Gå til sidens indhold
Om KVUC

Se alle nyheder

Indvandrere lærer dansk på helt ny måde

”Gastro-dansk” er vejen frem. Tal fra Hotel- og Restaurationsskolen viser, at 70% af de kursister, der har været i fare for at ryge ud, men som har gennemført det nye kursus Branchedansk*, er tilbage på skolen og stadig er i gang med deres erhvervsuddannelse.

Branchedansk sprogtilbud VUCs uddannelsespris

Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC) har i samarbejde med erhvervsskolerne udviklet et særligt sprogtilbud Branchedansk. Branchedansk vandt ”VUC’s Uddannelsespris” i Danmark i 2014. Kurset er til de unge og voksne med anden etnisk baggrund end dansk, som skal eller er i gang med en erhvervsuddannelse, men er i fare for at droppe ud, fordi sproget er for svært. Det var i 2014 et syv ugers intensivt forløb i dansk og matematik, der er målrettet en helt bestemt branche.

Brune ris, hvide ris, piskeris? 

For kursister, der skal på Hotel- og Restaurantskolen er sproget justeret til ”gastro-dansk”. For kursister der skal på social- og sundhedsskole er det ”sundhedshjælper-dansk” osv. ”Brune ris, hvide ris, piskeris”

Ord kan nemt blive blandet sammen i kokkebranchen, og hvordan skal man lære at kende forskel på de forskellige typer ris, hvis man har lidt svært ved det danske sprog?
Det kan man i 2015 ved at deltage i et 12 ugers intensivt forløb i dansk og matematik, der er målrettet en helt bestemt branche. Kurset er i 2015 blevet forlænget til 12 uger grundet nye SU regler. Tilbuddet skal skabe en lige linje mellem uddannelse på VUC, erhvervsuddannelse og beskæftigelse.

”De fleste af kursisterne, der deltager i et branchedansk-forløb, øger deres chance for at gennemføre deres erhvervsuddannelse. I en tid hvor erhvervsskolerne bliver nødt til at tiltrække og fastholde dygtige unge og voksne til faglært arbejdskraft, er Branchedansk derfor et stærkt eksempel på godt samarbejde mellem VUC og erhvervsskolerne”, fortæller uddannelseschef Anne Jelsøe fra KVUC.

Hvem er Branchedansk relevant for? 

”Branchedansk” er tiltænkt målrettede, dygtige kursister, der allerede er i gang med deres drømmeuddannelse. De er motiverede for at uddanne sig, og de er afklarede omkring deres valg af uddannelse. Det er deltagere, der ønsker at gennemføre en erhvervsuddannelse eller grunduddannelse for voksne (GVU).

De fleste af kursisterne, der deltager i et Branchedansk-forløb, øger deres chance for at gennemføre deres erhvervsuddannelse.

Kurset er til de unge og voksne med anden etnisk baggrund end dansk, som skal eller er i gang med en erhvervsuddannelse, men er i fare for at droppe ud, fordi sproget er for svært. Her sætter underviserne i Branchedansk så ind med et stramt tilrettelagt forløb. Grundlæggende følger underviserne det samme, veltilrettelagte forløb, men ethvert branchesprog kan ”rulles ind” i grundstrukturen, der strækker sig over 12 uger, og på den måde er der et umiddelbart og klart udbytte af forløbet.

SU kan trække flere kursister til 

Hvor deltagerne tidligere selv har finansieret et kursus i Branchedansk er det nu blevet et SU-dækket kursus. Det betyder, at kursisterne ikke skal opleve et brud i forsørgelsen. Og dermed er perspektivet, at endnu flere unge deltager i et forløb, og at Branchedansk på den måde er med til øge gennemførslen på erhvervsuddannelserne. Undervisningen omfatter 25 timer om ugen og foregår på Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC).

Læs mere

Nyhed

Tosprogede skal vide mere om erhvervsuddannelser

Tosprogede, der læser dansk som andetsprog på KVUC, får som led i undervisningen til opgave at præsentere en erhvervsuddannelse, der interesserer dem.…

Læs mere
Nyhed

Genvej til ungdomsuddannelse

Hele 82% af de unge kursister på Genvejen har i 2016 gennemført og er kommet videre i uddannelse eller beskæftigelse. KVUC's særlige uddannelsesforløb…

Læs mere
Nyhed

Branchedansk- og matematik skal bane vej for tosprogede

Nye, særligt designede forkurser til tosprogede i dansk og matematik kobler undervisningen direkte til de brancher, som de ønsker at arbejde i – og gø…

Læs mere
Vælg kurv

Vælg den uddannelse du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb