Om KVUC

Se alle nyheder

Studie- og samlingssal på KVUC er officielt indviet

De seneste uger har kursisterne på KVUC indviet den nye studie- og samlingssal. Fredag den 6. oktober var det så samarbejdspartnere og medarbejderes tur til at indvie salen officielt.

Planerne om en ny studie- og samlingssal går helt tilbage til omkring 2016, hvor de første idéer blev drøftet med arkitekt Michael Laungaard fra LAARK. Forventningens glæde ved endelig at kunne tage salen i brug var derfor stor, og både gæster og værter nød den storslåede sal, der fremover skal samle kursister og medarbejdere på tværs af uddannelser til faglige og sociale arrangementer.

Salen er opført med uvurderlig støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Velkommen til KVUC’s nye studie- og samlingssal

Tim Christensen, bestyrelsesformand for KVUC, kursistrådets forperson Neel Brix og næstforperson Signe West bød velkommen til den officielle indvielse af KVUC’s nye studie- og samlingssal. Tim Christensen fortalte om KVUC, og Signe West og Neel Brix fremhævede det store fællesskab på tværs af forskelligheder, som de møder på KVUC. Ligesom de også fremhævede undervisernes store faglighed og engagement.Rektor Anita Lindquist fortalte om den lange vej til at kunne afholde indvielsen. Det er nemlig ikke enkelt at bygge en sal midt i et gammelt hus. Det betyder blandt andet, at der er en halv meters højdeforskel fra den ene side til den anden mellem de to balkoner, og der er nedlagt en bærende væg. Anita fortalte også, om de første tanker og ønsker til den nye sal:

Visionen med salen har været at bygge et rum, som kunne være det bankende hjerte her i huset – hvor vi samles, og hvorfra pulsen slår. Et sted som summer af liv og læring. Og ved I hvad? Jeg kan allerede mærke det. Det er fantastisk dejligt, at vi står her i dag. Tak for at hjælpe os med at indvie vores nye studie- og samlingssal.Lektor på KVUC og ph.d. i historie, Jakob Sørensen, fortalte om bygningens og kvarterets historie.

Kursisterne viste salen og KVUC frem

De bedste repræsentanter for KVUC er nu engang kursisterne. Derfor var den røde tråde i indvielsens program også de nuværende og tidligere KVUC-kursister, som på fornemmeste vis bidrog med kulturelle indslag, hjælp og personlige historier.

HF-enkeltfagskursist og pianist, Bertram, spillede, imens gæsterne fandt deres pladser, og tutorerne fra 2-årig HF var værter og barpersonale. Elevkor ved et par af førsteårsklasserne fra 2-årig HF blev akkompagneret af to musiklærere, da de sang for til fællessang – og så var salen i den grad taget i brug, og stilen lagt til en festlig eftermiddag.


Nuværende og tidligere kursister fra HF Enkeltfag, 2-årig HF, HF Inklusion+, FVU, HF-pædagogpakkeforløb og AVU fortalte med rørende ord om deres tid på KVUC. Endelig var der ballet og jazz/bossanova ved nuværende og tidligere kursister på KVUC.

Det var tydeligt at mærke, at kursisterne gjorde stort indtryk på alle i salen.

Arkitekternes overvejelser


Arkitekt Michael Laungaard fra LAARK, fortalte om de arkitektoniske overvejelser bag salen med en visionen om at spejle KVUC gennem studie- og samlingssalens udtryk:

Studiesalen bliver et fælles samlingssted for kursister og medarbejdere på KVUC, og får stor betydning for skolens virke. Med sin placering i hjertet af KVUC's bygning vil salen understøtte et levende og inspirerende studiemiljø til faglig fordybelse, læring, debat og samvær.”

Samlingspunkt for læring og fællesskab


Salen er allerede blevet et samlingspunkt på KVUC med oplæg og foredrag. På sigt vil salen danne rammen om morgensamlinger, politiske debatter, koncerter, translokationer mv. Vi glæder os til at se salen udfolde sig sammen med kursister og medarbejdere.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb