Tysk forts. B

Læs Tysk fortsætter på B-niveau

På Tysk forts. B kommer du til at beskæftige dig med det tyske sprog, litteratur, historie samt samfundsforhold i de tysksprogede lande. Du kommer til at videreudvikle din sprogfærdighed, løfte dit faglige niveau og få en dybere indsigt i tysk sprog og kultur.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Tysk forts. B?

  På Tysk forts. B kommer du til at beskæftige dig med det tyske sprog, litteratur, historie samt samfundsforhold i de tysksprogede lande. Du kommer til at videreudvikle din sprogfærdighed og løfte dit faglige niveau samtidig med, at du får en dybere indsigt i tysk sprog og kultur. Du kommer til at opleve, at det at kunne et sprog er en nøgle til at forstå verden og agere i internationale sammenhænge.

  I undervisningen kommer du til at udvikle din lytte- og læseforståelse. Samtidig får du rig mulighed for at forbedre og præcisere dit eget tale- og skriftsprog idet du løbende arbejder med at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk.

  Undervejs på faget kommer du til at udvikle din samtalefærdighed og præsentationskompetence, og du kommer til at træne din evne i at udtrykke dig skriftligt på tysk. Du vil fx skulle lave forskellige skriveøvelser som relaterer sig til de tekster og emner, der arbejdes med i undervisningen. Målet er at du kan udtrykke dig på et klart forståeligt og sammenhængende tysk og herved anvende et varieret ordforråd. Det skriftlige arbejde kobles til arbejdet med tekstlæsning og grammatik.

  I løbet af undervisningen i Tysk forts. på B-niveau kommer du til at arbejde med 4-8 forskellige emner, som fx. ”Auf der Flucht”, Buntes Deutschland”, ”Krimi” eller ”Modernes Leben”. Du kommer til at læse skønlitterære tekster såvel som sagprosa. For at give dig mulighed for at lytte til så meget tysk som muligt inddrages også medier som film, kortfilm, reklamevideoer, musikvideoer, podcasts, læringsvideoer og meget andet.

  Læreplan for Tysk forts. B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Tysk forts. B

  Tysk forts. 0-B

  Du kan tage Tysk forts. B som C-B forløb, hvis du allerede har bestået faget på C-niveau. Du kan også tage faget som 0-B forløb, hvor du får C- og B-niveau samtidig, men kun går til en enkelt eksamen til sidst.

  For at få den fulde forståelse af, hvad 0-B forløbet indeholder, skal du også læse fagbeskrivelsen for Tysk forts. C.

  Læs om Tysk forts. C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Tysk forts. B?

  Tysk forts. B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Før eksamen har du én times forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen eksamen trækker du en tekst, som knytter sig til et af de emner du har arbejdet med i undervisningen. Teksten er på maks. 1,5 normalsider. I forberedelsestiden skal du forberede en præsentation og analyse af teksten med udgangspunkt i en instruks, der fortæller dig, hvad du særligt skal fokusere på. Til eksaminationen efterfølges din præsentation af en uddybende samtale om teksten med udgangspunkt i din fremlæggelse, analyse og perspektivering.

  Det er vigtigt, at du har et godt overblik over de emner og tekster, der er arbejdet med i undervisningen, da du skal kunne sammenligne med det tekstmateriale, der er blevet arbejdet med i undervisningsforløbet.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Tysk forts. B?

  Du kan følge Tysk forts. på B-niveau, hvis du har haft tysk i folkeskolen eller på anden vis kan dokumentere, at du har de nødvendige forudsætninger for at følge faget. 

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

  Hvis du tager Tysk forts. B som C-B forløb, skal du have gennemført Tysk forts. på C-niveau inden du kan starte.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb