Geografi B

Læs Geografi på B-niveau

Geografi B handler grundlæggende om sammenspillet mellem mennesket og naturen. Derudover lærer du om Jordens, livets og landskabernes udviklingshistorie, og hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter og forvalter natur og omverden.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Geografi B?

  Geografi B handler grundlæggende om sammenspillet mellem mennesket og naturen. Derudover lærer du om Jordens, livets og landskabernes udviklingshistorie. Faget beskæftiger sig også med, hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter natur og omverden.  

  Eksempelvis vil du på Geografi B kunne komme til at arbejde med pladetektonik, vejrforhold, klima, klimaændringer, vandressourcer, samt jordens og landskabernes processer, eksempelvis dannelse af Stillehavs-atoller. 

  Undervisningen på Geografi B lægger vægt på en stor faglig dybde i behandlingen af temaerne og en mere problemorienteret undervisning. Der er fokus på naturvidenskabelige metoder, hvor viden og begreber udvikles gennem observationer og eksperimenter på den ene side og teori og modeldannelse på den anden side.

  Du vil på faget komme til at lave både eksperimentelt arbejde og feltarbejde, hvor der sker en indsamling, bearbejdning og tolkning af data. Du vil også komme til at udføre forsøg, som understøtter de emner, der gennemgås. Disse forsøg følges op med en rapportaflevering.

  Læreplan for Geografi B

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Geografi B
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Geografi B?

  Geografi B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Før eksamen har du én times forberedelsestid.

  Om den mundtlige eksamen

  Til den mundtlige eksamen trækker du en opgave med en faglig og aktuel problemstilling samt 2 bilag. Under forberedelsestiden skal du lave en disposition, der besvarer opgaven, og som skal fremlægges under de første 7-10 min. af eksaminationen.

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Geografi B?

  Du kan følge Geografi på B-niveau, hvis du har gennemført Geografi på C-niveau.

  Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb