Chat with us, powered by LiveChat
Om KVUC

Kursisttilfredshed

KVUC gennemfører hvert år en kursisttilfredshedsundersøgelse (KTU). Undervisningsministeriet har fastsat, at det er den 2-årige HF, der er målgruppen.

Når vi på KVUC gennemfører kursisttilfredshedsundersøgelser (KTU), har vi fokus på at måle kursisttrivslen og at identificere, hvilke faktorer der er mest afgørende for trivsel. Det overordnede formål er at få værdifuldt input til, hvordan vi kan gøre KVUC til en endnu bedre uddannelsesinstitution. De spørgsmål vi bruger i undersøgelsen er centralt formuleret med afsæt i otte kategorier: 

  • Organisering
  • Elevtrivsel
  • Undervisere
  • Undervisning
  • Socialt miljø
  • Fysisk miljø
  • Egen motivation
  • Udstyr og materialer

Vi laver KTU i et samarbejde med et nationalt kvalitetssikringsnetværk (ESB-netværket), hvor en række andre uddannelsesinstitutioner deltager. Fordelene ved at bruge netværket er, at der bliver skabt en fælles evalueringskultur. På den måde kan vi sammenligne os med andre VUC’er i Danmark og sammenligne egne resultater igennem årene.

Alle VUC’er og gymnasier i Danmark anvender samme basisspørgeramme og rapporteringsværktøj, som er udviklet for Undervisningsministeriet i 2009. Spørgeskemaet er udarbejdet af konsulentfirmaet ASPEKT og et andet konsulentfirma, Ennova, står for dataindsamling, -bearbejdning og -rapportering.

Alle VUC’er og gymnasier i Danmark anvender samme basisspørgeramme og rapporteringsværktøj, som er udviklet for Undervisningsministeriet i 2009. Spørgeskemaet er udarbejdet af konsulentfirmaet ASPEKT og et andet konsulentfirma, Ennova, står for dataindsamling, -bearbejdning og -rapportering.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb