Psykologi C

Læs Psykologi på C-niveau

I Psykologi C kommer du til at dykke ned i et stort og sammensat teoretisk univers. Psykologi er et meget bredt fag. Du kommer både til at lære om naturvidenskabelig psykologi, humanistisk psykologi og samfundsvidenskabelig psykologi.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Psykologi C?

  Mange bliver overraskede over, hvor teoretisk funderet psykologi på C-niveau egentlig er. Du skal være klar til at dykke ned i et stort og sammensat teoretisk univers. Det vil måske overraske dig en del i forhold til, hvordan du tænker psykologi ind i din hverdag. Det er en vigtig pointe i psykologifaget, at arbejde os væk fra dine hverdagsforståelser. Vi skal ind i en systematisk og videnskabelig baseret psykologi. Og her kan du godt begynde at glæde dig. Psykologi er nemlig et meget bredt fag. Det byder på både naturvidenskabelig psykologi, humanistisk psykologi og samfundsvidenskabelig psykologi. Det vil sige, at faget har vidt forskellige perspektiver. Det vil overraske dig og dit syn på mange fænomener, du kender fra dit liv. 

  Faget er defineret omkring nogle faglige mål og et på forhånd fastlagt kernestof. Men der er dog ret frie rammer til at sammensætte spændende forløb i tråd med holdets interesser. Du lærer at analysere og reflektere over psykologiske forhold. Du vil også blive dygtig til at forholde dig kritisk til teorierne, deres tilblivelse og måde at forklare tingene på. 

  Læreplan for Psykologi C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Psykologi C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Psykologi C?

  Du afslutter Psykologi C med en mundtlig eksamen. Den varer 24 min. Før eksamen har du 48 min. forberedelsestid. 

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen trækker du et bilagsmateriale. Det vil være på baggrund af et kendt tema, men med ukendte tekster på 2-3 normalsider.

  Du skal til eksamen vise forståelse for fagets teoretiske grundlag. Det gør du ved at anvende begreber og teori i en tekstnær analyse af bilaget. Derudover er bilaget forsynet med 3 spørgsmål. Dem skal du også besvare.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Psykologi C?

  Du kan følge Psykologi på C-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb