Gå til sidens indhold
Spansk beg. A

Læs Spansk begynder på A-niveau

På Spansk beg. A lærer du om kultur, historie og samfundsforhold i Spanien og Latinamerika gennem bl.a. tekst, film og musik. Samtidig lærer du at forstå talt og skrevet spansk fra forskellige områder, og du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt. 

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Spansk beg. A?

  På Spansk beg. A lærer du om kultur, historie og samfundsforhold i Spanien og Latinamerika gennem bl.a. tekst, film og musik 

  Undervisningen er organiseret i 3-6 emner, hvor vi opbygger et ordforråd til hvert emne og læser korte tekster, sangtekster, og ser dokumentarer og film på spansk. Således lærer du at forstå talt og skrevet spansk fra forskellige områder og gennem forskellige mennesker, der taler meget forskelligt. Et eksempel på et emne kunne være ”Familiestrukturer i Spanien og Latinamerika”. 

  Du lærer også at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på spansk om de emner, vi læser om. Her er det vigtigst, at du kan kommunikere så du bliver forstået, og så du viser noget viden om spansk grammatik. Dette betyderat du lærer at kunne tale nogenlunde korrekt spansk, hvor du bøjer ordene sammenhængende og bøjer verberne.  

  Du lærer også at arbejde nogenlunde systematisk med sproget så du kan italesætte et emne med egne ord, og du udvikler strategier for at kommunikere på et simpel, men effektiv måde. Her er det vigtigt at benytte relevante hjælpemidler, såsom ordbog og grammatik.

  Læreplan for Spansk beg. A

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Spansk beg. A
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Spansk beg. A?

  Spansk beg. A afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Du har 24 timers forberedelse op til eksamen, og 30 min. forberedelsestid på dagen. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 4 timer.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen skal du vise, at du kan læse og forstå en spansksproget tekst, og fremlægge og samtale om teksten på et rimeligt korrekt spansk. Du skal yderligere kunne referere til emner behandlet i undervisning. Du har 24 timer til at forberede dig med denne tekst.

  Derudover skal du vise at du kan samtale på spansk med udgangspunkt i et billede om almene emner, og at du kan læse og forstå en spansksproget tekst, som du kort skal referere på dansk. Til dette har du ca. 30 min. forberedelse.

  Om den skriftlige eksamen

  Til den skriftlige eksamen skal du vise, at du kan skrive et rimeligt fejlfrit og flydende spansk med udgangspunkt i det tekstmateriale du får udleveret.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Spansk beg. A?

  Du kan følge Spansk beg. på A-niveau, hvis du har gennemført Spansk beg. på B-niveau.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb