Om KVUC

Se alle nyheder

KVUC's rektor Anita Lindquist Henriksen indtræder i DEA's faglige board

Anita Lindquist Henriksen skal medvirke til kvalitetssikringen af DEA's arbejde samt give input til DEA's strategiske retning og de analyser, dagsordner og problemstillinger, som DEA skal beskæftige sig med.

DEA er en seriøs og central stemme i uddannelsesdebatten i Danmark, som bidrager med konkrete analyser, der kvalificerer både dialoger og politikudvikling. Det er vigtigt, at vi har en politisk uafhængig aktør som DEA, der har det tværgående fokus på uddannelse vertikalt og horisontalt, og på værdiskabelse i bred forstand. Jeg ser frem til at bidrage til drøftelserne om, hvordan vi som samfund skaber de bedste rammer for sammenhæng i hele uddannelseskæden, og mellem uddannelse og arbejdsmarked, udtaler Anita Lindquist Henriksen. 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb