Gå til sidens indhold
Dans C

Læs Dans på C-niveau

Dans C er et fag både med praksis og teori. I Dans C kommer du til at arbejde med din krop, udvikle din kropsbevidsthed og lære mange former for danse-genrer.

 • Indhold og læringsmål

  Hvad lærer jeg i Dans C?

  Faget dans på C-niveau er et fag både med praksis og teori. I Dans C kommer du til at arbejde med din krop, udvikle din kropsbevidsthed og lære mange former for danse-genrer. Du kommer til at arbejde med sociale danse, med scenisk dans og med rituel dans - og du skal arbejde med danse fra hele verden. Du vil lære at dans er noget, der kan forstås på utroligt mange måder – selv det at bevæge en lillefinger kan f.eks. betragtes som dans, og dans på film er også dans. 

  Der vil være individuelt baseret dans, der vil være kollektive danse. Fordi dans netop kan binde vores kroppe sammen uden fordomme, uden sproglige og kulturelle barrierer, er dans et vigtigt kropsudtryk, vi benytter os af i det daglige, selv om vi ikke tænker ”dans”. Vi arbejder med koreografi og med improvisationsteknikker, som udbygges til at være metoder til at lave eksamensdanseprojektet, hvor du danser sammen med mindst én anden. 

  Du skal se professionel dans, og kommer i kontakt med andre dansere. Du arbejder både med den fysiske og den teoretiske side af dans - fx lærer du, at bevæge dig anderledes end hvad du er vant til, du lærer at danse ud fra forskellige inspirationskilder (f.eks. tekster eller  musik), og du lærer også at analysere forskellige danseformer, dansetrin og bevægelser formelt. Du lærer grundlæggende begreber fra danseteknik og danseteori, du vil lære at analysere dans og bevægelse i praksis, din egen sansning af bevægelser, og du vil også lære at analysere dans på film – såkaldt screendans.

  Du får også et historisk blik på bevægelser og på menneskets mange udtryksmuligheder med kroppen: Hvorfor fandt man på at danse med tåspidssko? Hvornår opstod pardanse som jitterbug, tango og vals? Hvorfor spredtes hiphop så alle verdensdele på mindre end 25 år kunne danse det? 

  Læreplan for Dans C

  Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen, der findes på emu.dk.

  Gå til læreplan for Dans C
 • Eksamen

  Hvordan foregår eksamen i Dans C?

  Dans C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30. min. pr. elev, og består af en fælles danseprøve og en individuel prøve.

   

  Om den mundtlige eksamen

  Den mundtlige eksamen består af to dele: En fælles danseprøve og en individuel prøve.

  Til danseprøven er man en gruppe på mellem to og otte elever, der foreviser gruppens danseprojekt. Forevisningen skal vare mindst 1 minut pr. elev, og hele forevisningen må højst vare ca. 10 minutter, hvor man viser det koreografiske arbejde, dansetekniske udførelse samt evnen til at samarbejde koreografisk. Derefter foregår der en samtale om gruppens intentioner med eksamensdanseprojektet, dets idé og udførelse.

  Den individuelle prøve tager udgangspunkt i et ikke gennemgået materiale og sættes i relation til dit danseprojekt med synopsis og gennemgået stof. Prøvematerialet vælges af din lærer og kan være billeder, småtekster og/eller op til 1 minuts videocitater. Prøven består i et kort oplæg fra dig og en efterfølgende samtale med din lærer og censor. Den individuelle prøve varer ca. 20 minutter med en forberedelsestid på ca. 20 minutter

 • Optag

  Hvad kræver det at blive optaget på Dans C?

  Du kan følge Dans på C-niveau, hvis du opfylder de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb