Chat with us, powered by LiveChat
For kursister

SSO

Den Større Skriftlige Opgave (SSO), og er en opgave, du som HF-kursist skal skrive, hvis du skal have en fuld HF-eksamen.

Her kan du læse mere om SSO, hvem der skal skrive opgaven, og hvordan du tilmelder dig. 

 • Om SSO

  Hvad er SSO?

  SSO er en større skriftlig opgave, der bl.a. skal vise, at du kan overskue og afgrænse et større emneområde.

  Opgaven kan skrives i et eller to fag (vi anbefaler 1 fag), og faget skal mindst være på B-niveau. Hvis du vælger at skrive SSO i to fag, skal det ene være på min. B-niveau. Faget/fagene, du skriver opgave i, skal du enten være i gang med at følge eller have afsluttet med en eksamen.

 • Målgruppe

  Hvem kan tilmelde sig SSO?

  Hvis du er HF-kursist på sidste år af dit HF-forløb, kan du tilmelde dig SSO. 

  Er du ikke kursist på KVUC?

  Selvom du ikke er kursist hos os og har taget dine HF-fag andre steder, kan du sagtens tilmelde dig SSO på KVUC.

  Har du afsluttet det fag/fagene du vil skrive SSO i på en anden skole end KVUC, skal du i forbindelse med din tilmelding sende dokumentation for at faget er taget på en anden skole til vores eksamensafdeling.

  Kontakt eksamensafdelingen
 • Tilmeldingsfrist

  Hvornår kan jeg tilmelde mig SSO?

  Du kan tilmelde dig SSO hvert år fra d. 1. september til den 1. oktober. 

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig SSO?

  Du tilmelder dig SSO via vores online ansøgningsskema.

  Tilmeld dig

  Når du har afsendt din tilmelding, vil du i starten af november modtage en e-mail med navnene på din/e vejleder/e, samt informationer om din første vejledningssamtale. Denne samtale foregår på KVUC i starten af november, og samtalen er obligatorisk.

   

Har du spørgsmål om SSO?

Har du spørgsmål om SSO, er du altid velkommen til at kontakte Eksamensafdelingen på KVUC.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb