Chat with us, powered by LiveChat
Om KVUC

Se alle nyheder

Gør karriere som soldat og tag din HF samtidig

I februar var KVUC vært for en uddannelsesdag for soldater fra den Kongelige Livgarde. Dagen var resultatet af et samarbejde mellem Livgarden, HKKF og KVUC, som sammen arbejder på at finde nye måder at kompetenceudvikle soldaterne på under deres tjeneste i Forsvaret. For mange af soldaterne er et online studieforløb på HF en oplagt mulighed.

Det var lidt af et særsyn, da 200 uniformerede soldater fra 1. bataljon i Den Kongelige Livgarde fredag den 23. februar gik ned ad gangene og op ad KVUC’s smukke vindeltrappe i Sankt Petri Passage 1. Med iboende disciplin og varme uniformer trådte soldaterne for en kort stund ind i en anden verden.

Uddannelsesdagen på KVUC skulle gøre soldaterne klogere på de muligheder, de har for at videreuddanne sig under og efter deres tjeneste ved 1. bataljon. I denne type hærenhed har de fleste nemlig et ønske om på et tidspunkt at afslutte tjenesten og rykke videre i arbejdslivet.

”Det er et meget belastende job med fx udsendelser, og det gør, at man på et tidspunkt har behov for at komme videre. Det kan enten være i form af karriereudvikling i Forsvaret, men det kan også være, at man på et tidspunkt gør op med sig selv, at man vil videre med en civil tilværelse – og derfor har brug for en civil uddannelse som trædesten for at søge ud i civil beskæftigelse”, fortæller Poul Sørensen, konsulent i HKKF, Hærens Konstabel og Korporalforening.

Soldater i karrierepanik

Efter afskaffelsen af muligheden for civiluddannelse i 2014, som gjorde, at soldaterne inden for en særlig ramme kunne uddanne sig under deres ansættelse i Forsvaret, er det nu i højere grad op til soldaterne selv at lægge en plan for fremtiden. Det kan være svært at overskue for mange, og det har vist sig at have konsekvenser for fastholdelsen af soldaterne.

Det er et meget belastende job med fx udsendelser, og det gør, at man på et tidspunkt har behov for at komme videre.

”Fordi der nu mangler muligheden for, at man kan have en civil uddannelse at falde tilbage på, virker det som om, at mange af soldaterne ’panikker’ i forhold til, hvornår det er det rigtige tidspunkt at forlade tjenesten på. Det er som om, at den opsparing, man havde med civiluddannelsen, gav lidt mere ro på”, fortæller Poul Sørensen.

Tendensen har chefen for 1. bataljon i Den Kongelige Livgarde, Kenneth Strøm, også mærket gennem de seneste år. Soldaterne får ikke planlagt deres fremtid, og karrierespringet sker derfor ofte mere eller mindre spontant.

”Det er relevant, at soldaterne finder ud af, hvad de gerne vil, og hvad vejen er dertil. Måske behøver de ikke at sige op, hvis vi kan synliggøre den vej og samtidig skabe nogle rammer, der gør, at de faktisk godt kan læse samtidig med, at de har et fuldtidsarbejde”, fortæller Kenneth Strøm.

Ikke øje for fleksible uddannelsestilbud

Der er således behov for at tænke anderledes på området og særligt belyse fleksibiliteten i uddannelsessystemet, som rummer mange uopdagede muligheder.

”Fleksibiliteten i uddannelsessystemet er jo blevet væsentlig forøget gennem en del år, og jeg tror, der er rigtig mange, som ikke har øjnene op for den fleksibilitet, der er. Muligheden for at tage eller tilrettelægge en uddannelse, som passer ind i et arbejdsliv er jo langt større end tidligere, og vi er ikke gode til – inden for vores lille verden – at spotte de muligheder, der ligger i det civile uddannelsessystem”, pointerer Poul Sørensen.

Soldaterne selv imødekommer da også vejledningsinitiativet. I en undersøgelse har langt størstedelen af gruppen tilkendegivet, at de er interesserede i at høre mere om deres uddannelsesmuligheder.

KVUC soldater

KVUC er en vigtig medspiller

Med økonomiske midler fra FUSA (Fonden til udvikling af Statens arbejdspladser) fik Forsvaret i samarbejde med HKKF mulighed for at skyde et kompetenceudviklingsprojekt for soldaterne i gang.

I projektet har KVUC haft en betydelig rolle som vært og koordinator for uddannelsesdagen i februar, men har også forinden bistået med uddannelsesvejledning og rådgivning af Forsvaret på området.

For nogle kan det måske være, at de har haft en mindre god oplevelse, sidste gang de gik i skole og så alligevel tænker ’nå, men det er jo ikke så farligt det her’.

Under ledelse af HF-uddannelseschef på KVUC, Birgit Abild Andersen, igangsatte projektleder Marie Louise Grandorf allerede i januar uddannelsesprojektet med et indledende oplæg for soldaterne på Høvelte Kasserne. Her fik soldaterne et generelt indblik i uddannelsessystemet i Danmark og i de uddannelsesmuligheder, de har for at uddanne sig sideløbende med deres arbejde i Forsvaret.

Besøget skabte desuden en fælles forståelsesramme som grundlag for den efterfølgende uddannelsesdag på KVUC.

Et civilt uddannelsesmiljø 

At konceptet for uddannelsesdagen skulle indeholde besøg af repræsentanter fra andre uddannelsesretninger, samt at dagen skulle finde sted på KVUC – og ikke på Høvelte Kasserne – er en ide, som Birgit Abild Andersen og Marie Louise Grandorf har bragt på banen. En idé som Kenneth Strøm ser mening i:

”Jeg tror, det er en rigtig god ide, fordi det er med til at vise, hvad er det for nogle rammer, uddannelse foregår i. For nogle af soldaterne er det lang tid siden, at de har stiftet bekendtskab med et civilt læringsmiljø. For nogle kan det måske være, at de har haft en mindre god oplevelse, sidste gang de gik i skole og så alligevel tænker ’nå, men det er jo ikke så farligt det her’”.

På forskellige workshops kunne soldaterne således ikke kun møde KVUC, som repræsenterede uddannelsesmuligheder på AVU- og HF-niveau. De kunne også søge information og råd hos vejledere fra Forsvarets uddannelser, erhvervsuddannelser ved uddannelsesstederne NEXT og TEC samt videregående uddannelser, som var repræsenteret af Studievalg København.

Nye kursister på KVUC 

Det har vist sig, at mange af soldaterne ikke har en ungdomsuddannelse med i bagagen. Der har derfor været stor interesse for KVUC’s online HF-studium. Med en online tilrettelæggelse kan soldaterne nemlig få uddannelsen til at passe ind i deres hverdag i Livgarden.

Uddannelsessamarbejdet er således ikke kun udbytterigt og meningsfuldt for Forsvaret og soldaterne, men også for KVUC.

”Flere af soldaterne udnyttede på uddannelsesdagen muligheden for en personlig vejledningssamtale, da de var på besøg, og en del har faktisk allerede tilmeldt sig fag på KVUC”, fortæller Marie Louise Grandorf, som ud over rollen som projektkoordinator også er studievejleder for soldaterne.

Denne udvikling er HF-uddannelseschef på KVUC Birgit Abild Andersen også meget glad for:

”Det har vist sig at være en rigtig god ide at invitere soldaterne ud på skolen. Skolen er præsentabel, og vi er rutinerede i at lave uddannelsesdage, konferencer og lignende. Og vi er selvfølgelig meget glade for, at flere af soldaterne har tilmeldt sig kurser hos os – og at vi på den måde kan hjælpe dem videre gennem et fleksibelt uddannelsestilbud”.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb