjemland, andre har en meget spinkel skolebaggrund. Aldersmæssigt spænder kursisterne fra 18-årige til midaldrende. Deres fællesnævner er, at de skal i gang med at lære grundlæggende dansk og gerne vil videre på en uddannelse.  

”Ofte mangler kursisterne viden om, hvad der findes af uddannelser. Fælles for dem er, at de vanvittigt gerne vil slippe ud af at være på offentlig forsørgelse. De har ikke nogen fine fornemmelser eller forudfattede meninger om, hvilke uddannelser, der er ”fine”. Deres tilgang er i højere grad, at de gerne vil have en uddannelse og et arbejde og være nogle gode rollemodeller for deres børn” siger Mette Højberg, der også er vejleder på KVUC. 

Et realistisk blik af, hvad de skal

Hun oplever, at netop erhvervsuddannelser ofte matcher kursisterne på basisforløbene i dansk som andetsprog. 

”Mange har erhvervserfaring og kommer med uddannelser, som minder om de danske erhvervsuddannelser, så det de kan matcher med det, der er brug for på erhvervsskolerne” siger Mette Højberg, som pointerer, at de nye optagelseskrav på erhvervsskolerne dog er en udfordring. 

I undervisningen fortæller hun om det danske uddannelsessystem og planter helt bevidst nogle frø, der kan spire til ideer hos kursisterne om selv at tage en erhvervsuddannelse. 

Ofte mangler kursisterne viden om, hvad der findes af uddannelser. Fælles for dem er, at de vanvittigt gerne vil slippe ud af at være på offentlig forsørgelse.

”For kursisterne betyder det, at de pludselig kan se, at de har nogle muligheder, som de ikke kendte i forvejen. Mange får også et mere realistisk blik af, hvad de skal, i stedet for at gå efter en fluffy HF-drøm”. 

Det er en stor udfordring bare at skulle lave et interview på dansk 

Kursisterne laver altså deres egen lille undersøgelse, hvor de zoomer ind på en erhvervsuddannelse efter eget valg. De skal planlægge spørgsmål og gennemføre et interview på dansk med enten en studerende, en underviser eller vejleder på den uddannelse, de har valgt at undersøge. Bagefter skal kursisterne præsentere, hvad de har fundet ud af, for holdet og Mette Højberg. 

”Det er en stor udfordring bare at skulle lave et interview på dansk. Men det giver mega meget mening for dem. Stemningen plejer at være helt fantastisk, når de fremlægger for hinanden. Og jeg lærer selv noget hver eneste gang, vi har det her forløb”, siger Mette Højberg, der er fast underviser på forløbene og har mange eksempler på kursister, der ender med at begynde på den uddannelse, de har undersøgt. 

En afrikansk kvinde i 30’erne med to børn var fx meget optaget af klinikassistentuddannelsen. Mens hun stadig gik på kurset, lykkedes det hende at skaffe sig en praktikplads hos sin egen tandlæge. En anden kvinde fra Sydamerika undersøgte kokkeuddannelsen og kom efterfølgende ind på et af Hotel- og Restaurantskolens grundforløb. 

Stemningen plejer at være helt fantastisk, når de fremlægger for hinanden. Og jeg lærer selv noget hver eneste gang, vi har det her forløb.

”Ingen af de to kursister kendte til de uddannelser før de startede her”, fortæller Mette Højberg. 

At åbne kursisternes øjne for andre veje

Mette Højberg er også vejleder. I vejledningen er mange kursister orienteret mod at tage en HF. Men en del vil også gerne høre om andre muligheder. Ofte handler det om, at åbne kursisternes øjne for, at der er andre veje end de traditionelle gymnasiale uddannelser og universitetet. Forleden kom der en ung mand med syrisk baggrund ind i vejledningen. Han gik på sprogcenter og ville gerne tage en 9. og 10. klasses eksamen på KVUC. Derefter ville han tage HF og på universitetet. 

”Vi talte lidt om hans baggrund, og det viste sig, at han i forvejen havde en regnskabsuddannelse fra Syrien, og så snakkede vi om, at han måske slet ikke skulle på universitetet men tage en handelsskoleuddannelse. Det resulterede i, at han simpelthen blev så glad og lettet over at opdage, at der var andre muligheder. Han troede, at en lang universitetsuddannelse var den eneste mulighed”, fortæller Mette Højberg. 

 

Læs mere

Nyhed

Indvandrere lærer dansk på helt ny måde

”Gastro-dansk” er vejen frem. Tal fra Hotel- og Restaurationsskolen viser, at 70% af de kursister, der har været i fare for at ryge ud, men som har ge…

Læs mere
Nyhed

Målrettet undervisning afgør flygtninges fremtid i Danmark

KVUC har indgået et samarbejde med firmaet Jobs Partner om at hjælpe flygtninge til vellykket integration i det danske samfund. Mandag d. 15. januar b…

Læs mere
Nyhed

Udsatte elever skal mødes med både krav og empati

Udsatte elever skal lære basale studiekompetencer, hvis vi skal bringe dem sikkert videre i uddannelsessystemet. Med små skridt skal elevernes tro på…

Læs mere
Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb