For kursister

SSO

Den Større Skriftlige Opgave (SSO), og er en opgave, du som HF-kursist skal skrive, hvis du skal have en fuld HF-eksamen.

Her kan du læse mere om SSO, hvem der skal skrive opgaven, og hvordan du tilmelder dig. 

 • Om SSO

  Hvad er SSO?

  SSO er en større skriftlig opgave, der bl.a. skal vise, at du kan overskue og afgrænse et større emneområde.

  Opgaven kan skrives i et eller to fag (vi anbefaler 1 fag), og faget skal mindst være på B-niveau. Hvis du vælger at skrive SSO i to fag, skal det ene være på min. B-niveau. Faget/fagene, du skriver opgave i, skal du enten være i gang med at følge eller have afsluttet med en eksamen.

 • Målgruppe

  Hvem kan tilmelde sig SSO?

  Hvis du er HF-kursist på sidste år af dit HF-forløb, kan du tilmelde dig SSO. 

  Er du ikke kursist på KVUC?

  Selvom du ikke er kursist hos os og har taget dine HF-fag andre steder, kan du sagtens tilmelde dig SSO på KVUC.

  Har du afsluttet det fag/fagene du vil skrive SSO i på en anden skole end KVUC, skal du i forbindelse med din tilmelding sende dokumentation for at faget er taget på en anden skole til vores eksamensafdeling.

  Kontakt eksamensafdelingen
 • Tilmeldingsfrist

  Hvornår kan jeg tilmelde mig SSO?

  Du kan tilmelde dig SSO hvert år fra d. 1. september til den 1. oktober. 

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig SSO?

  Du tilmelder dig SSO via vores online ansøgningsskema.

  Tilmeld dig

  Når du har sendt din tilmelding, vil du modtage et brev i din Digitale Post/e-Boks med information om din(e) vejleder(e) samt informationer om din første vejledningssamtale. Denne samtale foregår på KVUC i starten af november, og samtalen er obligatorisk.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb