Gå til sidens indhold
For kursister

Studieregler på AVU, FVU og OBU

Du har som kursist på KVUC pligt til at følge bestemte studieregler om aktiv deltagelse i undervisningen.

Ved at være aktiv og engageret er du med til at skabe et levende og velfungerende læringsmiljø, og du fastholder samtidig egen interesse og motivation.

Mødepligt og krav til aktiv deltagelse

At være studieaktiv betyder, at du skal:

  • møde til al undervisning - dvs. at der er mødepligt
  • deltage aktivt i undervisningen
  • aflevere skriftlige opgaver
  • lave mundtlige fremlæggelser
  • deltage aktivt i gruppearbejde

Mangelfuld studieaktivitet

Hvis du ikke er studieaktiv:

  • vil du blive indkaldt til en samtale med en vejleder
  • vil du blive tilbudt hjælp til det faglige i værkstedet
  • skal du indgå en aftale med vejlederen om, hvordan du indhenter det forsømte.

Hvis du ikke overholder aftalen, vil du blive udmeldt og dermed miste retten til SU og anden understøttelse.

Vi vurderer altid den enkelte kursists samlede studieaktivitet og situation.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb