Chat with us, powered by LiveChat
Om KVUC

Se alle nyheder

Ny 2-årig HF-klasse for unge med autisme

Fra august 2019 udbygger KVUC sit uddannelsestilbud til unge med autisme med en ny 2-årig HF klasse.

KVUC’s uddannelsestilbud "HF Inklusion" for unge med autisme er efterspurgt af mange, og derfor er det en glædelig nyhed, at KVUC nu har fået mulighed for at udbyde en ny 2-årig HF og årligt optage 12 unge med diagnosen "Autisme Spektrum Forstyrrelse" (ASF).

Kravene for at blive optaget i den nye klasse er en diagnose inden for ASF-området. Desuden skal du som minimum have en afsluttet 9. klasse med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik. Du vil typisk gå i skole dagligt fra kl. 8.00-15.

Visitationsproceduren til den nye ASF-klasse skal sikre, at den pågældende unge både fagligt, personligt og socialt opfylder de kriterier, som kræves for at gennemføre en HF-uddannelse. Der vil være tale om unge, som ikke kan indgå i et almindeligt HF- eller gymnasieforløb, men for hvem det vurderes, at de kan gennemføre en 2-årig HF i den særlige ASF-klasse

Klassen vil blive knyttet til det nuværende tilbud HF Inklusion, hvorved de nuværende erfaringer vil blive medtænkt i planlægning og afvikling af den nye klasse. Undervisningen foregår struktureret og overskueligt.

Pædagogisk indsats skal sikre trivsel

Den pædagogiske indsats fra lærergruppen er først og fremmest organiseret med udgangspunkt i en viden og erfaring omkring behovet for:

  1. Struktur i den daglige undervisning og generelle tilrettelæggelse
  2. Hjælp til det sociale samspil i og uden for klassen
  3. Støtte til de eksekutive funktioner (især hjælp til at komme i gang med skriftlige opgaver)

De centrale pædagogiske principper er følgende:  

  • Et trygt og udfordrende studiemiljø. KVUC tilbyder et spændende og dynamisk miljø for eleverne. Samtidig skal miljøet fungere som en tryg ramme, der giver eleverne ro til læring. Både de fysiske rammer og skemaplanen er bygget op, så de imødekommer den enkeltes behov for overblik, struktur og mulighed for periodevis at trække sig tilbage.

  • Personlig og social udvikling som afgørende faktor. De unges personlige og sociale udvikling er meget afgørende for, at de kan gennemføre et uddannelsesforløb. Denne målgruppe har brug for at oparbejde strategier, der modsvarer de krav, der er forbundet med et aktivt studieliv. Lige fra at leve efter en passende døgnrytme og møde til tiden til at læse lektier og kunne indgå i en klasse. Der er omgående respons, hvis den unge ikke møder til timerne eller ikke afleverer opgaver, og der er strukturerede samtaler med kursisterne, hvor de løbende evaluerer deres faglige og personlige mål. Uddannelsesforløbet skal understøtte, at kursisterne nærmer sig det ordinære uddannelsesmiljø.

  • Specialiseret undervisning og fokus på myndiggørelse. Undervisningen tilrettelægges, så den imødekommer elevernes individuelle læringstilgange. Alle tilknyttede faglærere har viden om og specialisering inden for undervisning af personer med en autisme spektrum forstyrrelse. Eleverne på HF er på vej mod et voksenliv. Derfor har både undervisning og støtte fokus på myndiggørelse af de unge.

KVUC's rammer

Den nye ASF-klasse støttes med en række funktioner, som i forvejen findes på KVUC i forbindelse med HF Inklusion. Ledelse, administration og studievejleder, som bliver tilknyttet den nye ASF-klasse har allerede en specialiseret viden om autisme-målgruppen. Ligeledes vil undervisere med den særlige kompetence undervise både ASF-klassen og på HF Inklusion.

Gode fysiske rammer har høj prioritet, således at alle inklusionsklasser, mentorlokaler, kontorer og samtalerum er samlet på én etage i KVUC’s bygning i Sankt Petri Passage. En ny ASF-klasse bliver organisatorisk placeret i denne sammenhæng. Vi er ikke ude på at isolere de unge fra andre faciliteter på skolen, men alene at give dem mulighed for at trække sig tilbage, når de ikke har overskuddet til at være en del af helheden.

Vil du vide mere? Kontakt:


Stig Pedersen

Daglig leder HF inklusion

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb