Gå til sidens indhold
Erhverv

Undervisning

KVUC Erhverv hjælper med at tilrettelægge faste undervisningsforløb eller forløb specifikt ud fra jeres behov.

Vi er altid meget fleksible i forhold til tilrettelæggelse af nye kursusforløb, og vi kommer også gerne ud og deltager i informationsmøder, hvor vi deler ud af vores viden. Vi tilbyder forskellige forløb på mange niveauer – og kombinerer dem efter jeres behov. Herunder kan I læse mere om de forskellige niveauer og typer af undervisning.

Kontakt os for at høre mere

AVU
9. og 10. klasse for voksne

Almen voksenuddannelse

Med AVU kan jeres medarbejdere få undervisning i en lang række fag på 9. og 10. klasses niveau. AVU giver jeres medarbejdere de faglige forudsætninger, der kræves for at komme videre på f.eks. HF eller erhvervsuddannelse.

Fagene kan følges på hold eller online, så det er muligt at kombinere uddannelse og job. Hvis flere medarbejdere har samme ønsker, kan undervisningen evt. tilrettelægges som elementer af fag.

FVU
Læse, skrive og regne

Forberedende voksenundervisning

På mange arbejdspladser er det et krav, at man som medarbejder kan læse, skrive, regne og anvende mails, excelark, dokumentation, instruktioner og lignende.

Hvis I har medarbejdere, der har vanskeligheder med det og brug for at styrke deres kompetencer inden for de områder, kan de, med FVU dansk og matematik, få mulighed for at opkvalificere deres basale færdigheder.

HF
Gymnasial uddannelse

Uddannelse på gymnasialt niveau

Med fag på HF, kan jeres medarbejdere udvikle deres kompetencer inden for en lang række fag på gymnasialt niveau.

Vi tilbyder både undervisning indenfor traditionelle fag som Engelsk, Dansk og Matematik og nyere fag som fx Innovation, der beskæftiger sig med innovative processer, projektforløb og forretningsplaner, eller Retorik, der træner mundtlig og skriftlig formidling. Alle fag afsluttes med prøver, som giver jeres medarbejdere papir på deres kompetencer og adgang til videre uddannelse.

OBU
Ordblindeundervisning

Undervisning og IT-værktøjer til ordblinde

Mange ordblinde oplever vanskeligheder med at klare de stigende krav til læsning og skrivning i deres dagligdag.

Har jeres virksomhed medarbejdere, der er ordblinde, kan de med ordblindeundervisningen få undervisning på små hold. På holdene undervises der i, hvordan man bruger moderne IT-værktøjer, som kan anvendes i dagligdagen – både privat og på job.

IKV
Individuel kompetencevurdering

Få vurderet medarbejdernes kompetencer

Har I medarbejdere, der mangler afklaring omkring deres kompetencer og evt. vejledning med henblik på efteruddannelse eller opkvalificering?

KVUC Erhverv giver mulighed for, at jeres medarbejdere kan få vurderet de kompetencer, de har opnået uden for et almindeligt uddannelsesforløb. Hvis kompetencerne svarer til et fag, kan de få et kompetencebevis, som fx kan bruges til optag på anden uddannelse.

Særlige forløb
Særligt tilrettelagte kurser

Forløb målrettet til jeres virksomhed

Har I som virksomhed brug for andre tilbud eller særlige kombinationer af undervisning og niveauer, kan I få tilrettelagt et særligt kursus tilpasset virksomheden og medarbejdernes behov.

Der kan tilrettelægges kurser indenfor en lang række fag, fx samarbejde og kommunikation, formidling, IT, sprogfag. Kontakt os for at høre nærmere om jeres muligheder.

Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb