Chat with us, powered by LiveChat Gå til sidens indhold
For kursister

SPS

SPS (Specialpædagogisk Støtte) er en særlig støtte til dig, der har en funktionsnedsættelse.

Med SPS får du hjælp til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre.

 • Om Specialpædagogisk støtte

  Hvad er SPS?

  SPS står for Specialpædagogisk støtte, og er en mulighed for at få hjælp og støtte til din uddannelse, hvis du har en funktionsnedsættelse. Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har.

  Du kan få hjælp til at:

  • Strukturere din hverdag 
  • Øve at sidde i rum med flere kursister
  • Danne et overblik over opgaver og moduler
  • Komme i gang med større skriftlige og mundtlige opgaver
  • Øve noteteknik
  • Afgrænse og afslutte opgaver
  • Forstå undervisers svar
  • Øve mundtlig formidling
  • Strukturere eksamensperioden
  • Tage kontakt til relevante personer på KVUC
 • Målgruppe

  Hvem kan søge SPS?

  Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelse og lider af en såkaldt funktionsnedsættelse, eller har tilsvarende svære vanskeligheder. 

  Du kan have en funktionsnedsættelse, hvis du fx:

  • Er ordblind.
  • Har psykiske vanskeligheder.
  • Har fysiske vanskeligheder.
  • Er døv eller hørehæmmet.
  • Er blind eller svagsynet.
 • Ansøgning

  Hvordan søger jeg om SPS?

  Hvis du vil søge om SPS, skal du starte med at kontakte vejledningen på den uddannelse du læser på, eller ønsker at læse på. Her vil de sørge for, at du bliver indkaldt til en samtale med en vejleder.

  Kontakt Vejledningerne

  Vejlederen vil spørge dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til elever/kursister på den uddannelse, du tager. Sammen skal I finde frem til forslag til støtte, som kan hjælpe dig.

  Sammen med vejlederen skal du desuden udfylde en ansøgning om SPS og underskrive en bemyndigelseserklæring om, at du er elev/kursist på den pågældende uddannelse, at du har behov for støtte, og at KVUC må søge støtten for dig.

  Derudover skal du fremvise og aflevere dokumentation på din funktionsnedsættelse. Hvis du har sådan en i forvejen, skal du derfor tage den med til samtalen. Hvis du vil søge SPS på grund af ordblindhed, skal du være udredt for ordblindhed, og ved psykiske og fysiske lidelser skal dokumentationen være lægefaglig - dvs. den skal være underskrevet af en læge eller speciallæge. Det kan også være en kopi af din journal fra sygehus eller speciallæge.

 • Ansøgningsfrist

  Hvornår kan jeg søge om SPS?

  Du kan først søge om SPS, når du har betalt for og er optaget på en ungdomsuddannelse. 

  Allerede når du søger om optagelse på din uddannelse, bør du dog gøre opmærksom på, at du eventuelt vil have et behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Behandlingstiden for SPS kan nemlig vare op til 6 uger.

Har du spørgsmål om SPS?

Har du spørgsmål om SPS, er du altid velkommen til at kontakte os. Du skal kontakte vejledningen, der hører til den uddannelse, du går på.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb