Psykologi B

Læs Psykologi på B-niveau

På Psykologi B lærer du om faget som et videnskabeligt fag med kernestof, begreber og metoder. På faget får du desuden mulighed for selv at udarbejde en mindre feltundersøgelse og fordybe dig i de psykologiske temaer.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Psykologi B?

  På Psykologi B tager vi udgangspunkt I, at du har et mere indgående og sikkert kendskab til de psykologiske teorier. Ligeledes skal du have en større bredde i din viden, og du kommer til at skulle inddrage flere perspektiver på det samme fænomen.

  På Psykologi B skal du dels lære om faget som et videnskabeligt fag med dets kernestof, begreber og metoder. Men på B-niveauet får du også lov til at gå endnu mere i dybden med metode, og du får mulighed for selv at udarbejde en mindre feltundersøgelse. På Psykologi B kan du således fordybe dig endnu mere i de psykologiske temaer, og der er energi til endnu flere spændende perspektiver. 

  Læreplan for Psykologi B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Psykologi B

  Psykologi 0-B

  Du kan tage Psykologi B som C-B forløb, hvis du allerede har bestået faget på C-niveau. Du kan også tage faget som 0-B forløb, hvor du får C- og B-niveau samtidig, men kun går til en enkelt eksamen til sidst. For at få den fulde forståelse af, hvad 0-B forløbet indeholder, skal du også læse fagbeskrivelsen for Psykologi C.

  Læs mere om Psykologi C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Psykologi B?

  Psykologi B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Før eksamen har du 24 timers forberedelsestid, hvor du udarbejder en synopsis på baggrund af en ukendt tekst med et kendt tema (max. 6 normalsider).

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen skal du holde et oplæg af 10. minutters varighed ud fra din forberedte synopse. Herefter fortsætter eksaminationen som en samtale. Til eksamen skal du vise forståelse for fagets teoretiske grundlag, samt anvende begreber og teori i en tekstnær analyse. På B-niveau forventes der desuden en større viden om forsøg og fagets metode.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Psykologi B?

  Du kan følge Psykologi på B-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

  Hvis du tager Psykologi som C-B forløb, skal du derudover have gennemført Psykologi på C-niveau, inden du kan starte.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb