Om KVUC

Se alle nyheder

Kransen var hejst, og håndværkerne blev fejret ved rejsegilde for KVUC's kommende studiesal

Tirsdag d. 7. februar 2023 havde KVUC fornøjelsen af afholde rejsegilde i skolens kommende studiesal i Vognmagergade 8.

Rejsegildet blev afholdt sammen med arkitektfirmaet LAARK og Tømrer- og Snedkermester Jacob Pedersen A/S. Traditionen tro var kransen hejst, og forplejningen bestod af varme hotdogs og sodavand.

KVUC's rektor Anita Lindquist Henriksen holdt tale og fortalte om studiesalsprojektets historie og udvikling siden idéen om en studiesal opstod i 2012.

Historien om denne sal startede faktisk helt tilbage omkring 2012, hvor vi brændende ønskede os en sal, et samlingssted. Arkitekt Michael Laungaard kom på omkring 2016/17, og på baggrund af hans flotte oplæg, modtog vi en generøs bevilling fra Den A.P. Møllerske støttefond, der muliggjorde, at projektet kunne realiseres.

Hun takkede Den A.P. Møllerske Støttefond for deres donation til projektet; arkitekt Michael Laungaard; hovedentreprenør Jacob Pedersen, projektets dygtige håndværkere samt KVUC's eget servicepersonale for deres store indsats.

Dette byggeprojekt udmærker sig ved at have kompetente håndværkere og en dygtig hovedentreprenør, Jacob Pedersen, som har sikret en forbilledlig koordinering af samarbejdet mellem de forskellige byggefaglige opgaver og områder samt leverandører.

Arkitekt Michael Laungaard holdt ligeledes tale og fortalte levende om de arkitektoniske overvejelser bag studiesalens design, herunder arbejdet med at skabe en sal præget af lys og luftighed i overensstemmelse med den oprindelige arkitekts vision.

Studiesalen bliver et fælles samlingssted for kursister og medarbejdere på KVUC og får stor betydning for skolens virke. Med sin placering i hjertet af KVUC's bygning i Vognmagergade 8 vil salen understøtte et levende og inspirerende studiemiljø til faglig fordybelse, læring, debat og samvær.

Salen ventes klar til brug i sommeren 2023. 


Rektor Anita Lindquist Henriksen holdt takketale.


Arkitekt Michael Laungaard fortalte om de arkitektoniske visioner bag studiesalens design.
Fra venstre: arkitekt Michael Laungaard, næstformand i KVUC's bestyrelse John Westhausen, snedkermester Jacob Pedersen, KVUC's rektor Anita Lindquist Henriksen og KVUC's bestyrelsesformand Tim Christensen.Til lejligheden havde KVUC lejet en pølsevogn, så traditionen med hotdogs som rejsegilde-forplejning blev holdt i hævd.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb