Gå til sidens indhold
Om KVUC

Se alle nyheder

KVUC skal støtte ordblinde på videregående uddannelser

Fra august 2019 bliver KVUC leverandør af studiestøtte til ordblinde på alle videregående uddannelser i hovedstaden.

Mand og kvinde læser i en bog

På alle videregående uddannelser går der unge, som er ordblinde, og som med den rette støtte kan opnå succesfulde oplevelser i deres uddannelse. Derfor vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet gennem specialpædagogiske støtteordninger (SPS) sikre den rette hjælp til personer med læse- og skrivevanskeligheder.

KVUC har solid erfaring med både at teste for ordblindhed og med at iværksætte de individuelle indsatser, der er brug for.

KVUC har, efter en større udbudsrunde, fået tildelt opgaven som leverandør af denne ydelse i hovedstaden og vil fra august 2019 starte de nye indsatser op som leverandør for STUK. KVUC’s rolle bliver dels at gennemføre tests, hvor det afklares, om der er tale om ordblindhed, dels at tilbyde studiestøttetimer samt instruktion i anvendelse af IT-hjælpemidler. De studerende skal henvises til forløb på KVUC af SPS-vejlederne på de videregående uddannelser.

”KVUC har solid erfaring med både at teste for ordblindhed og med at iværksætte de individuelle indsatser, der er brug for. Vi har igennem mange år tilbudt støtte for kursister på de almene voksenuddannelser og HF. Desuden har vi de seneste år løst dele af opgaven for STUK med at teste for ordblindhed på de videregående uddannelser. Derfor glæder det os meget, at vi nu kan stille vores samlede ekspertise til rådighed for studerende på alle de videregående uddannelser”, fortæller KVUC’s rektor, Anita Lindquist Henriksen.

SPS er afgørende for gennemførslen

Undersøgelser udarbejdet af Epinion for Egmont Fonden i 2018 viste, at ordblinde børn og unge har præcis samme forventninger om at få sig en uddannelse som deres kammerater, men at drømmene for mange er svære at opfylde. Undersøgelserne konkluderer, at ordblinde klarer sig dårligere end andre unge i uddannelsessystemet: De får lavere karakterer i alle fag, og færre gennemfører en uddannelse. Ordblinde med svag social baggrund er dobbelt udfordrede.

Dog tyder meget på, at dette kan ændres med den rette indsats. En undersøgelse af Danmarks Evalueringsinstitut offentliggjort i marts 2019 viser, at unge på ungdomsuddannelserne med ordblindhed og psykiske vanskeligheder, der modtager specialpædagogisk støtte, klarer sig næsten lige så godt som elever uden disse vanskeligheder, når man tager højde for faktorer som for eksempel forældrenes uddannelsesniveau.

”Samlet set viser undersøgelserne, at det er helt afgørende for gennemførslen, at ordblinde får tilbud om den rette støtte. Derfor er det så vigtigt, at vi kan tilbyde studerende på de videregående uddannelser en samlet pakke med tests og udredning, så ordblindhed ikke bliver den barriere, der stopper motivation, drømme og fremtidsmuligheder for dygtige unge og voksne”, siger Anita Lindquist Henriksen.

Vil du vide mere? Kontakt:


Anita Lindquist Henriksen

Anita Lindquist Henriksen

Rektor

Anne-Mette Rasmussen

Anne-Mette Rasmussen

Uddannelsesleder

Læs mere

Nyhed

HF-huer nu også på vej til unge autister i København

De første kursister får deres huer på til sommer. Et forsøg med et skræddersyet HF-forløb, HF Inklusion, for unge med autisme er blevet en succes, og…

Læs mere
Nyhed

HF for de gådefulde og geniale

Målgruppen af unge med Aspergers syndrom er finurlig, kantet og fuld af muligheder. På HF Inklusion skal KVUC’s lærere og mentorer tænke ud af boksen.…

Læs mere
Nyhed

Temaaften for forældre til ordblinde børn

Hør om andre forældres erfaringer og få gode råd fra eksperter. KVUC afholder den 13. marts 2019 temaaften for forældre til ordblinde børn. Det er gra…

Læs mere
Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb