Gå til sidens indhold
HF Inklusion

Om uddannelsen

HF Inklusion er for dig, der gerne vil tage en fuld HF-eksamen, og har en diagnose inden for autismespektret eller et lignende støttebehov. 

Du får særlig støtte under hele forløbet, der tager ca. 3 år, og efterfølgende kan du søge ind på mange forskellige videre uddannelser. 

 • Introduktion

  Hvad er HF Inklusion?

  HF Inklusion er et særligt tilrettelagt HF-forløb for dig, der har en diagnose inden for autismespektret. På HF Inklusion får du en fuld HF-eksamen på 3-3½ år. Målet er, at du efter et 2-årigt grundforløb er klædt på til at gennemføre den sidste del af din HF på ordinære hold sammen med KVUC’s øvrige HF-kursister. 

  På HF Inklusion bliver du under hele forløbet styrket både personligt, fagligt og socialt. Der er tilknyttet mentorer, efteruddannede lærere og en særlig studievejleder til alle hold. Du lærer studieteknik, træner strategier til at indgå i et studiemiljø og får hjælp til det faglige arbejde.

 • Målgruppe

  Er HF Inklusion relevant for mig?

  HF Inklusion er for dig, der gerne vil tage en fuld HF-eksamen, men har brug for særlig støtte under forløbet. Du har enten en diagnose inden for autismespektret eller har et lignende støttebehov. På HF Inklusion får du tilknyttet en mentor under hele forløbet, som understøtter din faglige, personlige og sociale udvikling. 

  De fleste kursister på HF inklusion er typisk unge voksne i alderen 18-25 år.

 • Fremtidsmuligheder

  Hvad kan jeg bruge HF Inklusion til?

  HF Inklusion på KVUC åbner dine døre til alle videregående uddannelser. 

  Med HF Inklusion kan du få adgang til: 

  • Korte videregående uddannelser, fx Erhvervsakademi 
  • Mellemlange videregående uddannelser, fx Professionsbachelor 
  • Lange videregående uddannelser, fx Bachelor- og kandidat

  Du får du direkte adgang til at læse videre på de korte og mellemlange uddannelser. Vil du læse videre på de lange videregående uddannelser, skal du læse to ekstra fag. Du har mulighed for at tage de to ekstra fag ved at tage et supplerende overbygningsforløb (SOF)

  Direkte optagelse på videregående uddannelser

  De fag og niveauer du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du kan søge direkte optagelse på. På Adgangskortet.dk kan du se, hvilke videregående uddannelser dit valg af fag giver adgang til.

  Gå til Adgangskortet

Vi er altid klar til at hjælpe dig

Vores kontaktpersoner på HF Inklusion er altid klar til at vejlede dig og svare på dine spørgsmål om HF Inklusion.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb