Gå til sidens indhold
Om KVUC

Se alle nyheder

Fra tålt ophold til godt ophold

HF-kursister med Aspergers har succes på KVUC, og om få måneder får de første unge med Aspergers hue på. Ambitiøse kursister, massiv mentorstøtte og særlig uddannelse til lærerne betyder, at de unge finder troen på sig selv og gennemfører HF.

HF Inklusion

HF-kursister med Aspergers har succes på KVUC, og om få måneder får de første unge med Aspergers hue på. Ambitiøse kursister, massiv mentorstøtte og særlig uddannelse til lærerne betyder, at de unge finder troen på sig selv og gennemfører HF. Det er altid et stort øjeblik, når kursister på Københavns VUC får hue på. Men til sommer får en gruppe lærere, kursister og forældre måske lidt mere gåsehud end normalt, når de hvide huer sættes på. Her bliver de første kursister på KVUC’s HF Inklusion nemlig færdige med deres HF-eksamen.

HF Inklusion er et skræddersyet HF-forløb for unge med Autisme Spektrum Tilstand – i daglig tale AST. Mange af kursisterne har Aspergers syndrom, og det betyder, at de fx har brug for mere struktur, fastere rammer og mere støtte til at få det sociale på skinner end andre unge.

Mentorer hjælper de unge 

HF Inklusion adskiller sig fra en ordinær HF ved, at den tager tre år i stedet for to år. Der er færre kursister på holdene, og så er der knyttet to mentorer til hvert hold.
Anita Lindquist er udviklingschef på KVUC og ansvarlig for HF Inklusion. Hun betegner mentorstøtten som helt essentiel.

”Lærere og mentorer hjælper dem med at opøve de strategier, der skal til for at gennemføre en uddannelse. Det er vores klare vurdering, at der ville være et stort frafald i målgruppen, hvis de bliver placeret direkte på de ordinære hold,” siger hun.

Hvis vi skal være et relevant tilbud til en så sårbar målgruppe, skal vi møde dem med en viden om deres udfordringer, der er ligeså gennemgribende.

Mentorstøtten nedtrappes gradvist, og på tredje år går alle kursister på de ordinære hold
Lars Thomsen er en af dem, der er i dagligdagen er tættest på de unge med Aspergers syndrom. Som mentor og socialpædagogisk støtte træder han til, når sociale eller personlige problemer spænder ben for den faglige udvikling.

”Denne gruppe af unge har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Hvis vi skal være et relevant tilbud til en så sårbar målgruppe, skal vi møde dem med en viden om deres udfordringer, der er ligeså gennemgribende. Fx ved vi, at vi proaktivt skal tilbyde den nødvendige støtte. For Asperger-gruppen har enormt svært ved at bede om hjælp.”

En opgørelse viser, at resultaterne med HF Inklusion er meget positive. Næsten ni ud af ti – helt præcist 88 procent – af kursisterne har gennemført de første to år.
”Vi kan dokumentere, at kursisterne gør markante fremskridt både socialt og fagligt, og frafaldet på HF Inklusion ligger faktisk lavere end på vores ordinære HF-hold,” fortæller Anita Lindquist.

For dem [HF kursister med Aspergers] betyder HF Inklusion, at tiden i skole bliver forvandlet fra tålt ophold til godt ophold. Heldigvis.

Som mentor ser Lars Thomsen også de unges udvikling. Den seneste vintereksamen er gået godt, og han kan hver dag følge deres sociale udvikling.

”Vi hører mange grin og ser meget levet ungdomsliv. Sådan er det langt fra altid for unge i vores målgruppe. For dem betyder HF Inklusion, at tiden i skole bliver forvandlet fra tålt ophold til godt ophold. Heldigvis.”

En særlig opgave

Kursisterne på HF Inklusion kommer fra hele hovedstadsområdet. Linjen er særligt tilrettelagt og målrettet unge med AST, og den blevet til i tæt dialog med specialskolen Sputnik, UU og jobcentrene, der også visiterer unge til uddannelsen.

For et stort uddannelseshus som KVUC har det været en udfordring at skabe et godt og overskueligt HF-forløb for målgruppen af unge med AST. Mange af kursisterne har ikke bare AST-diagnosen med i bagagen. De har måske også andre krydsdiagnoser som adhd. En del af kursisterne kommer fra mindre specialtilbud, og en del har folkeskoleforløb eller andre ungdomsuddannelser med sociale eller faglige nederlag og dårlige oplevelser bag sig.

”Lærerne har skullet efteruddannes til at løfte opgaven med at undervise unge med en diagnose i autismespektret. Nogle kursister reagerer overraskende, og for lærerne kan det være svært ikke at få den samme respons, som de er vant til. Det har været en stor opgave for alle, men det er blevet en succes,” siger Anita Lindquist.

Kursisterne skal videre i uddannelsessystemet 

KVUC har store ambitioner med den specielle HF-linje, som også udviklingschefen ser stærke perspektiver i.

”Vores klare mål er, at kursisterne fortsætter i uddannelsessystemet, læser videre og kommer ud på arbejdsmarkedet. Og det er ambitiøst, for mange af kursisterne har prøvet kræfter med og har opgivet andre ordinære uddannelsesforløb, før de kom hos os,” forklarer hun.

Også for KVUC som institution er der pædagogiske perspektiver i at blive gode til at uddanne målgruppen af unge med særlige behov.

”Vi får en langt større pædagogisk viden, og vores undervisere bliver dygtigere til at håndtere netop den gruppe unge. Og det er vigtigt, for vi skal huske på, at der også sidder kursister med diagnoser på de ordinære hold, der har brug for støtte,” siger Anita Lindquist.

Vores klare mål er, at kursisterne fortsætter i uddannelsessystemet, læser videre og kommer ud på arbejdsmarkedet.

Målet er at optage cirka 30 elever om året på HF Inklusion. Antallet er kursister må ikke blive for højt, for så ryger den grundlæggende tanke om inklusion.
”Vi har ingen ambition om at blive en specialskole. Med 30 elever kan vi reelt inkludere i vores uddannelsesmiljø uden, at nogen vil opleve studiemiljøet som specialiseret,” forklarer hun.

De første eksamensbeviser bliver snart uddelt

For Anita Lindquist bliver det specielt, at se de første 14 HF Inklusions-kursister få eksamensbeviser. ”Det bliver fantastisk. Helt enkelt. Mange af vores kursister har skullet arbejde ekstremt hårdt med sig selv både personligt, socialt og fagligt. De har systematisk skullet lære sig værktøjer til nogle af de ting, som er helt naturlige for dig og mig,” forklarer hun. De første HF Inklusions-kursister bliver færdige i juni 2015.

Læs mere

Nyhed

Indvandrere lærer dansk på helt ny måde

”Gastro-dansk” er vejen frem. Tal fra Hotel- og Restaurationsskolen viser, at 70% af de kursister, der har været i fare for at ryge ud, men som har ge…

Læs mere
Nyhed

Online undervisning vækster videre: Nu kan HF’erne blende deres egen uddannelse

10% flere kursister har i efteråret 2016 valgt HF som online undervisning på KVUC. Som noget nyt tilbyder KVUC nu også HF Blend, hvor kursisterne kan…

Læs mere
Nyhed

VUC’ernes motorvej til erhvervsuddannelser

VUC’erne samarbejder tæt med erhvervsuddannelserne og gør hvert år et meget stort antal unge klar til en erhvervsuddannelse via en række forskellige f…

Læs mere
Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb